CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat gebeurt er wanneer een bank waar IG het cliëntengeld houdt failliet gaat?

Voor cliënten van IG Markets geldt dat de verliezen onder cliënten verdeeld worden evenredig aan de hoeveelheid geld die de failliete bank aanhoudt. Geld en bezittingen die op deze manier verloren gaan kunnen worden gecompenseerd via de FSCS, tot een bedrag van £85,000 per persoon, per institutie, afhankelijk van andere saldorekeningen die worden aangehouden bij de bank in kwestie.

Meer informatie over wat de FSCS dekt en wie in aanmerking komt voor een schadevergoeding kunt u vinden op de website van de FSCS.

Voor cliënten van IG Europe geldt dat hun geld gedekt wordt door het depositogarantiestelsel tot een waarde van €100.000 of een gelijkwaardige waarde in andere valuta, afhankelijk van de bescherming die de bank biedt. Hiervoor wordt cliëntengeld alleen aangehouden door banken die onder het garantiestelsel vallen.

Deze pagina zou u voldoende informatie moeten verstrekken, maar indien u nog vragen heeft kunt u e-mailen naar klantenservice.nl@ig.com of bellen naar +31 20 708 5520.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere belegger met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.