Introductie tot de financiele markten

Les 9 van 10

Wat zijn grondstoffen?

Grondstoffen zijn fysieke activa. In tegenstelling tot aandelen, indices of valuta, zijn dit ruwe materialen verkregen uit mijnbouw, landbouw of onttrekking aan de aarde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Om officieel verhandelbaar te zijn, moet een grondstof volledig uitwisselbaar zijn met een andere grondstof van hetzelfde type, ongeacht waar het is geproduceerd, gewonnen, ontgonnen, gekweekt, geteeld of gehouden.

Voor een belegger in grondstoffen is goud gewoon goud, ongeacht waar het is ontgonnen. Een ounce goud dat in Australië is ontgonnen, is evenveel waard als een ounce goud dat is ontgonnen in China, de Verenigde Staten of Tanzania.

Hetzelfde geldt voor andere grondstoffen zoals aardgas, katoen en koper, zolang deze maar aan een bepaalde minimale kwaliteits- of zuiverheidsstandaard voldoen.

Economen noemen dit vervangbaar en dit houdt in dat grote hoeveelheden grondstoffen op een beurs relatief snel en gemakkelijk kunnen worden verhandeld. Dit is omdat een belegger in dergelijke goederen ervan is verzekerd dat de activa die hij/zij koopt of verkoopt, daadwerkelijk deze producten zijn zonder dat deze hoeven te worden geïnspecteerd of dat er moet worden achterhaald waar of hoe deze zijn geproduceerd.

Vraag

Welke van de volgende kunnen geclassificeerd worden als grondstoffen? Gelieve alle antwoorden te selecteren die van toepassing zijn:
 • Haver
 • Tin
 • Plastic
 • Suiker

Juist

Onjuist

Haver, tin en suiker zijn allemaal vervangbare grondstoffen, met uitzondering van plastic. Er bestaan honderden soorten plastic.
Antwoord tonen

Soorten grondstoffen

Grondstoffen worden doorgaans onderverdeeld in twee groepen:

Soft commodities

Dit zijn agrarische grondstoffen die worden gekweekt, geteeld etc. in plaats van gedolven, ontgonnen of onttrokken aan de aarde. Zachte grondstoffen zijn doorgaans zeer volatiel op de korte termijn, aangezien ze seizoensgebonden zijn (landbouwproducten), het weer meespeelt in de productie ervan en ze onderhevig zijn aan bederf, wat een plotseling en dramatisch effect kan hebben op de prijs.

Hard commodities

Deze worden meestal gewonnen uit de aarde of andere natuurlijke bronnen. Harde grondstoffen zijn meestal gemakkelijker te hanteren en te vervoeren dan zachte grondstoffen; bovendien zijn ze eenvoudiger te integreren in het industriële proces.

Grondstoffen worden soms ook ingedeeld op basis van ecologische sector:

 • Energie (olie en gas)
 • Metalen (goud, zilver, koper, lood etc.)
 • Landbouw en veeteelt (tarwe, koffie, vee etc.)

Vraag

Is het volgende een hard or soft commodity?

Sinaasappelsap
 • a Hard
 • b Soft

Juist

Onjuist

Sinaasappelsap is een soft commodity
Antwoord tonen

Vraag

Is het volgende een hard of soft commodity?

Brent Crude olie
 • a Hard
 • b Soft

Juist

Onjuist

Brent Crude oil is een hard commodity.
Antwoord tonen

Vraag

Is het volgende een hard of soft commodity?

Palladium
 • a Hard
 • b Soft

Juist

Onjuist

Palladium is een hard commodity.
Antwoord tonen

Vraag

Is het volgende een hard of soft commodity?

Sojabonen
 • a Hard
 • b Soft

Juist

Onjuist

Sojabonen zijn soft commodities.
Antwoord tonen

Hoe worden grondstoffen verhandeld?

Er kan op twee manieren in grondstoffen worden gehandeld:

De spotmarkt

Op de spotmarkt worden financiële activa verkocht tegen contant geld en verwisselen activa en geld ter plekke van eigenaar. Als u een grondstof dus onmiddellijk geleverd wilt hebben, gaat u naar de spotmarkt.

