Al handel indebærer en risiko. Tabene kan overstige indskuddene.

Kontakt os

Nye kunder: 80826889
Eksisterende kunder: 80820040
E-mail: newaccounts.dk@ig.com

Begynd at handle nu

Det er gratis at åbne en konto, og det kræver ikke nogen downloads at bruge vores webbaserede platform.

Gratis demokonto

Øv dig i at handle med 200.000 kr. i virtuelle midler.

Kundebaseret handelsteknologi

Find ud af vores prisvindende webbaserede platform og apps designet specielt til din tablet eller mobiltelefon.

Marginer

Med vores differentierede marginsystem kan vi tilbyde kurser, der er konkurrencedygtige, samtidig med at de er udtryk for størrelsen af din position og likviditeten på markedet.

Hvad er margin? 

Marginhandel giver dig fuld eksponering mod et marked, hvor du kun bruger en lille del af den kapital, du normalt skulle bruge.

Marginen er størrelsen af det beløb, du skal bruge for at åbne en position, defineret ved marginsatsen. 

Et eksempel: hvis du skulle købe 1000£ i aktier gennem en traditionel mægler, skulle du betale de fulde 1000£ forlods for at eje dem (plus de dermed forbundne mæglersalærer).

Da en CFD er et gearet produkt, behøver du ikke at betale den fulde værdi af din eksponering for at handle. I stedet for behøver du kun at stille med en lille del af din samlede eksponering for at åbne din position.

Der er to typer margin, du skal overveje:

Initialmargin

Initialmarginen er det beløb, du mindst skal stille med for at åbne en position. Undertiden kaldes den for indskudsmarginen, eller blot indskuddet.

Vedligeholdelsesmargin:

Vedligeholdelsesmarginen, eller variationsmarginen, er ekstra beløb, som vi kan være nødsaget til at kræve af dig, hvis din position bevæger sig i negativ retning. Formålet er at sikre, at du har tilstrækkeligt med penge til at finansiere den nuværende værdi af positionen til enhver tid – og at du kan dække alle løbende omkostninger.

Ting, du skal huske på

  • Sørg for, at du har tilstrækkeligt med midler på din konto til at finansiere både margin og tab.

  • Du kan begrænse potentielle tab og reducere dit marginkrav ved at bruge stops (kun niveau 1).

Vores marginkrav

Her er en oversigt over vores niveau 1-marginkrav for nogle af vores mest populære markeder. Du kan for alle niveau 1-marginer reducere marginkravet ved hjælp af stop-ordrer. 

Se afgifter og omkostninger for hvert marked for individuelle marginsatser.

Aktier

Aktier CFD'er
Apple 5%
Barclays PLC 5%
BHP Billiton PLC (LSE) 5%
GlaxoSmithKline PLC 5%
Vodafone Group PLC 5%

Valutahandel

Valutahandel CFD'er
EUR/USD 0,5%
GBP/USD 1%
AUD/USD 0,5%
EUR/JPY 0,5%
USD/CHF 1,5%

Indekser

Aktieindeks CFD'er
FTSE 100 0,5%
 
Wall Street 0,5%
Germany 30 0,5%
 
US 500 0,5%
 
Japan 225 0,5%
 

Råvarer

Råvarer CFD'er
Spot guld 0,7%
Silver (5000oz) 2%
Kobber 1,5%
US Crude 1,5%
Brent Crude 1,5%

Hvordan beregnes aktiemarginer?

Ingen stop-loss

Antal aktier x aktiepris x marginsats
F.eks. 1000 Vodafone-aktier til en kurs på 1,94£:
1000 x 1,94 x 5 % = 97£ margin

Stop-loss

(Margin for tilsvarende handel uden stop-ordre x slippage-faktor) + værdi pr. point* x stop-afstand

F.eks. 1000 Vodafone-aktier til en kurs på 1,94£, med et ikke-garanteret stop, 3 point væk:

(97£ x 30 % + (10£ x 3) = 59,10£ margin

Bemærk: 100 UK-aktier = 1£ pr. point, 100 US-aktier = 1$ pr. point, 100 Euroaktier = 1€ pr. point osv.

Garanteret stop-loss

Det største tal ud af de to beregninger herunder:

1. Værdi pr. point x stop-afstand (i point) + præmie for begrænset risiko

2. Antal aktier x aktiepris x marginsats i procent (%)

F.eks. 1000 Vodafone-aktier til en pris på 1,94 £ med et garanteret stop-loss, 11 point væk, og 0,3 % præmie for begrænset risiko.

Beregning 1: (10 £ x 11) + (1000 x 1,94 £ x 0,003) = 115,82 £ margin

Beregning 2: 1000 x 1,94 £ x 5 % = 97 £ margin

Marginkrav er derfor 115,82 £ (det største af de to tal).

Marginkrav for positioner med ikke-garanterede stop er begrænset til marginbeløbet uden stop (dvs. hvis stoppet er bredt, kan de anvendte beregninger resultere i et højere marginkrav end beregningen for en position uden stop. Hvis det sker, begrænser vi marginen til det beløb, der kræves for den samme position uden stop).

Hvordan beregnes valutamarginer?

Ingen stop-loss

Antal kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprocent

F.eks. 2 kontrakter GBP/USD:

2 x 100.000£ x 1,53470 x 0,25 % = 767,35$

Stop-loss

(Margin for tilsvarende handel uden stop-ordre x slippage-faktor) + (antal kontrakter x værdi pr. pip x stop-afstand

F.eks. 2 kontrakter GBP/USD med et ikke-garanteret stop, 20 punkter væk:

(767,35$ x 20 %) + (2 x $10 x 20) = 553,47$ margin

Garanteret stop-loss

Det største tal ud af de to beregninger herunder:

1. Antal kontrakter x kontraktstørrelse x stop-afstand + præmie for begrænset risiko

2. Antal kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprocent

F.eks. 2 standardkontrakter GBP/USD med et garanteret stop-loss, 20 point væk, og præmie for begrænset risiko, 1 point.

Beregning 1: (2 x 10 $ x 20) + (2 x 10 $ x 1) = 420 $ margin

Beregning 2: 2 x 100.000 £ x 1,5500 x 0,5 % = 1550 $ margin

Marginkrav er derfor 1.550 $ (det største af de to tal).

Marginkrav for positioner med ikke-garanterede stop er begrænset til marginbeløbet uden stop (dvs. hvis stoppet er bredt, kan de anvendte beregninger resultere i et højere marginkrav end beregningen for en position uden  stop. Hvis det sker, begrænser vi marginen til det beløb, der kræves for den samme position uden stop).

Hvordan beregnes indeksmarginer?

Ingen stop-loss

Antal kontrakter x margin pr. kontrakt

F.eks. én kontrakt på FTSE 100:

1 x 230£ = 230 margin£

Stop-loss

(Antal kontrakter x slippage-beløb pr. kontrakt) + (antal kontrakter x kontraktstørrelse x stop-afstand)

F.eks. 1 kontrakt FTSE 100 med et ikke-garanteret stop, 12 point væk:

(1 x 46£) + (1 x 10£ x 12) = 166£ margin

Garanteret stop-loss

Det største tal ud af de to beregninger herunder:

1. Antal kontrakter x kontraktstørrelse x stop-afstand + præmie for begrænset risiko

2. Antal kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprocent

F.eks. 1 kontrakt FTSE 100 med et garanteret stop-loss, 12 point væk, og præmie for begrænset risiko, 1 point.

Beregning 1: (1 x 10 £) + (12 x 10 £) = 130 £

Beregning 2: 1 x 10 £ x 6600 x 0,5 % = 330 £ margin

Marginkrav er derfor 330 £ (det største af de to tal).

Marginkrav for positioner med ikke-garanterede stop er begrænset til marginbeløbet uden stop (dvs. hvis stoppet er bredt, kan de anvendte beregninger resultere i et højere marginkrav end beregningen for intet stop. Hvis det sker, begrænser vi marginen til det beløb, der kræves for den samme position uden stop).

Margin requirements for positions with non-guaranteed stops are capped at the amount of margin for no stop (ie. if the stop is wide then the calculations used may give a higher margin requirement than the calculation for no stop. If this happens then we limit the margin to the amount required for the same position with no stop).

Hvordan beregnes råvaremarginer?

Ingen stop-loss

Antal kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprocent

F.eks. 1 kontrakt på Oil - US Crude:

1 x 10$ x 3350 x 1 % = 335$

Stop-loss

(Indskudskrav for ikke-stop-loss x slippage-faktor %) + (antal kontrakter x kontraktstørrelse x stop-afstand)

F.eks. 1 kontrakt Olie - US Crude med et ikke-garanteret stop, 12 point væk:

(335$  x 50 %) + (1 x 10$ x 12) = 287,50$ margin

Garanteret stop-loss

Det største tal ud af de to beregninger herunder:

1. Antal kontrakter x kontraktstørrelse x stop-afstand + præmie for begrænset risiko

2. Antal kontrakter x kontraktstørrelse x pris x marginprocent

F.eks. 1 kontrakt Olie – US Crude med et garanteret stop-loss, 90 point væk, og præmie for begrænset risiko, 4 point.

Beregning 1: (4 x 10 $) + (90 x 10 $) = 940 $ margin

Beregning 2: 1 x 10 $ x 3350 x 1 % = 330 $ margin

Marginkrav er derfor 940 $ (det største af de to tal).

Marginkrav for positioner med ikke-garanterede stop er begrænset til marginbeløbet uden stop (dvs. hvis stoppet er bredt, kan de anvendte beregninger resultere i et højere marginkrav end beregningen for en position uden  stop. Hvis det sker, begrænser vi marginen til det beløb, der kræves for den samme position uden stop).