CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Wat is een professionele cliënt en hoe kan ik deze status verkrijgen?

Wat is een professionele cliënt?

Een professionele cliënt wordt geacht in staat te zijn om zijn of haar handelsbeslissingen te nemen en de betrokken risico’s te begrijpen, met een grotere autonomie dan non-professionele cliënten. Dit betekent dat zij toegang hebben tot voordeligere tarieven en voordelen, maar zullen moeten afzien van enkele beschermingsmaatregelen die wel van toepassing zijn op non-professionele cliënten.

Cliënten die in aanmerking komen voor de status van professionele cliënt kunnen een aanvraag indienen. Indien u in aanmerking komt, kunt u deze optie kiezen in MyIG nadat u bent ingelogd.

Wat zijn de voordelen van de status van professionele cliënt?

De voordelen van de status van professionele cliënt zijn:

  • Uw huidige margetarieven worden met 10% verlaagd, waardoor u kunt handelen met een hogere hefboom (bijv. het FTSE-tarief van 5% wordt verlaagd naar 0,45%)*
  • Toegang tot een professioneel account management team
  • Een drie maanden lange proefperiode van ProRealTime, een geavanceerd grafiekenpakket

Wat zijn de risico's?

Als professionele cliënt valt u niet langer onder enkele regelgevende beschermingsmaatregelen, zoals:

  • Negatieve balansbescherming zal niet op u van toepassing zijn. U bent verplicht om extra geld te storten op uw handelsrekening in het geval van een negatief saldo
  • Wij dienen heldere taal te gebruiken in de communicatie met onze non-professionele cliënten en neutraal te zijn over de risico’s en voordelen van het handelen met de hefboom. Wij kunnen geavanceerde taal gebruiken in de communicatie met onze professionele cliënten
  • Wij mogen uw ervaringsniveau opvragen om te beoordelen of onze producten geschikt voor u zijn
  • Wanneer wij uw orders uitvoeren, zullen wij u altijd de beste orderuitvoering geven. Voor non-professionele cliënten moeten wij prioriteit geven aan de algehele prijs en transactiekosten wanneer wij de beste orderuitvoeringen bieden. Als u een professionele cliënt bent, kunnen wij prioriteit geven aan andere factoren om de beste orderuitvoering te kunnen bieden, zoals snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering indien wij bepalen dat deze net zo belangrijk als of belangrijker zijn dan de algehele prijs. In de praktijk zullen wij de manier waarop wij uw orders uitvoeren niet wijzigen

Hoe word ik een professionele cliënt?

U kunt een aanvraag indienen om gecategoriseerd te worden als een professionele cliënt door in te loggen op MyIG en naar ‘Instellingen’ > ‘Cliënt- en rekeningstatus’ te navigeren.

Om te kwalificeren voor de status van professionele cliënt, dient u te voldoen aan enkele criteria met betrekking tot uw handelsgeschiedenis, investeringsportefeuille en/of uw arbeidsverleden.
 

Overige vragen

Kan ik mijn status van professionele cliënt terug wijzigen naar de status van non-professionele cliënt?


Ja, u kunt contact met ons opnemen indien u niet langer onder de status van professionele cliënt wilt vallen.

Zal deze wijziging van toepassing zijn op al mijn handelsrekeningen?


Ja, de wijziging zal van toepassing zijn op al uw IG-handelsrekeningen.

Aan welke criteria dien ik te voldoen om geclassificeerd te worden als professionele cliënt?


U dient te voldoen aan twee van de drie volgende criteria om geclassificeerd te worden als professionele cliënt:
  1. Professionele ervaring: u dient minstens één jaar in de financiële sector te hebben gewerkt in een professionele functie (die kennis van CFD’s vereist).
  2. Investeringsportefeuille: u dient een ‘portefeuille voor financiële instrumenten’ (gedefinieerd als cash stortingen en financiële instrumenten) van minstens €500.000 aan te houden. Aanvaardbare instrumenten zijn onder andere cash, aandelenportfeuille’s, aandelen, handelsrekeningen en gezamenlijke fondsen. Beheerde bedrijfspensioenen, niet-verhandelbare aandelen, eigendom, luxe auto’s of fysiek goud worden niet geaccepteerd.
  3. Handelservaring: u dient het afgelopen jaar 40 transacties van aanzienlijke waarde te hebben uitgevoerd. Aanzienlijke grootte betekent €10.000 (totale waarde) voor aandelentransacties en €50.000 voor overige transacties. Een FTSE-contract kopen ter waarde van €10 en dit vervolgens sluiten telt als één transactie. Het is niet verplicht om de transacties bij IG te hebben uitgevoerd.

Wordt de opgedane ervaring tijdens het handelen bij IG meegeteld wanneer ik een aanvraag indien voor de status van professionele cliënt?


Alleen de handelservaring wordt meegeteld. Indien u een aanvraag wilt indienen op basis van uw professionele ervaring, dient u een rol in de financiële sector te hebben vervuld die kennis van CFD’s vereist. 

Welk soort bewijs moet ik opsturen?


Wij zullen u waarschijnlijk vragen om bewijs van een investeringsportefeuille bestaande uit €500.000 in financiële instrumenten of cash. Dit is normaal gesproken een bankafschrift of een grootboek van een aandelenportefeuille.

Voor transacties die niet zijn uitgevoerd bij IG, kunnen wij u vragen om een grootboek van een rekening dat aantoont dat u voldoende transacties van de vereiste totale waarde heeft.

U dient een uitgebreide beschrijving van uw professionele ervaring te geven met een uitleg van uw vorige functie(s) en uw exposure aan derivaten.

Zal mijn fiscale situatie worden beïnvloed indien ik aangeef een professionele cliënt te zijn?


IG is niet op de hoogte van welke impact dan ook op uw fiscale situatie. De statuswijziging van non-professionele naar professionele cliënt is een wettelijke classificatie en heeft geen invloed op de onderliggende aard van het aangeboden product, dat nog steeds een CFD is. Indien u bezorgd bent over de impact op uw individuele fiscale situatie, raden wij u aan onafhankelijk advies aan te vragen. De belasting is afhankelijk van de individuele omstandigheden van een cliënt en IG is daarom niet in staat om advies of zekerheid te bieden over uw status.

Kan ik upgraden naar een gezamenlijke rekening?


Ja, dit is mogelijk. Wel dienen alle rekeninghouders te voldoen aan de criteria.

Kan ik upgraden naar een zakelijke rekening?


Ja, u kunt upgraden naar een zakelijke rekening. Het is echter belangrijk om te onthouden dat, indien u een aanvraag indient op basis van handelservaring of de waarde van uw aandelenportefeuille, dit moet worden gedaan in naam van het bedrijf. Indien u wilt voldoen aan de criteria van professionele ervaring, dient u dit te doen op basis van de individuele persoon.

* Europese toezichthouders hebben restricties aangekondigd op de verkoop van enkele producten aan non-professionele cliënten, die begin juli in werking zullen treden. Dit betekent dat minimale initiële marges van tussen 3,33% en 20% (afhankelijk van de productklasse) op CFD’s en een verbod op digitale 100.

Indien u voldoet aan de criteria van de geldende regelgeving en wenst te worden behandeld als professionele cliënt, zijn deze regels niet op u van toepassing – u zult echter niet langer vallen onder andere wettelijke beschermingsmaatregelen zoals hierboven genoemd.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere belegger met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.