Kontakt os

Nye kunder: 80826889
Eksisterende kunder: 80820040
E-mail: newaccounts.dk@ig.com

Begynd at handle nu

Det er gratis at åbne en konto, og det kræver ikke nogen downloads at bruge vores webbaserede platform.

Gratis demokonto

Øv dig i at handle med 200.000 kr. i virtuelle midler.

Kundebaseret handelsteknologi

Find ud af vores prisvindende webbaserede platform og apps designet specielt til din tablet eller mobiltelefon.

Produktoplysninger om aktiehandel og ETF'er

Marginsatser fra blot 5 % og kurtager fra 0,1 % pr. side

Produktoplysninger for ETF'er de samme som produktoplysninger for aktier noteret på samme børs med hensyn til spread, finansiering og andre afgifter. Hvor der er flere spread-grupper til en børs, behandles ETF'er som en mindre/anden aktie.

Kurtager 

Aktiekategori Kurtage 
pr. side
Minimumsudgift  Minimumsudgift (telefon)
UK 0,10%
 
10£
 
15£
 
US 2 cents/aktie
 
15$
 
25$
 
Euro* 0,10%
 
10
 
25
 
Italy 0,10%
 
5
 
5
 
Denmark 0,10%
 
49DKK
 
150DKK
 
Norway 0,05%
 
49NOK
 
99NOK
 
Sweden 0,05%
 
49SEK
 
99SEK
 
Switzerland 0,10%
 
10CHF
 
25CHF
 
Greece 0,475%
 
25
 
40
 
Australia 0,10%
 
8A$
 
8A$
 
Singapore 0,10%
 
15SGD
 
15SGD
 
Japan 0,20%
 
1500JPY
 
2500JPY
 
Hong Kong 0,25%
 
100HKD
 
100HKD
 
South Africa 0,20%
 
100ZAR
 
100ZAR
 
Canada 3 cents/aktie
 
25CAD
 
25CAD
 
International Order Book (IOB)** 0,15%
 
15$
 
25$
 

 

* Euro omfatter: Belgien, Irland, Finland, Frankrig, Tyskland, Holland, Portugal, Spanien
** IOB-aktier er aktiecertifikater (Depository Receipts), der handles på International Order Book på London Stock Exchange

 

Indekser og denominationer

Vi tilbyder komponenter af de nedenfor opførte globale indekser, og alle handler denomineres i deres lokale basisvaluta. Andre markeder i verden kan handles efter ønske.

UK 

UK

Vi tilbyder alle aktier i FTSE 350-indekset, og normalt alle andre aktier noteret i UK med en markedsværdi på over 10 mio. £.

Vi tilbyder ligeledes aktieoptioner på alle aktier i FTSE 100-indekset, som har optioner på LIFFE (normalt alle 100 selskaber).

 

Nordamerika

Nordamerika

Vi tilbyder alle aktier i S&P 500-indekset og NASDAQ 100-indekset, samt tilstrækkeligt likvide amerikanske aktier med en markedsværdi på mere end $500 mio.

Disse kontrakter er denomineret i amerikanske dollars, og det er renten for amerikanske dollar, der benyttes. Vi tilbyder også handel i aktie-CFD'er på de aktier, der indgår i TSX60 i Canada; for disse aktier er handlerne denomineret i canadiske dollars, og det er renten for canadiske dollars, der gælder.

 

Europa

Europa

Vi tilbyder alle aktier, der indgår i de enkelte landes hovedindeks. Disse kontrakter er denomineret i euro, og det er eurorenterne, der er gældende; undtagelsen er danske, norske, svenske og schweiziske aktier, der er denomineret i hhv. danske kroner, norske kroner, svenske kroner og schweiziske francs.

Land Indeks
Østrig
ATX
Belgien BEL20
Danmark KFX
Finland HEX
Frankrig CAC40
Tyskland DAX, HDAX, MDAX
Grækenland ASE60
Irland ISEQ
Italien MIB30, MIBTEL
Nederlandene AEX
Norge OBX
Portugal PSI20
Spanien IBEX35
Sverige OMX Stockholm Benchmark
Schweiz SMI

Australien, Saudi-Arabien og Fjernøsten

Australien, Saudi-Arabien og Fjernøsten

Vi tilbyder komponenter af ASX/S&P 300-indekset, samt over 700 andre australske aktier, JSE Top 40, førende Hongkong- og japanske aktier, og komponenter af Straits Times i Singapore.

Produktoplysninger og noter

Produktoplysninger og noter

For at bestemme, om en afgift finder anvendelse, bedes du kontakte vores dealere, inden du handler. Afgiften for udlån, og din mulighed for at gå kort, kan ændres med kort varsel.

