Productvoorwaarden digitale 100

Start nu met handelen

Een rekening openen is gratis en zo gebeurd - u bent niet verplicht om te handelen of geld te storten. U kunt ook een demo openen om ons platform te ontdekken. 

Wij quoten een uitgebreid marktaanbod: alle digitale 100 worden afgewikkeld op 100 of 0. 

Indices

Markt Soort Tijdsperiode Contractgrootte
FTSE 100 Ladder, Hoog/laag, One Touch, Target, Tunnel, Hi/Lo 5 min tot wekelijks £10/punt
Wall Street Ladder, Hoog/laag, One Touch, Target, Tunnel, Hi/Lo 5 min tot wekelijks €10/punt
Duitsland 30 Ladder, Hoog/laag, One Touch, Target 5 min tot wekelijks €10/punt
Frankrijk 40 Ladder, Hoog/laag, One Touch Dagelijks €10/punt
Italië 40 Ladder, Hoog/laag, One Touch Dagelijks €10/punt
Spanje 35 Ladder, Hoog/laag, One Touch Dagelijks €10/punt
Zweden 30 Ladder, Hoog/laag, One Touch Dagelijks SK100/Punt
Nederland 25 Ladder, Hoog/laag, One Touch Dagelijks €10/punt
US 500 Ladder, Hoog/laag, One Touch Dagelijks tot maandelijks $10/Punt
US Tech 100 Ladder, Hoog/laag, One Touch Dagelijks $10/Punt
Singapore Blue-Chip Ladder, Hoog/laag Dagelijks $10/Punt
Australië 200 Ladder 20 minuten tot dagelijks A$10/Punt
Zuid-Afrika 40 Ladder Dagelijks ZAR50/Punt
Japan 225 Ladder, One Touch, Tunnel Uurlijks tot wekelijks ¥1000/Punt

Forex

Markt Soort Tijdsperiode Contractgrootte
EUR/USD, GBP/USD Ladder, Hoog/laag, One Touch 5 min. tot maandelijks $10/Punt
AUD/JPY, USD/JPY Ladder, Hoog/laag, One Touch 5 min. tot maandelijks Y1000/Punt
EUR/JPY, GBP/JPY Ladder, One Touch Dagelijks tot maandelijks Y1000/Punt
USD/CAD Ladder, One Touch Dagelijks tot maandelijks $10/Punt
USD/CHF Ladder, One Touch Dagelijks tot maandelijks SF10/Punt
EUR/GBP Ladder, One Touch Dagelijks tot maandelijks £10/Punt
AUD/USD Ladder, One Touch Dagelijks tot maandelijks $10/Punt

 

Grondstoffen

Markt Soort Tijdsperiode Contractgrootte
US Light Crude Olie Ladder, One Touch Dagelijks tot wekelijks $10/Punt
Goud, Zilver Ladder Dagelijks tot wekelijks $10/Punt

Futures

Markt Soort Tijdsperiode Contractgrootte
China H-Shares Futures, China A50 Futures, Hong Kong HS50 Futures Ladder Dagelijks $10/Punt
Alle Japan 225, Japan All-Share Futures Ladder Dagelijks Y1000/Punt
Taiwan All-Share Futures Ladder Dagelijks $10/Punt
Losse Britse aandelen Hoog/laag Dagelijks £10/Punt

Bitcoin

 

Markt Soort Tijdsperiode Contractgrootte
Bitcoin Ladder Dagelijks, wekelijks en maandelijks $10/Punt

Andere markten

Markt Soort Tijdsperiode Contractgrootte
China H-Shares Futures, China A50 Futures, Hong Kong HS50 Futures Ladder Dagelijks $10/Punt
Alle Japan 225, Japan All-Share Futures Ladder Dagelijks Y1000/Punt
Taiwan All-Share Futures Ladder Dagelijks $10/Punt
Losse Britse aandelen Hoog/laag Dagelijks £10/Punt

 

Beursgangen/IPO's van buiten het Verenigd Koninkrijk

IPO's van buiten het VK worden afgewikkeld op basis van de marktkapitalisatie bij de sluiting van de eerste handelsdag. Dit is uiteengezet, zoals gequoot door Bloomberg (E&OE) aan het einde van de eerste handelsdag, als het aantal aandelen maal de aandelenprijs. Vanwege deze redenen zal het aantal aandelen exclusief aandelenopties voor inwisselbare obligaties zijn. 

