Wat zijn IG's MT4 productvoorwaarden voor indices?

Onze aandelenindexmarkten zijn ongedateerde transacties die pogen de cashprijs van de onderliggende index te repliceren en zijn daarom aangepast voor rentes en dividenden [4]. Opmerkingen tussen [vierkante haakjes] kunt u onderaan de pagina vinden.

Indexnaam [1]

MT4-symbool

Waarde van één contract

Handelsuren [2]

Handelsspread [3]

Non-professionele margevereiste per contract

Professionele margevereiste per contract [7]

Australië 200
24 uur
AUS200 AUS25 09.50-10.00 (Sydney) 2 5,00% 0,45%
10.00-16.00 (Sydney) 1
16.00-16.30 (Sydney) 2
17.10-08.00 (Sydney) [3a] 3
Alle andere tijden 5
CHN300
24 uur
CSI300 CNH300 02.30-04.30 3 10,00% 1,8%
06.00-08.00 3
Alle andere tijden 8

EU Stocks 50
24 uur

EUSTX50 10 08.00-22.00 1,5 5,00% 0,45%
22.00-08.00 3,8
01.15-08.00 2
Frankrijk 40
24 uur
FRA40 €10 01.15-08.00 3 5,00% 0,45%
08.00-09.00 2
09.00-17.30 1
17.30-22.00 2
22.00-01.15 4
FTSE 100
24 uur
FTSE100 £10 02.00-08.00 3 5,00% 0,45%
08.00-09.00 2
09.00-17.30 1
17.30-22.00 2
22.00-02.00 4
Duitsland 30
24 uur
GER30 €25 01.15-08.00 4 5,00% 0,45%
08.00-09.00 2
09.00-17.30 1
17.30-22.00 2
22.00-01.15 5
Nederland 25
24 uur
NET25 €200 09.00-17.30 0,1 10,00% 0,9%
17.30-22.00 0,3
22.00-08.00 0,5
08.00-09.00 0,3
Hong Kong HS50
24 uur
HK50 HKD50 02.15-05.00 5 10,00% 1,35%
06.00-09.15 5
10.15-19.59 5*
Alle andere tijden 30
Japan 225
24 uur
JPN225 $5 00.00-00.30 15 5,00% 0,45%
00.30-07.25 7
07.25-23.00 15
Alle andere tijden
(ECT)
30
Spanje 35 SPA35 €10 08.00-09.00 5* 10,00% 0,9%
09.00-17.30 5
17.30-20.00 5*
20.00-08.00 12
Zweden 30 SWE30 SEK100 09.00-17.25 0,5 10,00% 0,68%
17.25-09.00 1,5
Zwitserland Blue Chip SUI30 CHF10 08.00-22.00 2* 10,00% 0,68%
22.00-08.00 6
US Tech 100 NAS100 $100 15.30-22.00 1 5,00% 0,45%
22.15-22.30 5
23.00-00.00 5
Alle andere tijden 2
US 500 SPX500 $250 15.30-22.00 0,4 5,00% 0,45%
22.15-22.30 1,5
23.00-00.00 1,5
Alle andere tijden 0,6
Wall Street US30 $10 09.00-15.30 2,4 5,00% 0,45%
15.30-22.00 1,6
22.15-22.30 9,8
23.00-00.00 9,8
Alle andere tijden 3,8
Taiwanindex TAIWAN NT$200 01.45-06.45 7 10,00% 1,8%
08.00-22.00 7
Alle andere tijden 24
Emerging Markets Index EMGMKT $50 15.30-22.00 0,5 10,0% 1,8%
00.00-02.00 2
Alle andere tijden 1


Opmerkingen

Onze indices-CFD's zijn contracten die een klant exposure geven aan veranderingen in de waarde van een aandelenindex maar kunnen niet resulteren in de fysieke levering van een aandeel of instrument door of aan de klant. Minimale transactiegroottes worden in bovenstaande tabel getoond en starten meestal vanaf 0,2 contracten. Op deze pagina vindt u de minimale transactiegrootte voor iedere markt. Wij zullen geen extra kosten in rekeningen brengen, tenzij wij u schriftelijk in kennis stellen.

