Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat zijn IG's productvoorwaarden voor barriers op aandelen?

Handel in barriers op diverse aandelen wereldwijd. Neem de controle over uw hefboom en risico.

Barriers

Regio Contractgrootte Commissie per transactie Minimale commissie (online) Minimale commissie (per telefoon)
Euro1 100 aandelen 0,05% €5 €15
Italië 100 aandelen 0,10% €5 €5
Verenigde Staten 100 aandelen 2 cent per aandeel $10 $15
Zweden 100 aandelen 0,10% 99 SEK 250 SEK

1 Hieronder vallen Duitsland, Frankrijk en Spanje

Let op

  1. Barrieropties, of kortweg barriers, zijn transacties voor een gekochte optie, wat betekent dat u niet short kunt gaan met deze optie. U kunt een barrier call kopen wanneer u verwacht dat de koers zal stijgen. U koopt een barrier put wanneer u verwacht dat de koers zal dalen.
  2. Barriers zijn niet beschikbaar voor rollover, ongeacht eventuele instructies op uw rekening. Alle barrieropties worden afgewikkeld op basis van een vooraf bepaalde afloopregel. Voor meer informatie kunt u de gegevens van iedere afzonderlijke markt op het platform bekijken.
  3. Transacties die niet reeds door u zijn gesloten of geknock-out zijn, lopen automatisch af op de aangegeven datum/tijd.
  4. Een barrier wordt automatisch gesloten met een waarde van nul, indien de desbetreffende bied-/vraagprijs het knock-outniveau bereikt vóór de afloopdatum. Het door u gekozen knock-outniveau is gegarandeerd en wordt daarom beschermd tegen slippage.
  5. De openingsprijs (optiepremie) van een barrieroptie is het verschil tussen de onderliggende prijs van IG en het knock-outniveau, plus de knock-outpremie. De knock-outpremie is bij onze prijs inbegrepen. Dat betekent dat u deze premie betaalt wanneer u koopt om te openen, en terugkrijgt wanneer u verkoopt om te sluiten voordat uw knock-outniveau is bereikt.
  6. De knock-outpremie is variabel en wordt gebaseerd op verwachte risico’s op de onderliggende markt. De premie kan stijgen als de marktvolatiliteit toeneemt en dalen als de marktvolatiliteit afneemt. Het is mogelijk dat de hoogte van de knock-outpremie verandert terwijl u een open positie heeft. Als de premie stijgt, wordt uw barrier meer waard. Als de premie daalt, wordt uw barrier minder waard.
  7. De kosten van het kopen van een barrieroptie zijn te berekenen door de openingsprijs (optiepremie) met de transactiegrootte te vermenigvuldigen. Dit is het maximale bedrag dat u kunt verliezen met de transactie.
  8. De commissie wordt bij zowel het openen als het sluiten van de positie betaald.

Overnight rentekosten voor aandelen

Dagelijks wordt berekend hoeveel effect de rente op uw barriertransacties voor individuele aandelen heeft. Op basis daarvan wordt iedere dag een aanpassing gedaan aan uw rekeningsaldo.

Voor iedere positie die nog open is nadat de markt officieel is gesloten, wordt de dagelijkse renteaanpassing als volgt berekend:

D = n x C x i / 360

Waarbij:

D = dagelijkse renteaanpassing

n = aantal aandelen

C = officiële slotkoers van het aandeel

i = toepasselijk jaarlijks rentetarief

Het jaarlijkse rentetarief is gebaseerd op geldende rentetarieven en onze eigen renteaanpassing, normaliter 2,5% per jaar. Rente met betrekking tot long posities wordt van uw rekening ingehouden en rente met betrekking tot short posities wordt op uw rekening bijgeschreven. Houd er echter rekening mee dat het omgekeerde kan gelden indien het rentetarief negatief is.

Dividendaanpassingen voor aandelen

Er wordt een dividendaanpassing gedaan wanneer een aandeel voorbij de ex-dividenddatum gaat (waaronder begrepen de ex-dividenddatum van een buitengewoon dividend) op de onderliggende markt. Voor barriers (zowel bij long als short posities) wordt de dividendaanpassing gedaan door de bestaande transactie te sluiten op het oorspronkelijke openingsniveau en namens u een nieuwe transactie te openen. Om het openingsniveau van de nieuwe transactie te bepalen, nemen we het oorspronkelijke openingsniveau en wijzigen we dit evenveel punten als de dividendaanpassing, met aftrek van eventuele belastingen. Het nieuwe knock-outniveau wordt op een soortgelijke manier bepaald: we wijzigen het oorspronkelijke knock-outniveau evenveel punten als de dividendaanpassing, opnieuw met aftrek van eventuele belastingen.*

Er kan een aanpassing worden gedaan aan uw positie als gevolg van de uitgifte van bonusaandelen, een scrip of een claimemissie waardoor het onderliggende aandeel wordt beïnvloed. Wat betreft barriertransacties in aandelen van een bedrijf waarop een bod is gedaan in verband met een overname, is IG mogelijk niet in staat om een eventuele wens door te geven om met het overnamebod akkoord te gaan. Zulke aandelen staan ook wel bekend als ‘assented stock’.

Wanneer u een short barrierpositie in een aandeel opent, moet u leenkosten betalen. De leenkosten worden in rekening gebracht door middel van een dagelijkse aanpassing aan het cash-saldo van uw rekening. Het verschuldigde bedrag varieert per aandeel, wordt aan ons doorgegeven door onze brokers of vertegenwoordigers en is inclusief 0,5% administratiekosten. De leenkosten, evenals de mogelijkheid om een short positie in te nemen, kunnen op korte termijn worden gewijzigd. Om erachter te komen of er leenkosten van toepassing zijn voor een bepaald aandeel (en zo ja, hoeveel), kunt u voor het plaatsen van een transactie bellen met onze dealing desk.

* Dit bedrag is het netto dividend te ontvangen door een in het Verenigd Koninkrijk belastingplichtig persoon die een gelijkwaardige positie in een onderliggend Brits instrument heeft. Met betrekking tot instrumenten buiten het Verenigd Koninkrijk wordt de normale handelwijze gehanteerd.

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere trader met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.