Beursgangen/IPO's binnen het Verenigd Koninkrijk

IPO's in het VK worden afgewikkeld op basis van de officiële marktkapitalisatie bij de sluiting van de eerste handelsdag. Daarom wordt marktkapitalisatie gedefinieerd als het aantal aandelen zoals gequoot door  Bloomberg (E&OE) maal de aandelenprijs.  

Opmerkingen

Opmerkingen

1. De prijsnotering voor iedere digitale 100 wordt uitgedrukt in punten. Indien de beschrijving van de digitale 100 uitkomt, vereffent de optie tegen 100, anders tegen 0. Wanneer het gaat om Amerikaanse markten, waar wordt gerefereerd naar Britse tijden, dan gaat het om de zomertijd. Een deel van de digitale 100 worden aangeboden op de dagelijkse prestatie/officiële afwikkeling van elke markt. De gequote prijzen van elke digitale 100 worden uiteengezet in punten. Wanneer de uitkomst van de digitale 100 'ja' is, dan wordt die digitale 100 afgewikkeld op 100. Wanneer dit niet gebeurd, dan wordt deze afgewikkeld op 0. "Aangegeven afwikkelingstijd" heeft betrekking op de tweede genoemde tijden in de willekeurige digitale 100 markt, bijvoorbeeld: 14:00 uur in een 13:00-14:00 uur markt.

Dagelijkse FTSE® 100, Dagelijkse Wall Street, Dagelijkse Duitsland 30, Dagelijkse Frankrijk 40, Dagelijkse Spanje 35, Dagelijkse Zweden 30, Dagelijkse Nederland 25, Dagelijkse US Tech 100, Dagelijkse US 500, Dagelijkse Australia 200 en Dagelijkse Zuid Afrika 40 quotes. Quotes zijn gebaseerd op de prestaties van specifieke prijsveranderingen in de cash markten voor alle betreffende indices. (Opmerking: Duitsland 30 = DAX 30; Frankrijk 40 = CAC 40; Dagelijkse Spanje 35 = IBEX 35; Dagelijkse Zweden 30 = OMXS 30; AEX 25; US Tech 100 = NASDAQ 100; US 500 = S&P 500; Australië 200 = ASX 200; Zuid Afrika 40 = JSE).

Dagelijkse Italië 40 koersen worden gebaseerd op de prestaties van de specifieke dagelijkse prijsveranderingen in de cashmarkt van de S&P/MIB index.

Dagelijkse Hong Kong HS50, Dagelijkse Taiwan All-Share, Dagelijkse Japan All-Share en Dagelijkse China H-Shares en Dagelijkse China A50 koersen zijn gebaseerd op de prestaties van de dagelijkse prijsveranderingen in de futures markt van de onderliggende indices. (Opmerking: Hong Kong HS42 = Hang Seng; Taiwan All-Share = TaiEx; Japan All-Share = TOPIX; China H-Shares = H-Shares China index; China A50 = FTSE China A50).

Japan 225 digitale 100 worden genoteerd op basis van de prestatie van specifieke dagelijkse prijsveranderingen van de Nikkei 225 Index op de Tokyo Stock Exchange (TSE).

De Singapore Blue Chip digitale 100 worden vereffend op basis van de officiële vereffeningsprijs van de SGX MSCI Singapore Index futures op de Singapore Futures Exchange (SGX).

Dagelijkse India 50 digitale 100 vereffenen op basis van de eerste nieuwe print, geregistreerd door Bloomberg (E&OE) om 15:30 uur (11:00 uur Nederlandse tijd) van de S&P CNX Fifty futures die worden verhandeld op de Nationale Beurs in India.

Dagelijkse India 50 quotes zijn gebaseerd op de prestaties van specifieke prijsveranderingen van de S&P CNX Nifty index futures die handelen op de National Stock Exchange van India, zoals de transacties gemeten door Bloomberg tussen de start van normaal handelen en de eerste nieuwe print gemeten door Bloomberg (E&OE) om 11.00 uur (Nederlandse tijd).

