CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 75 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hva er produktinformasjonen til Digital100?

For å trade Digital100 og i tillegg få tilgang til en rekke unike funksjoner, må du kvalifiseres for en profesjonell konto hos IG.

IG Markets Ltd er autorisert og regulert av det britiske Financial Conduct Authority, FCA nummer 195355. IG Europe GmbH er autorisert og regulert av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin nummer 148759 og Deutsche Bundesbank.

  • Indekser
  • Valuta
  • Råvarer
  • Futures
  • Andre markeder
  • Merknader
Instrument Type Tidsintervall Kontraksstørrelse
FTSE 100 Ladder, Up/Down, One Touch, Target, Tunnel, Hi/Lo 5 min til ukentlig 10 £/punkt
Wall Street Ladder, Up/Down, One Touch, Target, Tunnel, Hi/Lo 5 min til ukentlig 10 $/punkt
Germany 30 Ladder, Up/Down, One Touch, Target 5 min til ukentlig 10 €/punkt
France 40 Ladder, Up/Down, One Touch Daglig 10 /punkt
Italy 40 Ladder, Up/Down, One Touch Daglig 10 /punkt
Spain 35 Ladder, Up/Down, One Touch Daglig 10 /punkt
Sweden 30 Ladder, Up/Down, One Touch Daglig 100 SK/punkt
Netherlands 25 Ladder, Up/Down, One Touch Daglig 10 /punkt
US 500 Ladder, Up/Down, Target Daglig til ukentlig 10 $/punkt
US Tech 100 Ladder, Up/Down, Target Daglig 10 $/punkt
Singapore Blue-Chip Ladder, Up/Down Daglig 10 $/punkt
Australia 200 Ladder 20 min ttil ukentlig 10 A$/punkt
South Africa 40 Ladder Daglig 50 ZAR/punkt
Japan 225 Ladder, One Touch, Tunnel Time til ukentlig 1 000¥/punkt
Valutakryss Type Tidsintervall Kontraktstørrelse
EUR/USD, GBP/USD Ladder, Up/Down, One Touch 5 min til månedlig 10 $/punkt
AUD/JPY, USD/JPY Ladder, Up/Down, One Touch 5 min til månedlig 1 000 Y/punkt
EUR/JPY, GBP/JPY Ladder, One Touch Daglig til månedlig 1 000 Y/punkt
USD/CAD Ladder, One Touch Daglig til månedlig 10 $/punkt
USD/CHF Ladder, One Touch Daglig til månedlig 10 SF/punkt
EUR/GBP Ladder, One Touch Daglig til månedlig 10 £/punkt
AUD/USD Ladder, One Touch Daglig til månedlig 10 $/punkt

Instrument Type Tidsintervall Kontraktstørrelse
US Light Crude Oil Ladder, One Touch Daglig til ukentlig 10 $/punkt
Gold, Silver Ladder Daglig til ukentlig 10 $/punkt
Instrument Type Tidsintervall Kontraktstørrelse
China H-Shares futures, Hong Kong HS42 futures, China A50 futures Ladder Daglig 10 $/punkt
All Japan 225, Japan All-Share futures Ladder Daglig 1 000 Y/punkt
Taiwan All-Share futures Ladder Daglig 10 $/punkt
Britiske enkeltaksjer Up/Down Daglig 10 £/punkt

Instrument Type Tidsintervall Kontraktstørrelse
Politics: Next UK General Election, Scottish Referendum N/A N/A 10 £/punkt
US Jobless Claims Ladder Ukentlig 10 £/punkt
US Non-farm Payrolls Ladder Månedlig 10 £/punkt

Ikke-britiske børsnoteringer

Internasjonale børsnoteringer vil bli oppgjort på basis av markedsverdien ved utgangen av første dags handel. Dette er definert som antall utstedte aksjer som er sitert av Bloomberg (E & OE) på slutten av den første dags handel multiplisert med aksjekursen. På grunn av dette vil antall utstedte aksjer ikke inkludere noen opsjoner eller konvertible verdipapirer.

