CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hva skjer med aksjeposisjonene mine dersom selskapet sender ut et åpent tilbud?

Dersom du har en long CFD-posisjon på et selskap som sender ut et åpent tilbud – er du berettiget til å kjøpe flere aksjer til mindre enn gjeldende markedspris – vil du ha samme mulighet til å akseptere tilbudet, på samme måte som om du fysisk eier aksjene i en aksjehandelskonto.

1. Aksepter tilbudet for den aktuelle abonnementsprisen.

2. Ikke foreta deg noe og la berettigelsen bortfalle (dette er standardvalget i de fleste tilfellene).

For å gjøre det mulig for deg å kjøpe flere aksjer, åpner vi en uomsettelig, separat posisjon på dine vegne. Den har null som åpningsnivå, og blir hetende «[company name] – åpent tilbud». Posisjonens størrelse skal gjenspeile tilbudets vilkår. Dersom du ønsker å akseptere berettigelsen du har, kan du trade den nye posisjonen ved å ringe oss på 22 400 240 eller sende e-post til kundeservice@ig.com eller teamet for bedriftstiltak innen fristen. Hvis ikke kan du la tilbudet forfalle.

Hva om jeg har en short posisjon?

Dersom du solgte for å åpne din opprinnelige posisjon, vil du fortsatt se den nye posisjonen på kontoen din, men du vil ikke ha mulighet til å akseptere tilbudet.  I tillegg risikerer du å få «uvilje mot deg» dersom andre tradere med en long posisjon velger å kjøpe flere aksjer.  Dette betyr at den nye posisjonen automatisk innlemmes i din opprinnelige short posisjon til abonnementsprisen, noe som gir deg større eksponering.

Hva med stoppet mitt?

Dersom du har et ikke-garantert stopp på den opprinnelige posisjonen din, endrer vi dette stoppet slik at det gjenspeiler tilbudets vilkår og eventuell kursforringelse.

Dersom du har et garantert stopp tilknyttet posisjonen din, har du ikke noe annet valg enn å automatisk akseptere tilbudet.  Dette for å sikre at eksponeringen og den monetære risikoen forblir uendret, og for å godta en eventuell kursforringelse blant aksjene.

Deretter vil den opprinnelige posisjonen din avsluttes om morgenen til eks-utbyttedato på samme nivå som aksjene hadde ved stengetid forutgående virkedag, og en ny posisjon til økt størrelse åpnes på kontoen din (som tilsvarer kjøp av flere aksjer), som gjenspeiler at du godtok det nye tilbudet.

Åpningsnivået ditt korrigeres ved å bruke aksjenes forutgående sluttkurs, for å gi et teoretisk åpningsnivå.  Ethvert stopp og enhver limitordre korrigeres for å opprettholde den samme monetære risikoen som den opprinnelige posisjonen din.

Vennligst merk:  Disse opplysningene er tiltenkt som et generelt eksempel, og kan på ethvert tidspunkt endres.  Dette gjelder ikke nødvendigvis alle scenarier.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.