CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Hoe voeg ik een trailing stop toe aan een open positie?

Wanneer u een trailing stop toevoegt aan een open positie zijn er drie zaken die u in overweging dient te nemen.

  1. Het stopniveau: Dit kan worden gezien als een normale stop-loss. Wanneer u een trailing stop aan een open positie toevoegt, is uw trailing stop niet meteen actief. De markt moet evenveel punten in uw voordeel bewegen als de stapafstand, voordat de trailing stop wordt geactiveerd. Indien de markt ver genoeg in uw nadeel beweegt voordat uw trailing stop wordt geactiveerd, wordt uw positie gesloten op dit stopniveau.
  2. De stopafstand: Dit is de afstand tussen uw trailing stop en het marktniveau op het moment dat uw trailing stop geactiveerd wordt. De trailing stop zal deze stopafstand behouden, omdat hij de koers volgt.
  3. De stapafstand: Dit is het aantal punten dat de markt in uw voordeel moet bewegen, voordat de trailing stop naar boven of beneden wordt bijgesteld, afhankelijk of u long of short gaat.

Wanneer u een trailing stop toevoegt aan een nieuwe positie, wordt het activeringniveau als volgt berekend:

Stopniveau + stopafstand + stapafstand (bij long gaan)

Stopniveau - stopafstand - stapafstand (bij short gaan)

Het is erg belangrijk om te onthouden dat, indien u een trailing stop aan een open positie op ons platform wilt toevoegen, het activeringsniveau altijd boven de huidige marktprijs moet liggen wanneer u long gaat en beneden dat niveau wanneer u short gaat.

Voorbeeld:

Stel dat u een trailing stop toevoegt aan een long positie op de Duitsland 40, die op dat moment op 10.468,6 punten staat.

U voegt een stopniveau toe op 10.450,6 en zet uw stopafstand op 15 en uw trailingstap op 5.

10.450,6 + 15 + 5 = 10.470,6. Dit is het niveau waarop uw trailing stop wordt geactiveerd zodra de markt dit niveau bereikt.

10.470,6 is hoger dan het huidige marktniveau van 10.468,6. Uw stoporder is daarmee geaccepteerd.

Indien de markt in uw voordeel beweegt en voorbij de 10.470,6 stijgt, wordt uw trailing stop geactiveerd en wordt uw nieuwe stopniveau 10,455,6. De ingestelde stopafstand van 15 punten blijft zo behouden. Iedere keer dat de markt 5 punten in uw voordeel beweegt, wordt uw stopniveau verplaatst om de afstand van 15punten te behouden.

Onthoud dat trailing stops geen gegarandeerde stops zijn en mogelijk onderhevig zijn aan slippage. Dat betekent dat deze niet altijd exact op het niveau dat u heeft ingesteld, worden uitgevoerd.