Britiske børsnoteringer

Britiske børsnoteringer vil bli oppgjort på basis av den offisielle børsverdi ved utgangen av den første dagen av normal handel. Markedsverdi er definert som antall utstedte aksjer sitert av Bloomberg (E & OE) multiplisert med aksjekursen.

Dersom du er en kunde av IG Europe GmbH og Kundeavtalen om margintrading blir annullert i henhold til instruksjonen om annullering slik den fremstår i kundeavtalen, vil ingen av Transaksjonene som allerede er inngått under denne avtalen bli annullert, men stengt under de relevante vilkårene i Kundeavtalen om margintrading som skal fortsette å være gjeldende for slike stengninger sammen med disse Produktdetaljene, uavhengig av annulleringen av en slik avtale.

Vennligst merk: i de amerikanske markedene, der det blir referert til London-tid, vennligst vær oppmerksom på sommer og vintertid.

1. Et utvalg av Digital100-posisjoner vil være tilgjengelig på daglig basis, med daglig avregning for hvert enkelt instrument. Kursen på en Digital100 uttrykkes i punkter. Dersom det ønskede utfallet av den Digital100 forekommer, vil sluttkursen ende på 100, hvis ikke blir sluttkurs null.

Vi tilbyr daglige ladders på Bitcoin (Bitcoin/USD). Kurser i Digital100 ladders er basert på tilgjengeligheten av spesifikke prisforandringer i spot markedet som er gjeldene på den spesifikke utløpstiden hver dag. Oppgjørskursen vil være snittet av IG’s spot pris avrundet til en desimal på den spesifikke utløpstiden for Bitcoin (Bitcoin/USD).

Vi tilbyr ukentlig Bitcoin (Bitcoin/USD) ladders. Disse gjøres opp mot snittkursen av IG’s spot pris avrundet til en desimal klokken 20.00 (London-tid) fredag, med unntak av helligdager.

Vi tilbyr månedlige Bitcoin (Bitcoin/USD) ladders. Disse gjøres opp mot snittkursen av IG’s spot pris avrundet til en desimal klokken 16.00 (London-tid) på siste arbeidsdag i slutten av måneden.

Daily FTSE® 100, Daily Wall Street, Daily Germany 30, Daily France 40, Daily Spain 35, Daily Sweden 30, Daily Netherlands 25, Daily US Tech 100, Daily US 500, Daily Australia 200 and Daily South Africa 40 er baser på oppnåelse av spesifikke daglige kursendringer i cash indeksen på de enkelte indeksene. (Merk: Germany 30 = DAX 30; France 40 = CAC 40; Daily Spain 35 = IBEX 35; Daily Sweden 30 = OMXS 30; AEX 25; US Tech 100 = NASDAQ 100; US 500 = S&P 500; Australia 200 = ASX 200; South Africa 40 = JSE.) Daily Italy 40 er basert på oppnåelse av spesefikke daglige kursendringer i cash indeksen på S&P/MIB Index.

Daily Hong Kong HS50, Daily Taiwan All-Share, Daily Japan All-Share og Daily China H-Shares og Daily China A50 er basert på oppnåelse av spesefikke daglige kursendringer på futuresinstrumentet for den enkelte indeks. (Merk: Hong Kong HS50 = Hang Seng; Taiwan All-Share = TaiEx; Japan All-Share = TOPIX; China H-Shares = H-Shares China index; China A50 = FTSE China A50.)

Daily Japan 225 quotations er basert på oppnåelse av spesefikke daglige kursendringer i Nikkei 225 indeksen på Tokyo Stock Exchange (TSE).

Daily Singapore Blue-Chip er basert på oppnåelse av spesifikke daglige prisforandringer for SGX MSCI Singapore Index-futures på Singapore Futures Exchange (SGX).

Daily India 50 er basert på oppnåelse av spesifikke daglige prisforandringer for S&P CNX Nifty Indeks-futures som handles på National Stock Exchange i India. De gjøres opp ved første nye registrering fra Bloomberg /E&OR( kl. 10 GMT).