Hvis du er kunde hos IG Europe GmbH og Kundeaftalen om margenhandel, der annulleres i overensstemmelse med annulleringsinstruktionen som det fremgår af Kundeaftalen, vil ingen af de Transaktioner, der allerede er indgået i henhold til denne Aftale, blive annulleret, men lukket under de relevante vilkår i Kundeaftalen margenhandel, der fortsat vil gælde for sådanne lukninger sammen med disse Produktoplysninger, uanset aflysningen af en sådan aftale.


Kurtager
Kurtager for CFD'er beregnes som en procentdel af transaktionsværdien for de fleste markeder og som cents pr. aktie for USA og Canada. Se siden med vores afgifter (eller tabellen ovenfor) for yderligere oplysninger. Bemærk, at hvis størrelsen af din handel gør, at den udløser vores minimumsafgift ved åbning, vil du også blive bedt om at betale en minimumsafgift ved lukning, også selv om du lukker handlen sammen med andre handler, hvor den samlede størrelse ligger over vores minimum. Når vi tilbyder en CFD på aktiekapital, der er noteret to steder, og som kan handles på begge børser, vil kurtagerne for denne CFD være dem, der er relevante for det land, hvor den primære notering finder sted.
Kunder vil blive underrettet skriftligt om kurtagerne og de finansieringsgebyrer, der gælder for deres konto på tidspunktet for åbningen af kontoen.

Transaktioner med begrænset risiko
Vi tilbyder transaktioner med begrænset risiko på visse aktier efter vores eget skøn.
Præmien for begrænset risiko for hver enkelt aktie er anført i vores liste over aktie-CFD'er (herunder UK, USA, Australien, Frankrig, Tyskland, Italien, Sverige, Singapore og andre globale aktier). Præmien for begrænset risiko for sydafrikanske aktier og IOB-aktier er 1,0 %. For alle andre aktier er præmien for en transaktion med begrænset risiko normalt 0,3 % eller 0,7 %. (Bemærk, at præmien for transaktioner med begrænset risiko for alle aktier kan være helt op til 1,5 % af transaktionsværdien afhængigt af markedsvilkårene og volatiliteten af den givne aktie.)
For handel med begrænset risiko beregnes der en præmie for begrænset risiko, hvis dit garanterede stop-loss udløses. Den potentielle præmie vises i ordrevinduet, og udgør en del af din margin, når du udnytter stoppet. Bemærk, at præmierne kan ændre sig, især op til weekenden og under volatile markedsforhold.

Marginprocent
Marginprocenten for en given CFD beregnes som en procentdel af den aktuelle ansættelse af transaktionen. Se listen over aktie-CFD'er (PDF, 500KB) for marginprocenter for specifikke aktier.
Marginprocenten for de vigtige britiske aktier, og nøglekomponenterne af amerikanske og europæiske indekser, er på 5 % på en traderkonto. Marginprocenten for alle andre aktier vil være på 10 % eller derover afhængigt af volatiliteten og vilkårene på markedet.
Marginprocenten for en CFD-transaktion med begrænset risiko svarer til det beløb, der ville blive tabt, hvis stoppet blev udløst.
Bemærk, at der gælder niveauinddelte marginer. Det betyder, at det kan være nødvendigt med højere marginer for store positioner. Se vores side for afgifter og gebyrer for yderligere oplysninger.

Vi forbeholder os ret til at ændre marginprocenten til enhver tid.
Med forbehold for risikovurderinger kan marginsatserne være forskellige for de enkelte kunder

Minimumsåbningsværdi

Der er ikke nogen minimumskontraktværdi for åbning af CFD'er på individuelle aktier.

Åbningstider

Åbningstiderne er som følger:

Britiske aktier (LSE)B: 8.00-16.30 (London-tid)

Amerikanske aktier: Kl. 4.00 til kl. 20.00 mandag til torsdag, og fra kl. 4.00 til kl. 17.00 om fredagen (EST) på Amazon.com Inc, American International Group Inc, Apple Inc, AT&T Inc, Bank of America Corp, Berkshire Hathaway Inc, Caterpillar Inc, Chevron Corp, Cisco Systems Inc, Citigroup Inc, Coca-Cola Co, eBay Inc, Exxon Mobil Corp, Facebook Inc, Ford Motor Co, General Electric Co, Gilead Sciences Inc, Goldman Sachs Group Inc, Google Inc, Hewlett-Packard Co, Intel Corp, International Business Machine, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase & Co, McDonald's Corp, Microsoft Corp, Netflix Inc, Oracle Corp, Pfizer Inc, Procter & Gamble Co, Tesla Motors Inc, Twitter Inc, Verizon Communications Inc, Yahoo! Inc og SPDR S&P 500 ETF Trust; kl. 9.30-16.00 (EST) på alle andre amerikanske aktier.

