CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat gebeurt er met mijn aandelenpositie indien het bedrijf een open aanbod uitgeeft?

Indien u een long CFD-positie heeft op een aandeel waarvan het bedrijf een open aanbod uitgeeft - het recht om meer aandelen te kopen voor minder dan de huidige marktprijs - dan kunt u ingaan op het aanbod alsof u de fysieke aandelen op een aandelenrekening heeft staan.

1. Ingaan op het aanbod tegen de relevante inschrijvingsprijs

2. Geen actie ondernemen en het recht laten lopen (in de meeste gevallen is dit de standaardoptie)

Om u de mogelijkheid te geven om meer aandelen te kopen, openen wij namens u een niet verhandelbare, aparte positie. Het openingsniveau zal nul zijn en ‘[bedrijfsnaam] – open aanbod' worden genoemd. De grootte van de positie komt overeen met de voorwaarden van het aanbod. Indien u uw recht wilt uitoefenen, kunt u via MyIG alle gerelateerde informatie bekijken en vóór de deadline uw keuze maken.. Indien u dit niet wenst, laat u het open aanbod lopen.

Wat gebeurt er in het geval van een short positie?

Indien u heeft verkocht om uw transactie te openen, zult u nog steeds de nieuwe positie op uw rekening zien - maar u heeft niet e keuze om i nte gaan op het open aanbod. Daarnaast loopt u risico indien andere belegges met een long positie ervoor kiezen om meer aandelen te kopen. Dit betekent dat de nieuwe positie automatisch zal worden toegevoegd aan uw originele short positie en tegen de inschrijvingsprijs, waardoor u een grotere exposure verkrijgt.  

Wat gebeurt er met mijn stop?

Indien u een niet-gegarandeerde stop heeft toegevoegd aan uw originele positie, zullen wij deze stop aanpassen overeenkomend met de voorwaarden van het open aanbod en enige prijsverdunning.

Indien u een gegarandeerde stop heeft toegevoegd aan uw positie, zult u geen andere keuze hebben dan in te gaan op het open aanbod. Dit is om te verzekeren dat uw exposure en monetair risico ongewijzigd blijven, en rekening te houden met enige prijsdaling van het aandeel.

Uw originele positie zal vervolgens worden gesloten gedurende de ochtend waarop het ex-dividend wordt uitgegeven tegen het niveau waarop het aandeel is gesloten op de voorafgaande werkdag en een nieuwe positie namens u zal worden geopend tegen een grotere waarde (het equivalent van het kopen van meer aandelen).  

Uw openingsniveau zal worden aangepast door middel van de vorige sluitingsprijs van het aandeel om een theoretisch openingsniveau te geven. Enige stops en limieten zullen worden aangepast om hetzelfde monetaire risico als uw initiële positie aan te houden.

NB: deze informatie is bedoeld als een algemeen voorbeeld, te allen tijde onderhevig aan veranderingen en niet van toepassing op ieder scenario. 

Gerelateerde vragen

Verbeter uw skills

Word een betere belegger met IG Academy. Volg interessante cursussen en neem deel aan seminars en webinars.