'1pm' Australische 200 digitale 100 vereffenen op basis van de prestatie van de prijsveranderingen op het cashniveau van de ASX 200 van ons intern gespecifieerd openingsniveau tot onze eerste nieuwe print, geregistreerd door Bloomberg (E&OE) 13:00 uur (Sydney tijd).

FTSE®, Wall Street en Japan 225 OneTouch, Hi/Lo en tunnelkoersen zijn gebaseerd op de niveaus van de cash FTSE, Wall Street en Nikkei 225 cash markten, op ieder tijdstip, inclusief de officiële afwikkeling van de markt (of 12:00 uur Londen tijd voor de FTSE® midday OneTouch; 19:00 uur (Nederlandse tijd) voor Wall Street 18:00 uur. OneTouch niveaus worden iedere dag gemeten door Bloomberg aan de hand van transacties tussen de start van normaal handelen en de prestaties van de laatste afwikkeling van het marktniveau (E&OE) (of de eerste print gemeten door Bloomberg (E&OE) om 13:00 uur (Nederlandse tijd) voor de FTSE® midday OneTouch; 18:00 uur (London tijd) en voor de Wall Street 18:00 uur OneTouch). Hi/Lo en tunnelniveaus worden iedere dag gemeten tegen de netto marktverandering (zoals de meting van Bloomberg prints) relatief tot het handelen van de vorige dag inclusief de netto verandering van de laatste marktafwikkeling (E&OE).

12:00 uur FTSE, 15:00 uur FTSE en 18:00 uur Wall street quotes zijn gebaseerd op de prijs en prijsverandering in de cash FTSE of Wall Street markt. De verandering wordt gemeten vanaf de openingsprijs zoals door ons online weergegeven tot aan de cash prijs van de onderliggende index (zoals aangegeven door de beurs) in ons intern prijssysteem om 12:00 uur (Londen tijd), 12:00 uur voor FTSE, 15:00 uur (Londen tijd), 15:00 uur voor FTSE en 18:00 uur Londen tijd, 18:00 uur voor FTSE.

13:00 uur (Sydney tijd) Australië: 200 markten zijn gebaseerd op  de prijs en prijsverandering in de cash ASX 200 markt. Prijsveranderingen worden gemeten vanaf het openingsniveau, zoals op de IG website staat, tot aan de eerste prijs van Bloomberg (E&OE) om 13:00 uur (Sydney tijd) op die dag.

Alle niet-dagelijkse markten en dagelijkse FX - quotes zijn gebaseerd op ons intern gespecificeerde openingsniveau en worden afgewikkeld tegen het middenpunt van de IG spotprijs op de aflooptijd. 

Korte termijn digitale 100 op de FTSE, Duitsland 30 en Wall Street, zoals de 20 min. FTSE en 20 min. Wall Street zijn gebaseerd op de prijzen van de onderliggende cash markt (FTSE, DAX of DOW). Afwikkelingsniveaus zijn gebaseerd op de cashprijs van de relevante index (zoals aangegeven door de beurs) in ons intern prijssysteem op het moment van afloop. Voor de Australië 200 wordt het verschil tussen de vorige sluiting tot 11:00 uur gemeten met behulp van de officiële afwikkeling van de dag ervoor tot aan de eerste prijs zoals op Bloomberg (E&OE) om 11:00 uur (Sydney tijd) van de ASX. Orders worden geaccepteerd tot één minuut vóór de aflooptijd. Alle tijden voor de Japan 225 uurlijkse digitale 100 zijn in Tokio tijd.

Uurlijkse FTSE en Wall Street quotes en korte termijn digitale 100 zoals de 20 min. FTSE en 20 min. Wall Street zijn gebaseerd op de prijzen van de FTSE cash of Wall street markt. Afwikkelingsniveaus voor deze markten worden bepaald door de cashprijs van de onderliggende index (zoals aangegeven door de beurs) in ons intern prijssysteem op het moment van afloop. Orders worden geaccepteerd tot één minuut vòòr de aflooptijd. 12:00 uur FTSE ladders en 15:00 uur FTSE ladders worden afgewikkeld op basis van de FTSE cashprijs (zoals aangegeven door de beurs) in ons intern prijssysteem op het respectieve tijdstip (Londen tijd). Dagelijkse FTSE ladders worden afgewikkeld op basis van de officiële cash afwikkelingsprijs van de index zoals aangegeven door de beurs.