FTSE®, Wall Street og Japan 225 OneTouch, Hi/Lo og Tunnel er basert på oppnåelse av spesifikke nivåer på cash FTSE, Wall Street og Nikkei 225 cash indekser, når som helst frem til det offisielle markedsoppgjøret. (eller 12.00 for FTSE® midday OneTouch; 18.00 for Wall Street 6pm OneTouch). OneTouch nivåer er målt med referanse til handler registrert av Bloomberg mellom starten av normal handel og oppnåelse av nivået på sluttoppgjøret i markedet hver dag (E&OE) (eller den første nye 'print recorded by Bloomberg' (E&OE) kl. 12.00 London tid for FTSE® midday OneTouch; 18.00 London tid for Wall Street 6pm OneTouch). Hi/Lo og Tunnel nivåer er målt med utgangspunkt i nettoendring i markedet (målt fra Bloomberg utskrifter) i forhold til forrige handelsdags oppgjørsnivå, inkludert nettoendring på det endelige oppgjørsnivået i markedet hver dag (E&OE).

12:00 FTSE®,(12:00), FTSE®(15:00) og Wall Street(18:00) er basert på oppnåelse av priser og prisendringer i FTSE® Cash eller Wall Street Cash instrumentene. Disse endringene måles fra startnivået som vises online av oss til cash-prisen for den aktuelle underliggende indeks (som rapportert av børsen) i vårt interne prissystem klokken 12:00 London-tid (for FTSE® 12:00), 15:00 London-tid (for FTSE®15:00), 18:00 London-tid (for Wall Street 18:00).

13:00 (Sydney-tid) Australia 200 instrumenter er basert på priser og prisendringer i cash ASX 200 instrumenter. Prisendringer er målt fra startnivået som vises av oss til den første nye quoten registrert hos Bloomberg (E&OE) klokken 13.00 Sydney-tid på den aktuelle dagen.

Alle kurskvoteringer på markeds- og valutainstrumenter som ikke er daglige er basert på vårt internt spesifiserte åpningsnivå og gjøres opp på IG spot-kursen ved utløp, avrundet til et desimal.

Kortsiktige Digital100-posisjoner på FTSE®, Germany 30 og Wall Street, som for eksempel 20-minutters FTSE® og 20-minutters Wall Street er basert på priser i de relevante underliggende cash instrumentene (FTSE®, DAX eller DOW). Oppgjørspriser er basert på cash-prisen på den relevante underliggende indeksen (som rapportert av børsen) i vårt interne prissystem på den oppgitte tiden for utløp. For Australia’s 200 forrige stengingskurs klokken 11.00, er forandringen målt fra det offisielle oppgjøret fra gårsdagens marked til den første nye handelen registrert av Bloomberg (E&OE) klokken 11.00 (Sydney-tid) på ASX. Handler vil bli akseptert opp til ett minutt før den oppgitte oppgjørstiden. Alle tidspunkter for Japan 225 (Hourly) er i Tokyo-tid.

Time FTSE®, Wall Street kurser og kortsiktige Digital100-posisjoner som 20-miniutters FTSE® og 20-minutters Wall Street er basert på priser på FTSE® cash eller Wall Street instrumentene. Oppgjørspriser for disse instrumentene blir innhentet ved bruk av cash-prisen til den relevante underliggende indeksen (som rapportert av børsen) i vårt interne prissystem på den oppgitte tiden for utløp. Handler vil bli akseptert opptil ett minutt før den oppgitte oppgjørstiden. 12 noon FTSE® Ladders og 15.00 FTSE® Ladders gjøres opp basert på FTSE® cash-prisen (som rapportert av børsen) i vårt interne prissystem på de respektive tidene (London-tid). Daily FTSE® Ladders gjøres opp basert på den offisielle cashoppgjørsprisen på indeksen, som rapportert av børsen.

Ukentlige kurskvoteringer er basert på den offisielle oppgjørskursen på det aktuelle instrumentet(FTSE® Cash, Wall Street Cash, ASX Cash, US 500 Cash) på siste handelsdag i den aktuelle uken. Ukentlige DAX futures er basert på første nye registrerte kurs av Bloomberg (E&OE) på/etter 21:00 (London tid) på siste handelsdag i den aktuelle uken.