Indien u een cliënt bent van IG Europe GmbH en de Klantenovereenkomst voor handelen op marge wordt herroepen conform de herroepingsinstructie die in die overeenkomst is beschreven, zal geen van de Transacties die reeds voltooid zijn ingevolge die overeenkomst, herroepen worden. Zulke Transacties zullen worden gesloten ingevolge de relevante bepalingen van de Klantenovereenkomst voor handelen op marge, die, samen met deze productgegevens, van toepassing blijven op een dergelijke sluiting, ongeacht de herroeping van die overeenkomst.

1. Waar aangegeven begint 24-uurs handelen op zondag om 00:02 uur, m.u.v. Wall Street, US 500, US Tech 100 en Japan 225, die zondag openen om 00:00 uur. 24-uurs handelen sluit op vrijdag om 23:00 uur.

Overige indices worden uitsluitend aangeboden wanneer de onderliggende markt is geopend. Gelieve onze klantenservice te vragen naar meer informatie over feest- en vakantiedagen.

a) Let op dat de Japan 225 wordt geprijsd als een USD-gedenomineerd contract.

2. Alle handelsuren staan vermeld in Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Houd er rekening mee dat de werkelijke handelsuren bepaald worden door de lokale tijd, afhankelijk van de herkomst van de index. Let ook op de aanpassingen rondom de zomer- en wintertijd.

a) Tijdens de aanpassingen rondom de zomer- en wintertijd loopt deze sessie van 17:10-07:00 uur (Sydney tijd).

3. a) Indices-CFD's worden geprijsd met betrekking tot het onderliggende futurecontract. Cash CFD-koersen worden aangepast tegen een eerlijke prijs tussen de cash en future. De prijzen gequoot voor futures-CFD's, die buiten de eerste kalendermaand vallen, zijn aangepast tussen het contract en de afloopmaand. Koersen gequoot voor CFD's op de eerste maandelijkse futures zijn niet aangepast.

b) Spreads kunnen variëren, zeker in volatiele marktomstandigheden. De grootte van de spread hangt onder andere af of u handelt binnen of buiten de handelsuren. Als dit het geval is, zullen de verlengde handelsuren en de buiten-handelsuren spreads tussen haakjes achter de markt staan (eerst worden de verlengde handelsuren genoemd). Elke normale spread tijdens verschillende tijden wordt getoond in bovenstaande tabel.

c) Spreads kunnen worden aangeboden als vaste of variabele spread. Wanneer variabele spreads worden gebruikt, dan is dit de IG-spread die wij groter hebben gemaakt ten opzichte van de onderliggende futures waarde. Variabele spreads worden aangegeven met een asterisk (*).

d) Op alle indexmarkten, wanneer de onderliggende futures markt is geopend, passen wij geen wegingsfactoren toe aan onze prijsbronnen of wijzigen wij deze (m.u.v. eerlijke waarderingsaanpassingen).

e) Tijdens buiten-handelsuren tijdstippen op 24-uurs markten bepalen wij onze prijzen aan de hand van onze marktanalyse. Dit kan worden gebaseerd op andere markten die op dat moment wel geopend zijn. Daarnaast kunnen de handelsactiviteiten van andere cliënten invloed hebben op de quotes.

f) Op de weekend-indexmarkten van IG weerspiegelen onze quotes onze eigen visie op de vooruitzichten voor iedere markt. Dit kan onder meer een analyse omvatten van specifieke markt- of geografische nieuwsstromen die van invloed kunnen zijn op de aandelenindexmarkt waarvan wij de prijzen bepalen. Bovendien kunnen de activiteiten van andere klanten zelf van invloed zijn op onze quotes. Het is mogelijk dat er op dit moment niets is waaraan onze quotes kunnen worden afgemeten.