Wekelijkse quotes zijn gebaseerd op het afwikkelingsniveau van de betreffende markt (cash FTSE®, cash Wall Street) op de laatste handelsdag van de betreffende week.

US Light Crude Oil, Goud en Zilver digitale 100 quotes zijn gebaseerd op de prestaties van de dagelijkse prijs en veranderen in de dichtstbijzijnde prijsveranderingen van de dichtstbijzijnde liquide maand van het relevante futures contract van de New York Mercantile Exchange. Deze verandering wordt iedere dag gemeten door de afwikkeling, beschikbaar na de sluiting van de markten. Deze markten sluiten normaal om 20:30 uur (Crude), 19.30 uur (Goud) en 19:25 uur (Zilver), Londen tijd.

Dagelijkse US Crude OneTouch vastleggen op basis van de prestaties van specifieke prijsniveaus zoals bepaald door Bloomberg. OneTouch niveaus worden bepaald op basis van transacties die iedere dag op ieder tijdstip worden geregistreerd tussen 08:00 uur en de nieuwe print om 19:30 uur (Londen tijd). De transactie wordt vastgesteld op 100 als Bloomberg het OneTouch niveau haalt tussen deze tijdstippen. Officiële verstrijktijden gelden niet. Een afwikkeling is geldig en telt mee wanneer een tranasactie tussen deze tijdstippen plaatsvindt.

Digitale 100 op Forex wordt aangeboden op de volgende valutaparen: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/GBP en AUD/USD. Wij bieden digitale 100 Ladders en OneTouch - digitale 100 aan op deze markten. Voor digitale 100 Ladders zijn quotes dagelijks gebaseerd op de prestaties van de betreffende prijsveranderingen in de spot om 20:00 uur (Londen tijd). Het niveau voor afwikkeling zal het midden-punt van IG's spotprijs zijn om 20:00 uur (Londen tijd) voor het relevante valutapaar.

Wekelijkse FX digitale 100 wordt aangeboden op de volgende valutaparen: GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD en AUD/USD. Deze lopen iedere vrijdag af om/na 20:00 uur, m.u.v. enkele dagen. 

Wij bieden wekelijkse FX ladders aan voor de volgende valutaparen: AUD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD. Deze worden afgewikkeld tegen het middenpunt van de IG spotprijs om of na 20:00 uur (Londen tijd), m.u.v. feestdagen op de beurzen.  

Wij bieden wekelijkse FX digitale 100 Ladders aan op de volgende paren: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/GBP, AUD/USD, AUD/JPY, EUR/JPY en GBP/JPY. Deze worden iedere vrijdag afgewikkeld tegen het middenpunt van de IG spotprijs om of na 20:00 uur (Londen tijd), m.u.v. feestdagen op de beurzen. 

Maandelijkse FX OneTouch niveaus worden gemeten met betrekking tot het midden-punt van IG's spotprijs tussen het begin van de maand en de laatste handelsdag van de maand om 16.00 uur (Londen tijd). Dagelijkse FX OneTouch niveaus worden gemeten met betrekking tot het midden-punt van IG's spotprijs tussen 21.00 uur en 20.00 uur (Londen tijd).

Up/Down digitale 100 op de EUR/USD en GBP/USD kunnen 24 uur per dag gehandeld worden en worden afgerekend tegen het midden-punt van de IG spotprijs bij aflooptijd. Transacties worden geaccepteerd wanneer deze 30 seconden na de start van elke 5 min. periode tot 30 seconden vòòr de tweede genoemde tijd (ofwel 30 seconden vòòr afloop van de 5 min. periode in kwestie) plaatsvinden.

Wekelijkse Up/Down digitale 100 op individuele aandelen uit het Verenigd Koninkrijk zijn gebaseerd op de afwikkeling van het relevante aandeel van de laaste handelsdag van de week, zoals genoteerd door Reuters (E&OE). Denk er aan dat, wanneer het aandeel ex-dividend gaat op een woensdag van de week in kwestie, dat dit dividend niet van het indicatieve niveau wordt gehaald van het aandeel tegen de digitale 100 prijzen die wij op maandag en dinsdag tonen.