Kursen på US Light Crude Oil, Gold og Silver Digital100-posisjoner er basert på oppnåelse av spesifiserte daglige kursendringer i den nærmeste likvide måned av den relevante futureskontrakten på New York Mercantile Exchange. Denne endringen er målt ved sluttkurs hver dag, som er tilgjengelig etter hvert marked stenger. Markedet stenger normalt 19:30 (Crude), 18:30 (Gold) og 18:25 (Silver), London tid.

Daily US Crude OneTouch gjøres opp på oppnåelse av spesifiserte kursnivå som: registrert av Bloomberg. OneTouch nivåer er målt med henvisning til handler registrert av Bloomberg ved hvilket som helst tidspunkt mellom kl. 08:00 og den første nye handelen kl. 19:30 London Tid. Handelen gjøres opp på 100 dersom Bloomberg registrerer det spesifiserte nivået i dette tidsrommet. Offisiell utløpsnivå vil bli behandlet som en trade mellom disse tider, og vil telle mot oppgjør.

Spot FX Digital100 tilbys på følgende valutakryss: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/GBP, AUD/USD, AUD/JPY og GBP/JPY. Disse gjøres opp midtpunktet av IG spot-kursen avrundet til ett desimal kl. 20:00 hver fredag, unntakk helligdager.

Weekly FX Digital100 tilbys på følgende valutakryss: GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD. Disse utløper med Bloombergs første registrerte kurser på/etter kl. 20:00 hver fredag, bortsett fra helligdager.

FX Ladders og OneTouch Digital100 tilbys på følgende valutakryss: AUD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD. Kurskvoteringer er basert på oppnåelse av spesifikke kursendringer i spotraten på de følgende utløpstidspunktene: 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00 and 20.00 (London tid) hver dag. Det aktuelle kursnivået for oppgjør er den første handelen registrert av Bloomberg (E&OE) ved hvert av de seks utløpstidspunktene for det aktuelle valutakrysset. Monthly FX OneTouch nivåer er målt med henvisning til handler registrert av Bloomberg mellom inngangen av måneden og kl. 16:00 (London tid) på månedens siste virkedag (E&OE). Daily FX OneTouch nivåer med henvisning til handler registrert av Bloomberg mellom kl. 21:00 og 20:00 (London tid).

Up/Down 5-minute FX Digital100 på EUR/USD og GBP/USD kan handles 24 timer i døgnet og gjøres opp mot midtpunktet av IGs spotkurs på utløpstidspunktet. Handler vil bli akseptert 30 sekunder etter begynnelsen av hver 5 minutters periode, og opp til 30 sekunder før utgangen av den aktuelle 5 minutters perioden.

Weekly Up/Down Digital100 på enkelte britiske aksjer er basert på oppgjørsprisen på den aktuelle aksjen på siste handelsdag i uken, som registrert av Reuters (E&OE). Vennligst bemerk at hvis en aksje utbetaler utbytte på onsdag i den aktuelle uken, vil dette utbyttet ikke bli trukket fra omtrentlig nivå av aksjen vi viser mot de Digital100-kursene på mandag og tirsdag.

Up/Down Digital100 på akjer gjøres opp basert på oppnåelse av kursendringer mellom aksjens offisielle åpningskurs som rapportert av Bloomberg (E&OE) og den offisielle sluttkursen samme dag.

FTSE® Up/Down 5-minutters Digital100 gjøres opp basert på prisen i FTSE® 100 cashindeksen (som rapportert av børsen) i vårt interne prissystem på den oppgitte tiden for utløp. Vi aksepterer handler inntil 30 sekunder før oppgitt oppgjørstid (dvs. 30 sekunder før utløp i det aktuelle av 5-minutters intervallet).


Germany 30 Up/Down 5-minutters Digital100 gjøres opp basert på prisen i DAX 30 cashindeksen (som rapportert av børsen) i vårt interne prissystem på den oppgitte tiden for utløp. Vi aksepterer handler inntil 30 sekunder før oppgitt oppgjørstid (dvs. 30 sekunder før utløp i det aktuelle av 5-minutters intervallet).

