Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat zijn IG's rente-CFD productvoorwaarden?

Neem een positie in op de toekomstige richting van verschillende wereldwijde rentetarieven bij IG. Ga af op uw inschatting of hedge tegen andere beleggingen die door veranderingen in rentetarieven kunnen worden getroffen.

Onze rentetarieven zijn gebaseerd op onderliggende futures. We bieden minicontracten van rentefutures tegen 20% van de standaard contractgrootte en margevereiste.

  • Rentetarieven
  • Afloopinformatie
  • Opmerkingen

Contract- en handelsuren
(lokale tijd)

Waarde van één contract
(per indexpunt)

Contractspread [1]

Gegarandeerde-stoppremie

Non-professionele margevereiste
(per contract) [5]

US 30-Day Fed Funds Rate

00.00-23.00

$41,67 1,6 2 20,00%
Australie 30-dagen Interbank Rate
Chicago
17.14-07.00;
08.34-16.30
AUD25 1* 2 20,00%
Euribor
Londen
01.00-21.00
€25 1* 2 20,00%
Eurodollar
Chicago
23.00-22.00
$25 1,6 2 20,00%
Euroswiss
Londen
07.30-18.00
CHF25 1 2 20,00%
Euroyen
Singapore
01.45-13.00 (Ned. tijd)
¥2500 3 3 niet meer beschikbaar
Sterling Deposit / Short Sterling
Londen
07.30-18.00
£12,50 1* 2 20,00%

Marktnaam

Contractmaanden

Laatste handelsdag [3]

US 30-Day Fed Funds Rate Alle maanden Laatste werkdag van de maand
Australian 30-day
Interbank Rate
Alle maanden Laatste werkdag van de maand
Euribor Maa, jun, sep, dec Twee werkdagen vóór de derde
woensdag van de contractmaand
Eurodollar Maa, jun, sep, dec Tweede werkdag vóór de derde
woensdag van de contractmaand
Euroswiss Maa, jun, sep, dec Twee werkdagen vóór de derde woensdag van
de contractmaand om 12:00 uur (Nederlandse tijd)
Sterling Deposit Maa, jun, sep, dec Derde woensdag van de contract-
maand om 12:00 uur (Nederlandse tijd)

De instrumenten die op deze website staan beschreven zijn contracts for difference (CFD's). Onze rentetarieven-CFD's zijn overeenkomsten tussen u en ons waarbij het verschil tussen de openings- en sluitingsprijs van rentevoeten wordt uitgewisseld zonder de fysieke levering van de onderliggende instrumenten ten gevolge te hebben.

Indien u een cliënt bent van IG Europe GmbH en de Klantenovereenkomst voor handelen op marge wordt herroepen conform de herroepingsinstructie die in die overeenkomst is beschreven, zal geen van de Transacties die reeds voltooid zijn ingevolge die overeenkomst, herroepen worden. Zulke Transacties zullen worden gesloten ingevolge de relevante bepalingen van de Klantenovereenkomst voor handelen op marge, die, samen met deze productgegevens, van toepassing blijven op een dergelijke sluiting, ongeacht de herroeping van die overeenkomst.

1. a) CFD's op rentefutures worden gequoot met verwijzing naar het equivalente afloopcontract op de onderliggende futuresmarkt. Wij calculeren geen wegingsfactoren op prijsbronnen en vertekenen deze evenmin.

b) Onze spreads zijn aan verandering onderhevig, zeker in volatiele marktomstandigheden. Onze handelsspreads kunnen veranderen vanwege de liquiditeit die op een dag kan optreden. Onze normale spreads worden getoond in de tabel.

c) Handelsspreads kunnen vast of variabel zijn. Indien variabele spreads worden toegepast, zal de getoonde spread in de tabel de IG-spread plus de onderliggende futuresmarktspread. Variabele handelsspreads zijn aangegeven met een asterisk (*).

d) Wij brengen geen extra commissie in rekening, tenzij wij u daar schriftelijk van op de hoogte brengen.

2. Voor posities met beperkt risico brengen wij een premie in rekening indien uw gegarandeerde stop wordt geactiveerd. Deze potentiële premie staat ook op het orderticket en maakt onderdeel uit van uw marge. Let er op dat premies aangepast kunnen worden, vooral rond het weekend en gedurende volatiele marktomstandigheden.

3. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met IG, zullen posities standaard worden doorgerold naar een latere datum. Voor de meeste posities kan een cliënt, alvorens de positie automatisch is gesloten, vragen om de positie niet door te rollen naar een latere datum. Het doorrollen van een positie impliceert het sluiten van de oude positie en het openen van een nieuwe. Wij pogen normaal gesproken contact op te nemen met een cliënt kort vóór de afloop van een positie en bieden de mogelijkheid om de positie door te rollen. Wij kunnen dit echter niet iedere keer garanderen en het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt zijn/haar voorkeur door te geven alvorens iedere positie afloopt.

Wanneer een cliënt met IG is overeengekomen een positie te laten aflopen, zal dit op de laatste handelsdag gebeuren op basis van de onderstaande informatie, plus of min de helft van onze spread:

  • Eurodollar tegen de definitieve vereffeningsprijs van de 90-dagen Eurodollar Future op CME op de laatste handelsdag.
  • Sterling Deposit and Euribor op basis van de Euribor die op EDSP van het relevante futurecontract wordt gebaseerd op LIFFE op de laatste handelsdag.
  • Euroswiss gebaseerd op de the EDSP van Euroswiss futures op LIFFE. De EDSP wordt berekend als 100 minus de BBA Libor voor 3-maandelijkse Euroswiss Franc depositos om 11.00 op de laatste handelsdag.
  • Australian 30-day Interbank Rate maandelijks gemiddelde van de Interbank Overnight Cash Rate, zoals gepubliceerd door RBA, gedeeld door het aantal dagen van de maand en afgerond naar de dichtste 0.001%
  • US 30-Day Fed Funds Rate gebaseerd op de Final Settlement Price van het CME 30-Day Federal Funds futurecontract. Deze prijs is gebaseerd op de gemiddelde overnight rentekosten van de dagelijkse Fed Funds gedurende de contractmaand (zoals gerapporteerd door de Federal Reserve Bank of New York).

4. Wanneer u handelt in een valuta anders dan uw basisvaluta, zullen margevereisten en winsten of verliezen worden gerekend in die valuta. Wanneer u een positie sluit, zullen wij standaard automatisch uw winsten of verliezen omwisselen naar uw basisvaluta, waaronder valutaconversiekosten van maximaal 0,3% van het huidige spottarief. U kunt deze standaardinstelling te allen tijde wijzigen via ons online handelsplatform.

5. Margevereisten zijn een percentage van de gehele positiewaarde en kunnen variëren afhankelijk zijn van uw type rekening. Indien twee waarden worden genoemd, dan is de eerste waarde van toepassing op Trader Accounts en de tweede op Select Accounts. U kunt het progressief dekkingstarief vinden onder 'Informatie' naast iedere markt op het handelsplatform. Houd er rekening mee dat hogere marges vereist kunnen zijn voor grotere posities. Bekijk onze pagina over marges voor meer informatie.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere belegger met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.