Stel dat u een bedrijf hebt dat industriële leidingen vervaardigd. U hebt onlangs een bestelling gekregen voor een grote hoeveelheid koperen leidingen, maar u hebt niets meer in het magazijn liggen. U hebt het koper onmiddellijk nodig en dus kunt u het beste op de spotmarkt koper aanschaffen.

Hetzelfde is van toepassing als u een mijnbouwbedrijf hebt en koper hebt waar u onmiddellijk vanaf wilt: de spotmarkt biedt de beste kans op verkoop.

Aangezien er (internationaal) zoveel grondstoffen worden verhandeld, worden vastgestelde standaarden voor de kwaliteit gebruikt, zodat beleggers snel grondstoffen kunnen kopen en verkopen zonder dat ze de handelswaar hoeven te inspecteren.

De termijnmarkt

Op de termijnmarkt komen kopers en verkopers overeen om op een vastgestelde datum in de toekomst een specifieke hoeveelheid van een grondstof te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs.

De betreffende activa worden op de handelsbeurs niet fysiek verhandeld en daarom kopen en verkopen de deelnemers in plaats hiervan futures. Op deze manier kunnen beleggers inspelen op de prijs van grondstoffen zonder dat ze deze op enig moment in hun bezit hebben gehad, aangezien de contracten voor de daadwerkelijke leveringsdatum kunnen worden verkocht of gesloten.

Dit is vooral handig als u bijvoorbeeld wilt handelen in de prijs van vee, maar niet wilt dat er over een paar maanden een volledige veestapel bij u op de stoep staat…

Hoewel futures vaak worden gebruikt door particulieren en bedrijven die op een bepaald moment in de toekomst de grondstoffen daadwerkelijk willen kopen of verkopen, worden futures voornamelijk gebruikt voor speculatie en hedging.

Het is ook handig om te weten dat de prijs van futures anders is dan de koop- of verkoopprijs van dezelfde soort en hetzelfde aantal grondstoffen op de spotmarkt. Dit omdat de verkoper de toekomstige risico's en kosten, zoals de opslagkosten van de grondstof en het transport ervan naar de koper, meeneemt in de prijs. Hierom wordt de waarde van futures gebaseerd op de termijnprijs en niet op de spotprijs.

Wie handelt er in grondstoffenfutures?

Er zijn vier verschillende soorten beleggers in grondstoffenfutures.

Producenten

Dit zijn bedrijven/personen die grondstoffen produceren of delven/ontginnen en een future afsluiten om het risico van prijsschommelingen in de toekomst te dekken. Als u bijvoorbeeld koffieboer bent en overeenkomt om uw oogst op een bepaalde datum voor een bepaalde prijs te verkopen, bent u op die datum verzekerd van dat inkomen, ook als de koffieprijs in de tussentijd enorm is gedaald.

Beleggers

Dit zijn handelaren die alleen uit zijn op het maken van winst op schommelingen in de prijs van grondstoffen. Zij hebben doorgaans geen interesse in de grondstof zelf en willen het ook niet in bezit hebben

Hedgers

Dit zijn middellange- tot langetermijnbeleggers die grondstoffen vasthouden in hun portfolio als bescherming tegen neerwaartse bewegingen in andere effecten. Grondstoffen bewegen meestal in tegenovergestelde richting (of tenminste een niet-gerelateerde richting) van bepaalde aandelen en obligaties.

Als de aandelenmarkt bijvoorbeeld instort, dan lijden beleggers met grondstoffen in hun portfolio vaak niet zulke heftige verliezen als beleggers die alleen aandelen in hun portfolio hebben. Vooral goud wordt gezien als een veilige grondstof, aangezien hier in geval van een instabiele aandelenmarkt flink in wordt geïnvesteerd.

Brokers

Dit zijn bedrijven of personen die namens hun klanten grondstofcontracten kopen en verkopen.

Samenvatting

 • Grondstoffen zijn fysieke activa die worden verkregen uit mijnbouw, landbouw, veeteelt of onttrekking aan de aarde
 • Dit kunnen zachte grondstoffen (landbouw en veeteelt) of harde grondstoffen (energie en metalen) zijn
 • Ze worden op de spot- of de termijnmarkt verhandeld
 • De spotmarkt is doorgaans voor kopers en verkopers van de fysieke grondstof, terwijl de termijnmarkt voornamelijk wordt gebruikt door beleggers en hedgers
Les voltooid