Wall Street Up/Down 5-minutters Digital100 gjøres opp basert på prisen i Dow cashindeksen (som rapportert av børsen) i vårt interne prissystem på den oppgitte tiden for utløp. Vi aksepterer handler inntil 30 sekunder før oppgitt oppgjørstid (dvs. 30 sekunder før utløp i det aktuelle av 5-minutters intervallet).

‘Oppgitt oppgjørstid’ refererer til den andre nevnte tiden i et bestemt Digital100-instrument (eks. 14.00 for FTSE 13.00-14.00 instrument)

2. Vår spread på Digital100 vil variere i henhold til nivået på kurskvoteringen og resterende tid til Digital100 utløper.

3. Dersom antakelsen om Digital100-posisjonen stemmer fastsettes prisen til 100. Skulle det derimot ikke stemme fastsettes prisen til null. Dersom markedet avsluttes til den eksakt samme verdien ved forfallsdato vil Digital100-posisjonen bli vurdert i pluss og fastsettes til 100. Størrelsen på din gevinst eller ditt tap avhenger av hvor stort beløp per punkt du har satset samt forskjellen mellom åpningskursen og lukkingskursen for Digital100-posisjonen.

OneTouch Digital100 vil gjøres opp med en verdi på 100 hvis det underliggende instrumentet berører eller bryter gjennom det relevante nivået på hvilket som helst tidspunkt opp til og inkludert det spesifiserte utløpstidspuntet. Tunnels vil gjøres opp til en verdi av 100 hvis det underliggende instrumentet ikke berører eller bryter gjennom det relevante nivået på hvilket som helst tidspunkt opp til og inkludert det offisielle oppgjørstidspunktet på slutten av dagen. Aktuelle nettoendringer vil bli målt fra gårsdagens offisielle stengning som registrert av Bloomber Prints (E&OE).

4. 24 timers handel starter kl. 23:30 (London tid) på søndag, og avsluttes kl. 21:15 (London tid) påfølgende fredag (vennligst bemerk at kurser for europeiske og amerikanske indekser kun er tilgjengelig fra kl. 7:30 mandag morgen)

Daily FTSE® og Daily FTSE® Ladders: 24 timer (med gaps). Handler vil bli akseptert inntil ett minutt før stenging av det underliggende instrumentet. Handelsslutt for FTSE® er normalt kl. 16:30 (London tid). Vær oppmerksom på at selv om det britiske markedet vanligvis stenger kl. 16:30, vil alle Digital100 gjøres opp basert på offisiell sluttkurs, som igjen er avhengig av den daglige sluttauksjonen. Den offisielle sluttkursen er vanligvis offentliggjort rundt fem minutter etter utgangen av normal handel hver dag, og kan avvike fra kl. 16:30 kursen på det underliggende instrumentet.

Daily Wall Street og Daily Wall Street Ladders: 24 timer (med gaps). Handler vil bli akseptert inntil ett minutt før stenging av det underliggende instrumentet. Handelsslutt for Wall Street er normalt kl. 21:00 (London tid). Vær oppmerksom på at selv om Wall Street vanligvis stenger kl. 21:00, vil alle Digital100 gjøres opp basert på offisiell sluttkurs. Denne kursen kan bli lagt til flere minutter etter utgangen av normal handel, og kan avvike fra kl. 21:00 kursen på den underliggende indeksen.

Daily Germany 30 og Daily Germany 30 Ladder: Fra kl. 17:00 (London tid) av den foregående handelsdagen og inntil ett minutt før normal handelsslutt på DAX 30 indeksen. Handelsslutt for DAX 30 er normalt kl. 16:30 (London tid). Vær oppmerksom på at Digital100 vil bli gjort opp på basis av den offisielle sluttkursen på indeksen. Det kan ta noen minutter før den offisielle sluttkursen blir annonsert etter at markedet stenger, og denne kursen kan avvike fra kl.16:30 kursen.

