Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat zijn IG's sectoren-CFD productvoorwaarden?

Handel in 35 verschillende sectoren met een rekening van IG. Ga af op uw inschatting voor specifieke industrieën en bescherm u tegen pieken van volatiliteit veroorzaakt door bedrijfsspecifieke gebeurtenissen.

Wij bieden Britse en Australische sectoren, waardoor u exposure verkrijgt aan een basket bestaande uit sectoraandelen via één transactie.

 • Wij rekenen geen commissie op sectoren; u betaalt alleen de handelsspread.
 • De handelsspread is normaal gesproken 0,1% per aandeel voor alle sectorcontracten.
 • De minimale transactiegrootte voor sector-CFD's is één contract.

Handel in standaard- en minicontracten op de volgende sectoren:

 • Britse sectoren
 • Australische sectoren
 • Opmerkingen
 • Ruimtevaart en defensie

 • Banken

 • Drankindustrie

 • Chemicaliën

 • Bouwmaterialen

 • Elektriciteit

 • Elektronische apparatuur

 • Beleggingen in aandelen

 • Telecom (vaste lijn)

 • Levensmiddelenproducenten

 • Voedingsproducten

 • FTSE Mid 250

 • Detailhandel

 • Gezondheidsdiensten

 • Huishoudelijke goederen en woningbouw

 • Industriële engineering

 • Industrieel transport

 • Ontspanning, amusement en hotels

 • Levensverzekeringen

 • Media

 • Mijnbouw

 • Mobiele telecom

 • Gewone verzekeringen

 • Olie- en gasproducenten

 • Oliewinninguitrusting en -diensten

 • Persoonlijke goederen

 • Faramaceutica en biotechnologie

 • Huizenmarkt

 • Software en computerdiensten

 • Gespecialiseerde financiën

 • Ondersteunende diensten

 • Techmark

 • Technologie, hardware en uitrusting

 • Tabak

 • Nutsbedrijven

 • Luxe goederen

 • Energie

 • Financiële goederen

 • Gezondheid

 • Materialen

 • Industrieel

 • Essentiële goederen

 • Nutsbedrijven

Onze sectoren zijn een bijzondere vorm van CFD's die u exposure geven aan veranderingen in de aandelenwaarde van specifieke sectoren, maar niet kunnen resulteren in de levering van enig aandeel of instrument door of aan u.

Indien u een cliënt bent van IG Europe GmbH en de Klantenovereenkomst voor handelen op marge wordt herroepen conform de herroepingsinstructie die in die overeenkomst is beschreven, zal geen van de Transacties die reeds voltooid zijn ingevolge die overeenkomst, herroepen worden. Zulke Transacties zullen worden gesloten ingevolge de relevante bepalingen van de Klantenovereenkomst voor handelen op marge, die, samen met deze productgegevens, van toepassing blijven op een dergelijke sluiting, ongeacht de herroeping van die overeenkomst.

1. De handelsspread is normaal gesproken 0,1% van de midprijs voor alle sectorcontracten. Spreads zijn onderhevig aan variatie, in het bijzonder in volatiele marktomstandigheden.

2. Voor gegarandeerde-stoptransacties rekenen wij een gegarandeerde-stoppremie indien uw gegarandeerde stop wordt geactiveerd. De potentiële premie wordt getoond op het orderticket en zal deel uitmaken van uw marge indien u een stop toevoegt. Houdt u er rekening mee dat premies onderhevig zijn aan verandering, in het bijzonder gedurende het weekend en volatiele marktomstandigheden.

3. De minimale transactiegrootte is één contract.

4. Één standaardcontract is gelijk aan £10 (per sectorpunt) voor Britse sectoren en $10 (per sectorpunt) voor Australische sectoren. Één minicontract is gelijk aan £2 (per sectorpunt) voor Britse sectoren en $2 (per sectorpunt) voor Australische sectoren.

5. De margevereiste is 5% van de onderliggende contractwaarde (het niveau waartegen de transactie is geopend x het aantal contracten x de waarde van één contract).

6. Britse sectoren kunnen worden verhandeld van 8:15 tot 16:30 uur (Londense tijd). Australische sectoren kunnen worden verhandeld van 10:10 tot 16:00 uur (tijd in Sydney).

7. Voor de sectoren worden rentes en dividenden dagelijks berekend en wekelijks aangepast op uw rekening. Voor dividenden op sectoren worden deze op de ex-dividenddatum aangepast.

i) Renteaanpassingen worden als volgt berekend:

D = n x L x C x i / A

Waar:

D = dagelijkse renteaanpassing
n = aantal contracten
L = contractgrootte
C = huidige sectorprijs
i = jaarlijkse rentetarief dat van toepassing is
A = jaarlijkse deler, 365 voor Britse sectoren en 360 voor Australische sectoren.

De rente voor een long positie wordt gedebiteerd van uw rekening. De rente voor een short positie wordt gecrediteerd op uw rekening.

ii) Een dividendaanpassing wordt doorgevoerd wanneer een aandeel ex-dividend noteert (inclusief de ex-datum van ieder speciaal dividend) in de onderliggende markt. In het geval van long posities wordt de dividendaanpassing gecrediteerd op uw rekening. In het geval van long posities wordt de dividendaanpassing gedebiteerd van uw rekening.

8. Wanneer u handelt in een valuta anders dan uw basisvaluta, worden margevereisten en winsten of verliezen berekend in die valuta. Wanneer u een positie sluit, zullen wij standaard automatisch alle winsten en verliezen omwisselen naar uw basisvaluta, waaronder valutaconversiekosten van maximaal 0,5% van het huidige spottarief. U kunt deze standaardinstelling te allen tijde wijzigen via ons online handelsplatform.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere belegger met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.