CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hva er «limit up» og «limit down»?

I tilfellet av alvorlig markedsvolatilitet kan regulerende sentralbørser, slik som London Stock Exchange, stenge tradingen på en side av det underliggende markedet. Avhengig av hvilken retning markedet beveger seg kalles disse limit up eller limit down. Disse limitene kan også kalles «circuit breakers».

Både limit up og limit down brukes til å forhindre utvalgte aktiva å nå overdrevent høye volatilitetsnivåer.

Trading din vil bli påvirket siden trading på det underliggende markedet stoppes.

Hva er limit up?

En limit up er det maksimale beløpet prisen på en futureskontrakt til en aksje eller råvare kan stige i løpet av én tradingøkt.

Det betyr at kjøp i det underliggende markedet stoppes av børsen.

Du vil kun være i stand til å åpne posisjoner ved å selge og stenge eksisterende posisjoner. Hos IG kan du gjøre dette over telefon. Vær oppmerksom på at kursene kan være betydelig høyere når markedene åpner igjen.

Hva er limit down?

Limit down er det motsatte til limit up. Den fastsetter det maksimale beløpet prisen på en futureskontrakt til en aksje eller råvare kan falle i løpet av én tradingøkt.

En limit down skal forhindre panikksalg og krakk på markedet. Hvis flere og flere traders begynner å selge i panikk vil prisen på det underliggende aktivumet falle samtidig som tilbudet øker og etterspørselen i markedet går ned.

Dette betyr at salg i det underliggende markedet stoppes av børsen.

Du vil kun være i stand til å åpne posisjoner ved å kjøpe og stenge eksisterende posisjoner. Hos IG kan du gjøre dette over telefon. Vær oppmerksom på at kursene kan være betydelig høyere når markedene åpner igjen.

Nåværende nivåer (også kalt «bands») for limit up/limit down

Tersklene til limit up og limit down bestemmes av børsen der produktene handles og er avhengig av typen produkt, og er derfor utsatt for endring.

For mer informasjon om dette og for å få de oppdaterte nivåkursene kan du gå direkte til børsenes nettsider.

Eksempel på limit up

Her er et eksempel på futureskontrakter på råvarer.

For corn futures ligger limit up på en prisbevegelse på 0,40 $ fra tidligere stegningsnivå. Hvis kornprisen stiger forbi denne limiten vil trading av corn futures stenges resten av tradingdagen.

Dette er for å stoppe corn futures og andre futureskontrakter på råvarer fra å øke dramatisk i forhold til prisen på det underliggende aktivumet, som futureskontrakten representerer.

Eksempel på limit down

For dette eksemplet ser vi på indeks.

Det er en rekke spesifikke nivåer en indeks kan bevege seg som måles fra referanseprisen til indeksen. Disse nivåene er ulike avhengig av hvilken indeks og tiden på dagen.

For S&P 500 er limit down satt til -5 % utenfor ordinære åpningstider (fra kl. 23.00 til 14.30 norsk tid).

Hvis vi snakker om limit down blir tradingen stanset for en periode, normalt 15 minutter, om prisen overskrider det nederste nivået.

Hvorfor ble limit up/limit down introdusert?

Limit up/limit down ble introdusert som et svar på markedsvolatiliteten den 6. mai 2010. Det var spesielt alvorlig for de amerikanske markedene der Dow Jones falt mer enn 1 000 punkter på under ti minutter. Bakgrunnen for fallet var usikkert til å begynne med, men det ble senere oppdaget at det ble forårsaket av en salgsordre på 4,1 milliarder dollar fra et amerikansk verdipapirfond.

Investorenes nerver var allerede tynnslitte etter opptøyer i Hellas, europeiske land som ba om lån og redningspakker, den videre europeiske lånekrisen, valg i Storbritannia og Deepwater Horizon-oljeutslippet som påvirket futuresmarkedet. Denne siste salgsordren var det som utløste massesalg.

Det er estimert at over 16 milliarder futureskontrakter ble solgt i løpet av to minutter og mange aksjer opplevde kraftige fall i prisene. Som et resultat av krakket ble grensene til limit up/limit down implementert for å forhindre liknende massesalg i fremtiden.

De ble først anbefalt av en rekke amerikanske børser og Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) i april 2011. Limitene ble godkjent og introdusert (først som et prøveprosjekt) av Securities and Exchanges Commission (SEC) den 31. mai 2012.