Daily France 40 og Daily France 40 Ladder: Handler vil bli akseptert fra kl. 8:01 (London tid) og inntil ett minutt før stenging av det underliggende instrumentet. Handelsslutt for France 40 er normalt kl. 16:30 (London tid). Vær oppmerksom på at Digital100 vil bli gjort opp på basis av den offisielle sluttkursen på indeksen. Det kan ta noen minutter før den offisielle sluttkursen blir annonsert etter at markedet er stenger, og denne kursen kan avvike fra kl.16:30 kursen.

Daily Italy 40 og Daily Italy 40 Ladder: Fra kl. 08:03 (London tid) og inntil fem minutter før handelsslutt på S&P/MIB indeksen. Handelsslutt for S&P/MIB er normalt kl. 16:25 (London tid). Vær oppmerksom på at Digital100 vil bli gjort opp på basis av den offisielle sluttkursen på indeksen, som kan bli annonsert flere minutter etter stenging av markedet, og som kan avvike fra kl. 16:25 kursen.

Daily Spain 35 og Daily Spain 35 Ladder: Fra kl. 08:03 (London time) og inntil ett minutt før stenging av det underliggende instrumentet. Handelsslutt for IBEX 35 er normalt kl. 16:30 (London tid). Vær oppmerksom på at Digital100 vil bli gjort opp på basis av den offisielle sluttkursen på indeksen. Det kan ta noen minutter før den offisielle sluttkursen blir annonsert etter at markedet stenger, og denne kursen kan avvike fra kl. 16:30

Daily Sweden 30 og Daily Sweden 30 Ladder: Handler vil bli akseptert fra kl. 08:05 (London tid) og inntil fem minutter før stenging av det underliggende instrumentet. Handelsslutt OMXS 30 er normalt kl. 16:25 (London tid). Vær oppmerksom på at Digital100 vil bli gjort opp på basis av den offisielle sluttkursen på indeksen. Det kan ta noen minutter før den offisielle sluttkursen blir annonsert etter at markedet er stenger, og denne kursen kan avvike fra kl.16:25 kursen.

Daily Netherlands 25 og Daily Netherlands 25 Ladder: Handler vil bli akseptert fra kl. 8:05 (London tid) og inntil fem minutter før stenging av det underliggende instrumentet. Handelsslutt for AEX 25 er normalt kl. 16:30 (London tid). Vær oppmerksom på at Digital100 vil bli gjort opp på basis av den offisielle sluttkursen på indeksen. Det kan ta noen minutter før den offisielle sluttkursen blir annonsert etter at markedet er stenger, og denne kursen kan avvike fra kl.16:25 kursen.

Daily US Tech 100 og Daily US Tech 100 Ladder: Handler vil bli akseptert fra kl. 22:00 (London tid) på den foregående handelsdagen, og inntil ett minutt før stenging av NASDAQ 100. Handelsslutt for NASDAQ 100 er normalt kl. 21:00 (London tid). Vær oppmerksom på at Digital100 vil bli gjort opp på basis av den offisielle sluttkursen på indeksen. Det kan ta noen minutter før den offisielle sluttkursen blir annonsert etter at markedet er stenger, og denne kursen kan avvike fra kl.21:00 kursen.

Daily US 500 og Daily US 500 Ladder: Handler vil bli akseptert fra kl. 22:00 (London tid) på den foregående handelsdagen og inntil ett minutt før stenging av S&P 500. Handelsslutt for S&P 500 er normalt kl. 21:00 (London tid). Vær oppmerksom på at Digital100 vil bli gjort opp på basis av den offisielle sluttkursen på indeksen. Det kan ta noen minutter før den offisielle sluttkursen blir annonsert etter at markedet er stenger, og denne kursen kan avvike fra kl.21:00 kursen.

Daily Australia 200: Fra 10:01 til 15:59 (Sydney tid). Handelsslutt for ASX 200 er normalt kl. 16:00 (Sydney tid). Vær oppmerksom på at Digital100 vil bli gjort opp på basis av den offisielle sluttkursen på indeksen. Det kan ta noen minutter før den offisielle sluttkursen blir annonsert etter at markedet stenger, og denne kursen kan avvike fra kl.16:00 (Sydney tid) kursen.