Europæiske aktier: Åbningstider for den relevante børs. Anmod om aktuelle oplysninger.
Alle andre aktier: Åbningstider for den relevante børs. Anmod om aktuelle oplysninger.

Finansiering

For CFD'er på individuelle aktier beregnes reguleringer, der skal afspejle virkningen af renter og udbytter, dagligt og lægges op på kundens konto dagligt.
i) Der beregnes følgende daglige rentetilpasning for enhver position, der holdes åben frem til den officielle åbningstids ophør:

D = n x C x i / 365

Hvor:

D = daglig rentetilpasning
n = antal aktier
C = officiel aktiepris ved lukning
i = gældende årlig rentesats

Bemærk: Formlen anvender en 365-dages divisor for britiske, Singapore- og sydafrikanske aktier, og en 360-dages divisor for aktier på andre markeder.
Den gældende årlige rente er baseret på eksisterende rentesatser og vores finansieringsjustering, normalt 2,5 % om året. Renten på lange positioner debiteres kundens konto; på korte positioner kan der være en kreditering eller en debitering.

ii) Der anvendes en udbytteregulering, når en aktie passerer ex-udbyttedatoen (herunder dagen for eventuelt særligt udbytte) i det underliggende aktiemarked. Ved lange positioner krediteres udbyttereguleringen kundens konto. Ved korte positioner debiteres udbyttereguleringen kundens konto. For britiske aktier svarer udbyttereguleringen til størrelsen af nettoudbyttet. Udbyttereguleringen for aktier i andre markeder varierer afhængigt af lokale skatte- og afgiftsordninger; henvend dig til vores dealere for at få aktuelle oplysninger.

For CFD'er kan der foretages en kontantregulering på kundens konto, der afspejler virkningen af en emission af fondsaktier, afgiftskredit eller udstedelse af tegningsrettigheder, der påvirker den underliggende aktie. For aktie-CFD'er i et selskab, hvor der foreligger et overtagelsestilbud, er IG måske ikke i stand til at meddele alle ønsker om at deltage i overtagelsestilbuddet (dvs. 'assent stock').
Hvis du åbner en kort position i aktie-CFD, bliver du afkrævet en afgift for udlån. Denne afgift indregnes dagligt i en kontantregulering, der pålignes kontoen. Afgiften varierer i forhold til aktien, meddeles os af vores mæglere eller agenter og omfatter et 0,5 % administrationsgebyr. Afgiften for udlån, og din mulighed for at holde en kort position, kan ændres med kort varsel. For at bestemme, om der skal gælde en afgift for udlån, bedes du kontakte vores dealere, inden du handler.

Udstedelse af tegningsrettigheder

Udstedelse af tegningsrettigheder

Hvis du har en åben position i en aktie-CFD med begrænset risiko, hvor den underliggende aktie er omfattet af en udstedelse af tegningsrettigheder eller åbent bud, og tegningskursen er (a) "in the money" eller "at the money" til den underliggende akties lukkekurs på dennes sidste handelsdag umiddelbart inden skæringsdatoen, behandler vi udstedelsen af tegningsrettigheder eller et åbent bud som gennemført og forøger tilsvarende størrelsen af din CFD-position for at afspejle virkningen af udstedelsen af tegningsrettigheder eller det åbne bud, eller (b) "out of the money" til den underliggende akties lukkekurs på dennes sidste handelsdag umiddelbart inden skæringsdatoen, behandler vi udstedelsen af tegningsrettigheder eller det åbne bud som ikke gennemført og i overensstemmelse hermed lade din CFD-position være uændret. Denne behandling vil gælde, uanset om en udstedelse af tegningsrettigheder eller et åbent bud gennemføres efter at have været "out of the money" på den underliggende akties lukkekurs på dennes seneste handelsdag umiddelbart inden skæringsdatoen, eller ikke gennemføres efter at have været "in the money" eller "at the money" på den underliggende akties mindstekurs på dennes seneste handelsdag umiddelbart inden skæringsdatoen. Det er vigtigt at vide, at vi i begge situationer vil ændre dit stop-loss, således at det højeste beløb, du risikerer under denne åbne aktie-CFD-position, er det samme før og efter, der er foretaget reguleringer for udstedelsen af tegningsrettigheder eller åbne tilbud.

Få mere at vide om vores afgifter og gebyrer

CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 75 % af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'er virker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge. Professionelle kunder kan miste mere end deres oprindelige indskud. Tidligere resultater giver ingen garanti for fremtidige resultater. CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing.