Andra marknader

Läs mer om hur du kan diversifiera din handel med våra övriga marknader.

 • Räntor
 • Obligationer
 • Sektorer
 • Börshandlade produkter (ex. ETF:er)

Öppna ett konto

Räntor

Handla en rad kort- och långsiktiga räntor med våra penningmarknadskontrakt – vi erbjuder kontrakt på 3-månadsräntor samt ledande statsobligationer.

När är du intresserad av handel med räntor?   

 • När du vill handla baserat på din tro om de kortsiktiga ränteförändringarna
 • För att hedga andra investeringar som påverkas av ränteförändringar, exempelvis amorteringar

Fördelar

 • Välj från ett stort utbud av globala räntor

Läs mer om vilka räntor som du kan handla

Läs mer om våra priser och avgifter för CFD-handel

Obligationer

Utnyttja det omvända förhållandet mellan långa räntor och obligationer med våra statsobligationer.

När är du intresserad av handel med obligationer?   

 • När du vill handla baserat på din tro om de långsiktiga ränteförändringarna
 • För hedga ett befintligt innehav av statsobligationer 

Fördelar

 • Välj från ett stort utbud av statsobligationer
 • Våra kontrakt handlas utanför börsen, vilket gör att du kan handla i bråkdelar av ett kontrakt

Läs mer om vilka obligationer du kan handla med

Läs mer om våra avgifter och priser för CFD-handel

Sektorer

Handla med sektor-CFDs och positionera dig för upp- eller nedgång i en viss sektor. 

Vi erbjuder handel i mer än 35 brittiska och australiensiska sektorer, så som bank, verkstad och detaljhandel. 

När är du intresserad av handel i sektorer?

 • För att ta en position baserat på vetskap eller nyheter om en specifik sektor
 • För att hedga mot en nedgång i en viss sektor som ingår i ett annars starkt index

Fördelar

 • Undviker överexponering mot ett enskilt bolag och du reducerar därmed risken att bolagsspecifika nyheter påverkar din investering. 
 • Hämta hem vinster från en specifik sektor istället för att spä ut vinsterna med en indexposition
 • Sektorer tenderar att vara mindre volatila än individuella aktier

Läs mer om våra priser och avgifter för CFD-handel

Läs mer om CFD-handel.

Börshandlade produkter

Börshandlade fonder (ETF:er) är produkter som avser att återspegla rörelserna i ett specifikt aktieindex.

Börshandlade råvaror (ETC:er) fungerar precis som ETF:er och du kan ta positioner i guld, silver, olja, industrimetaller och många andra råvaror.

När är du intresserad av handel med börshandlade produkter?

 • Du får exponering mot en samling av tillgångar med endast en transaktion
 • Du kan ta positioner på nischmarknader som annars är otillgängliga 

Fördelar

 • Kombinera vad som annars skulle vara flera ordrar i en och samma transaktion
 • Fortlöpande prissättning gör att alltid kan handla under marknadens öppettider
 • ETF:er har samma nivå av flexibilitet och transparens som aktier

Läs mer om våra avgifter för handel med börshandlade produkter i vår aktielista för CFDs.

Utforska vår handelsapplikation

 • Utforska vår handelsapplikation, riskfritt
 • Sök efter dina favoritmarkander och öppna orderfönster
 • Få tillgång till diagram och tekniska analysverktyg

Starta vår interaktiva Preview

Öppna ett testkonto

 • 100 000 SEK i övningspengar i 14 dagar
 • Få tillgång till diagram och se realtidspriser
 • Handla online eller via våra mobila appar

Öppna ett testkonto