Hvordan legger jeg til en trailing stop-ordre på en åpen posisjon?

Når man legger til en trailing stop på en åpen posisjon er det tre elementer som må tas med i beregningen:

  1. Stoppnivå: Dette kan bli sett på som en normal stop-loss. Når du legger til en trailing stop på en åpen posisjon vil ikke denne aktiveres umiddelbart. Markedet må bevege seg i din favør i et visst antall punkter, stegavstanden, før stop-ordren aktiveres. Hvis markedet beveger seg langt nok i din disfavør før trailing stop-ordren blir aktivert vil posisjonen din lukkes på dette stoppnivået.
  2. Stoppavstand: Dette er avstanden mellom trailing stop-ordren din og markedskursen når trailing stop-ordren aktiveres. Trailing stoppen vil beholde denne avstanden når den følger markedet.
  3. Stegavstand: Dette er antallet punkter markedet må bevege seg i din favør for at trailing stop-ordren skal bli justert opp eller ned, avhengig av om du går long eller short.

Aktiveringen av en trailing stop når den legges til en ny posisjon vil bli utregnet slik:

Stoppnivå + stoppavstand + stegavstand (gå long)

Stoppnivå - stoppavstand - stegavstand (gå short)

Det er viktig å huske på at når en trailing stop legges til på en allerede aktiv posisjon i plattformen vår, at aktiveringsnivået alltid må være over den nåværende markedskursen når man går long, og alltid under når man går short.

Eksempel:

La oss anta at du legger til en trailing stop på en Germany 30 long-posisjon, som ligger på 10 468,6.

Du legger til et stoppnivå på 10 450,6, setter stoppavstanden din til 15 og trailing step på 5.

10 450,6 + 15 + 5 = 10 470,6. Trailing stop-ordren vil bli aktivert når markedet treffer nivået du har satt.

10 470,6 er over den nåværende markedskursen på 10 468,6, så ordren din ble godkjent.


Dersom markedet beveger seg i din favør og passerer 10 470,6 vil trailing stop-ordren din aktiveres med et nytt stoppnivå på 10 455,6. Den vil opprettholde en stoppavstand på 15 punkter. Hver gang markedet beveger seg fem punkter i din favør vil stoppnivået bevege seg for å opprettholde avstanden på 15 punkter.

Vennligst husk at trailing stop-ordren ikke er en garantert stop-ordre, noe som vil si at slippage kan forekomme. Det vil si at ordren ikke alltid kan utføres til den nøyaktige kursen du spesifiserte.

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 76 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.