Daily South Africa 40 og Daily South Africa 40 Ladder: Fra 07:05 til 14:50 (London tid). Vær oppmerksom på at Digital100 vil bli gjort opp på basis av den offisielle sluttkursen på JSE indeksen. Det kan ta noen minutter før den offisielle sluttkursen blir annonsert etter at markedet stenger, og denne kursen kan avvike fra instrumentets 14:50 (GMT) nivå.

Daily Honk Kong HS42 og Daily Hong Kong HS42 Ladder: Fra kl. 01:16 til 03:59 (GMT) og deretter fra kl. 0:01 (GMT) inntil to minutter før ordinær handelsslutt på Hang Seng Index futures på Hong Kong Futures Exchange (HKFE). Handelsslutt på Hang Seng Index futures er normalt kl. 08:15 (GMT). Alle Digital100-posisjoner vil bli gjort opp med basis av den offisielle sluttkursen på Hang Seng Index futures, som rapportert av HKFE.

Daily China H-Shares og Daily China H-Shares Ladder: Fra kl. 01:16 til 03:59 (GMT) og deretter fra kl. 05:16 (GMT) inntil to minutter før ordinær handelsslutt på H-Shares China Index futures på Hong Kong Futures Exchange (HKFE). Handelsslutt på H-Shares China Index er normalt kl. 08:15 (GMT). Alle Digital100-posisjoner vil bli gjort opp med basis i den offisielle sluttkursen på H-Shares China Index futures, som rapportert av HKFE.

Daily China A50 futures og Daily China A50 futures Ladder: Fra 09.01 (SGT) inntil fem minutter før ordinær handelsslutt på Xinhua China A50 Index Futures på Singapore Exchange (SGX). Handelsslutt for futures er normalt kl. 16:00 (SGT). China A50 Digital100 vil bli gjort opp på basis av den daglige sluttkursen på China A50 index futures som er rapportert av SGX.

Daily Japan 225 og Daily Japan 225 Ladder: Fra kl. 09:03 (JST) til 14:59 (JST). Alle Digital100 er gjort opp på basis av den offisielle sluttkursen på Nikkei 225 indeksen, som rapportert av TSE. Daily Japan 225 Tunnels: Fra 09:03-11:29, 12:31-14:59 (JST). Når nettoendringen på Nikkei 225 indeksen bryter noen av de angitte nivåene indikert i intervallet, vil Digital100 umiddelbart gjøres opp med verdi 0. Dersom de angitte nivåene ikke er brutt ved Digital100 utløp, vil den gjøres opp med verdi 100. Nettoendringen er avregnet med basis i differansen mellom Nikkei 225 cash indeksen og den tidligere sluttkursen, som rapportert av Bloomberg (E&OE).

‘Specials’: Økonomisk Data (US Non-farm Payrolls og US Initial Jobless Claims), Bitcoin

Digital100 på økonomisk data (US Non-farm Payrolls og US Initial Jobless Claims) gjøres opp basert på de offisielle tallene som blir rapportert. Vær oppmerksom på at hvis ett instrument legger seg nøyaktig på en Digital100 barriere (etter avrunding), vil det instrumentet regnes som å ha lagt seg over barrieren når Digital100 gjøres opp. Data som blir revidert i ettertid vil ikke tas i betraktning med hensyn til oppgjør av opsjonen.

US Non-farm Payrolls, US Initial Jobless Claims og Bitcoin-Digital100: 24 timer.

5. Marginkravet når du kjøper en Digital100 er lik kontraktsverdien (som er åpningskurs multiplisert med kontraktstørrelse):

Marginkravet når du selger en Digital100 er lik (100 minus åpningspris) multiplisert med kontraktstørrelsen.

6. Når du handler i en annen valuta enn din basevaluta, vil din gevinst eller tap bli realisert i den valutaen, og vil bokføres din konto i denne valutaen. Som standardprosedyre, konverterer vi automatisk alle positive eller negative saldoer som er i andre valutaer på din konto, tilbake til din basevaluta på daglig basis. Du kan endre denne innstillingen når som helst ved å ringe oss eller via handelsplatformen.

Relaterte spørsmål

Bli en bedre trader

Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.