Up/Down digitale 100 worden afgerekend op basis van de prestaties van de prijsveranderingen tussen de officiële openingsprint zoals genoteerd door Bloomberg (E&OE) en de sluiting op dezelfde dag.

FTSE Up/Down 5 min. digitale 100 worden afgewikkeld op basis van de prijs van de FTSE 100 cash index (zoals aangegeven door de beurs) in ons intern prijssysteem op het moment van afloop. Wij accepteren orders tot 30 seconden vòòr de aflooptijd (30 seconden voor de afloop van de periode van 5-minuten).

Duitsland 30 Up/Down digitale 100 worden afgewikkeld op basis van de prijs van de DAX 30 cash index (zoals aangegeven door de beurs) in ons intern prijssysteem op het moment van afloop. Wij accepteren orders tot 30 seconden vòòr de aflooptijd (30 seconden vòòr de afloop van de 5 min. periode).

Wall Street Up/Down digitale 100 worden afgewikkeld op basis van de prijs van de DOW cash index (zoals aangegeven door de beurs) in ons intern prijssysteem op het moment van afloop. Wij accepteren orders tot 30 seconden vòòr de aflooptijd (30 seconden vòòr de afloop van de 5 min. periode).

‘Aflooptijd’ verwijst naar de tweede genoemde tijd van een bepaalde digitale 100 (bijvoorbeeld 14:00 uur voor een FTSE 13:00-14:00 uur markt).

2. De handelsspread verschilt naargelang de prijsnotering  en de afloopdag. Spreads kunnen in de laatste 15 minuten aanzienlijk vergroten en sommige digitale 100 worden verhandeld tegen spreads van 20 punten tijdens deze periode.

3. Wanneer dergelijke zich voordoet zal de optie worden afgerekend met een waarde van 100. Bij alle andere mogelijkheden wordt de digitale 100 afgerekend op 0. De digitale 100, de Australië, Singapore Blue Chip en Japan All-Share in kwestie zullen worden afgerond op één decimaal; de FTSE®, Wall Street, Japan 225, Duitsland 30, Frankrijk 40, Spanje 35, Zweden 30, Nederland 25, US Tech 100, US 500 en India 50 prijzen zullen worden afgerond op twee decimalen; Italië 40, Hong Kong HS42, Taiwan All-Share en China H-Shares prijzen zullen worden afgerond op één decimaal. Dagelijkse digitale 100 aandelen worden afgewikkeld op twee decimalen. Voor opties op individuele VK - aandelen wordt de aandelenprijs in kwestie afgerond op het aantal decimalen zoals beschreven door Reuters (E&OE). Wanneer een markt afgerekend wordt op een digitale 100, zal deze na de afronding worden afgerekend boven die grens. Voorbeeld: wanneer de FTSE® 100 precies 20 punten hoger sluit, zal de FTSE® +10/+20 worden afgerekend op 0 en de FTSE® +20/+30 worden afgerekend op 100. Op dezelfde manier, wanneer de ASX precies op 25 punten lager sluit, zal de ASX -25/-50 worden afgerekend op 0 en de ASX 0/-25 zal worden afgerekend op 100. 

OneTouch digitale 100 worden afgerekend tegen 100 wanneer de onderliggende markt de relevante grens haalt of daar overheen gaat op ieder tijdstip tot en inclusief de officiële afrekening van de markt (of 12:00 uur voor de FTSE® midday OneTouch; 18:00 uur voor de Wall Street 18:00 uur OneTouch; 16:00 uur op de laatste handelsdag van de maand voor GBP/USD en EUR/USD maandelijkse OneTouch digitale 100. De officiële afloop telt niet. Tunnel digitale 100 worden afgerekend op 100 wanneer de onderliggende markt niet de grens haalt of daar overheen gaat.

4. 24-uurs beleggen begint zondag om 23:30 uur (Londen tijd) en eindigt vrijdag om 21:15 uur (Londen tijd). Let op: prijzen voor Europese en Amerikaanse indices beschikbaar vanaf maandagochtend om 08:30 uur.