4. CFD's op cash aandelenindices zijn ongedateerde transacties die niet aflopen. Voor iedere dag dat een positie is geopend, worden aanpassingen berekend om de rentekosten (i), en indien van toepassing, dividenden (ii) te weerspiegelen.

i) Dagelijkse renteaanpassingen worden berekend voor elke positie die is geopend vóór 23:00 uur (Nederlandse tijd) en wordt open gehouden na 23:00 uur (Nederlandse tijd). Voor aandelenindices in Australische dollars, wordt de dagelijkse rente berekend op elke positie die vóór 16:50 uur (Sydney tijd) wordt geopend. Deze aanpassingen worden dagelijks verrekend op de handelsrekening van de cliënt. Denk eraan dat op vrijdagen posities worden aangepast voor drie dagen rente, waardoor het weekend wordt gedekt.

Renteaanpassingen worden als volgt berekend:

D = n x L x C x i / 365

Waar:

D = dagelijkse renteaanpassing

n = aantal contracten

L = contractgrootte

C = onderliggende indexprijs om 23:00 uur (Nederlandse tijd)

i = jaarlijkse rentetarief die van toepassing is

Opmerking: de formule rekent 365 dagen bij FTSE® 100 en andere contracten in GBP, SGD en ZAR-gedenomineerde markten, en 360 dagen bij alle andere indices. Posities op het India 50 cash contract worden berekend op basis van het INR (Indiase Roepie) rentetarief, posities op de Brazilië 60 worden berekend gebaseerd op het BRL (Braziliaanse real) rentetarief, posities op het China 50 of China 300 cash contract zullen worden berekend op het CNH (offshore Chinese yuan) rentetarief, posities op de Zuid-Afrika 40 worden gebaseerd op het ZAR (Zuid-Afrikaanse Rand) rentetarief en **posities op de Maleisië 30 zullen worden gebaseerd op het MYR (Maleisische ringgit) rentetarief,** ongeacht de valuta waarin u handelt.

Rente uit long posities wordt gedebiteerd van de handelsrekening van de cliënt en rente uit short posities wordt of gecrediteerd of gedebiteerd van de rekening van de cliënt.

ii) Een dividendaanpassing wordt toegepast om rekening te houden met de ex-dividendaanpassing van de index. Dit is het aantal punten waarmee de indexprijs naar beneden moet worden aangepast om rekening te houden met de aandelen van de index die ex-dividend gaan bij het sluiten van de cash-markt. We zullen het ex-dividendcijfer gebruiken zoals geschat door Bloomberg (E & OE), afgerond op de afstand die wij gebruiken voor die index. In het geval van long posities wordt de dividendaanpassing bijgeschreven op de rekening van de cliënt. In het geval van short posities wordt de dividendaanpassing gedebiteerd van de rekening van de cliënt.

5. Wanneer u handelt in een valuta anders dan uw basisvaluta, zullen margevereisten en winsten of verliezen worden gerekend in die valuta. Wanneer u een positie sluit, zullen wij standaard automatisch winsten of verliezen omwisselen naar uw basisvaluta, waaronder valutaconversiekosten van maximaal 0,5% van het huidige spottarief. U kunt deze standaardinstelling te allen tijde wijzigen via ons online handelsplatform.

6. Cliënten kunnen aanvragen de indexpositie aan het einde van dag dat de aanvraag is gedaan, te sluiten.

Wij zullen uw aanvraag niet in behandeling nemen, indien:

a) de grootte van de positie of posities groter is dan 10 contracten

b) de aanvraag minder dan twee uur vóór het sluiten van de desbetreffende aflopende markt is gedaan

Wanneer wij een dergelijke aanvraag in behandeling nemen, zullen deze 'Expireertransacties' worden en automatisch aflopen tegen de sluitprijs van de desbetreffende afloopmarkt.

7. Professionele cliënten zijn vrijgesteld van wettelijke hefboomlimieten, waardoor zij kunnen handelen tegen lagere marges. Deze restricties gelden wel voor non-professionele cliënten. Ga naar onze pagina ‘Professioneel handelen’ voor meer informatie en om te controleren of u in aanmerking komt.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere belegger met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 68% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s bij deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.