Turbo-trading

Les 2 van 6

Hoe werken turbo’s?

Long of short gaan

Zoals we in de eerste les hebben verteld, wordt de prijs van een turbo afgeleid van de waarde van een onderliggende financiële waarde en traceert deze de stijgingen en dalingen van deze waarde.

Turbo’s kunnen alleen worden gekocht, niet verkocht, om een nieuwe transactie aan te gaan. U kunt turbo’s echter wel gebruiken om een positie op zowel stijgende als dalende markten in te nemen, waarbij u effectief de onderliggende waarde koopt of verkoopt, met twee verschillende soorten turbo’s:

  • U koopt een long turbo indien u verwacht dat de koers van de onderliggende waarde zal stijgen. De beschikbare knock-outniveaus zullen beneden de huidige marktprijs liggen
  • U koopt een short turbo indien u verwacht dat de koers van de onderliggende waarde zal dalen. De beschikbare knock-outniveaus zullen boven de huidige marktprijs liggen

Long turbo’s worden soms wel bull turbo’s genoemd en short turbo’s bear turbo’s.

Hoewel uw potentieel voor winst onbeperkt is als uw prognose correct is, beperkt uw knock-outniveau uw verlies als de markt niet reageert zoals u verwacht. Als u een long turbo koopt en de markt daalt zodat uw gekozen knock-outniveau wordt bereikt, wordt de turbo beëindigd en verliest u de inleg. Hetzelfde geldt als u een short turbo koopt en de markt stijgt tot aan uw knock-outniveau.

U verliest echter nooit meer dan uw oorspronkelijke inleg, zelfs niet als de markt snel door uw knock-outniveau heen gaat of nog verder stijgt.

En als de markt ongunstig voor u wordt, hoeft u niet te wachten totdat uw turbo het knock-outniveau bereikt. U kunt op elk moment een order plaatsen om uit te stappen.

Hoe komt de prijs van een Turbo24 tot stand?

De prijs voor een turbo is gebaseerd op het verschil tussen de onderliggende marktprijs en het door u geselecteerde knock-outniveau. Ook is deze inclusief de spread en de kosten van de market maker als afspiegeling van de garantie op het knock-outniveau (verderop gaan we nader in over de rollen van market makers).

U kunt meerdere turbo’s kopen om de gewenste exposure te bereiken en uw maximale risico is gelijk aan de aanschafprijs van de turbo vermenigvuldigd met het aantal turbo’s dat u koopt.

U betaalt dit maximumbedrag vooraf wanneer u het effect koopt. Het wordt niet in reserve gehouden als marge door uw aanbieder (zoals bijvoorbeeld in de CFD-handel gebeurt). Vervolgens wordt uw winst of verlies bepaald door de waarde waarvoor u de turbo verkoopt of het punt waarop deze wordt geknock-out.

Wat zijn de kosten van turbo-trading?

Aanbieders van turbo’s brengen meestal beleggingscommissie op uw beleggingen in rekening, maar dat is echter niet het geval bij Turbo24 bij IG, waarvoor de commissie nul is.

Alle andere potentiële kosten zijn opgenomen in de prijs van de turbo. Dit betekent dat, op eventuele commissie na, wat u vooraf betaalt alles is wat u betaalt.1

De uitgever van de turbo brengt een kleine dagelijkse correctie in uw knock-outniveau aan om rekening te houden met de overnight kosten. Voor een long turbo resulteert dit erin dat uw knock-outniveau in de loop van de tijd hoger wordt en voor een short turbo dat dit lager wordt.

Hoe werken dividendaanpassingen?

Net zoals het knock-outniveau omhoog of omlaaggaat vanwege de overnight kosten, kan het ook omhoog of omlaaggaan als gevolg van dividenduitkeringen als de turbo is gekoppeld aan de prestaties van een onderliggende aandelenindex.

Als u een turbo bezit op een index met als onderliggende waarde een afspiegeling van uitgekeerde dividenden, neemt de waarde ex dividend van de index af en wordt het knock-outniveau van de turbo aangepast met het bedrag van het dividend.

Voorbeeld

Stel bijvoorbeeld dat Wall Street op de datum ex dividend met tien punten in waarde is gedaald. Het effect wordt op basis van dit dividend aangepast:

Long turbo:

Oude knock-outniveau: 27.150

27.150 - 10

Nieuwe knock-outniveau: 27.140

1Voor turbo’s op alleen de Italië 40-index is de Italiaanse wetgeving op financiële transacties (IFTT) van toepassing.

Samenvatting

  • Koop een long turbo als u denkt dat de koers stijgt
  • Koop een short turbo als u denkt dat de koers daalt
  • De prijs van een turbo is gebaseerd op het verschil tussen uw knock-outniveau en de onderliggende waarde
  • Uw maximale risico is gelijk aan de prijs van de turbo vermenigvuldigd met het aantal turbo’s dat u koopt
  • Naast een commissie betaalt u vooraf één prijs voor een turbo
  • Knock-outs worden aangepast op basis van de dagprijs en dividenden
Les voltooid