CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hvordan trader jeg på ProRealTime-diagrammer?

Åpne på markedet

Diagram

Høyreklikk på diagrammet og velg «kjøp/selg på markedet» «kvt»
 

Ordregrensesnitt

Velg «selg MKT» eller «kjøp MKT» på ordregrensesnittet i diagrammets øvre høyre hjørne.
 

Ordrebok

Høyreklikk på diagrammet eller klikk på «vis ordrebok»-ikonet nederst til venstre i diagrammet, eller høyreklikk på markedets navn for å få opp ordreboken og legge inn en handel.
 

Åpne med betingede ordrer

Diagram

Høyreklikk på diagrammet der du ønsker å legge inn ordren og velg «kjøp/selg limitordre/stopp «kvt» ved «ordrenivå»
 

Ordregrensesnitt

Velg «horisontal/skrå limitordre» eller «horisontal/skrå stopp» på ordregrensesnittet i diagrammets øvre høyre hjørne og klikk på diagrammet for å legge inn en ordre.

 

Ordrebok

Høyreklikk på diagrammet eller klikk på «vis ordrebok»-ikonet nederst til venstre i diagrammet, eller høyreklikk på markedets navn for å få opp ordreboken og legge inn en betinget ordre.
 

Lukk på markedet

Diagram

Klikk på det røde krysset på venstre side for å stenge en posisjon. Den tilknyttede stopp-/limitordren vil dermed bli annullert. Alternativt kan du klikke på det røde krysset øverst i diagrammet (som viser det totale antall åpne posisjoner) for å stenge alle posisjoner i dette markedet.
 

Ordregrensesnitt 

Velg «selg MKT» på ordregrensesnittet i diagrammets øvre høyre hjørne dersom du har en long posisjon. Velg «kjøp MKT» på ordregrensesnittet dersom du har en short-posisjon. Sørg for at verken «S» eller «L» er merket av, ellers vil det tvinge åpning av ny posisjon.
 

Ordrebok

Høyreklikk på diagrammet eller klikk på «vis ordrebok»-ikonet nederst til venstre i diagrammet, eller høyreklikk på markedets navn for å få opp ordreboken. Du kan så stenge en posisjon i markedet eller alle posisjoner på det samme markedet, gjennom ordreboken.
 

Annuller en betinget ordre

Diagram

Klikk på det røde krysset på venstre side for å annullere en betinget ordre. Den tilknyttede stopp-/limitordren vil dermed bli annullert. Alternativt kan du klikke på det røde krysset øverst i diagrammet (som viser det totale antall ordrer) for å annullere alle ordrer i dette markedet.

 

Ordrebok

Høyreklikk på diagrammet eller klikk på «vis ordrebok»-ikonet nederst til venstre i diagrammet, eller høyreklikk på markedets navn for å få opp ordreboken. Du kan så stenge alle betingede ordrer i det samme markedet gjennom ordreboken.

 

Lukk med en stopp eller limitordre

Før du oppretter en posisjon eller ordre

Fra ordregrensesnittet i diagrammets øvre høyre hjørne merker du av «S» og/eller «L» og holder markøren over boksen til høyre – du kan da forhåndsdefinere tidsrommet for stopp/limitordre. En stopp/limitordre legges til når en posisjon er åpnet eller en ordre er opprettet. En stopp/limitordre kan også legges til gjennom ordreboken.
 

Legg til eller rediger en stopp/limitordre til en posisjon/ordre

Hold markøren over en åpen posisjon eller en betinget ordre fra venstre side i diagrammet, klikk «legg til stopp/limitordre» for å legge til en stopp eller limitordre. Du kan også klikke på ordrenivået til en eksisterende stopp eller limitordre, og tast deretter enten inn et nytt ordrenivå, eller velg å redigere en stopp eller limitordre fra tabellen.