Dagelijkse FTSE® en dagelijkse FTSE® Ladder: 24 uur (met uitzonderingen). Transacties worden geaccepteerd tot één minuut vòòr de sluiting van de onderliggende markt. De sluitingsprijs voor de FTSE is normaliter 16:30 uur (Londen tijd). Denk er aan dat, ofschoon de Britse markten normaliter om 16:30 uur sluiten, alle digitale 100 op basis van de officiële dagelijkse afrekening worden gesloten. De officiële afwikkeling wordt normaliter bekendgemaakt tegen de sluiting van iedere handelsdag en kan verschillen van de prijs van de onderliggende index om 16:30 uur.

Dagelijkse Wall Street en Dagelijkse Wall Street Ladder: 24 uur (met uitzonderingen). Transacties worden geaccepteerd tot één minuut vòòr de sluiting van de markt. De sluittijd voor Wall Street is normaliter 21:00 uur (London tijd). Denk er aan dat, ofschoon Wall Street normaliter om 21:00 uur sluit, alle digitale 100 op basis van de officiële dagelijkse afrekening worden gesloten. Deze afrekening wordt soms niet bekendgemaakt tot een aantal minuten na de sluiting van een normale handelsdag en kan verschillen van de prijs van de onderliggende index om 21:00 uur.

Dagelijkse Duitsland 30 en Dagelijkse Duitsland 30 Ladder: vanaf 17:00 uur (Londen tijd) van de vorige handelsdag tot 5 minuten vòòr de sluiting van de normale DAX 30. De sluiting van een normale handelsdag is normaliter om 16:30 uur (Londen tijd). De officiële afrekening wordt niet aangekondigd tot enkele minuten na de sluiting van de markt en kan verschillen van het niveau om 16:30 uur.

De dagelijkse Frankrijk 40 digitale 100 worden normaal gesproken genoteerd tot één minuut vòòr de sluiting van de onderliggende markt. De sluiting van de CAC 40 gebeurt om 17:30 uur (Parijse tijd). Orders zullen worden vereffend op basis van het officiële vereffeningsniveau van de index. De officiële vereffening wordt niet aangekondigd tot enkele minuten na de sluiting van de markt en kan verschillen van het marktniveau om 17:30 uur (Parijse tijd).

Dagelijkse Italië 40 digitale 100 worden normaliter 5 minuten na de opening van de S&P/MIB Index genoteerd tot 5 minuten vòòr de sluiting van de index. De onderliggende markt opent meestal om 09.00 uur en sluit om 17:25 uur (Milanese tijd). Orders zullen worden vereffend op basis van het officiële vereffeningsniveau van de S&P/MIB Index. De officiële vereffening wordt niet aangekondigd tot enkele minuten na de sluiting van de markt en kan verschillen van het marktniveau om 17:25 uur (Milanese tijd).

Dagelijkse Spanje 35 digitale 100 worden normaal gesproken genoteerd tot één minuut voor de sluiting van de onderliggende markt. De sluitingstijd voor de IBEX 35 is normaliter voorzien om 17:30 uur (Madrid tijd). Orders zullen worden vereffend op basis van het officiële vereffeningsniveau van de index. De officiële vereffening wordt niet aangekondigd tot enkele minuten na de sluiting van de markt en kan verschillen van het marktniveau om 17:30 uur (Madrid tijd).

Dagelijkse Zweden 30 en Dagelijkse Zweden 30 Ladder: vanaf 09:05 uur (Nederlandse tijd) tot 5 minuten vòòr de sluiting van de onderliggende markten. De sluiting van de OMXS 30 is normaliter om 17:25 uur (Nederlandse tijd). Denk eraan dat transacties worden afgewikkeld tegen de afwikkelprijs van de index. De officiële afwikkeling van de index wordt niet gemeld tot enkele minuten na de sluiting van de markt en deze kan verschillen van het niveau om 17:25 uur.

Dagelijkse Nederland 25 en Dagelijkse Nederlands 25 Ladder: vanaf 09:05 uur (Nederlandse tijd) tot 5 minuten vòòr de sluiting van de onderliggende markten. De sluiting van de OMXS 30 is normaal om 17:25 uur (Nederlandse tijd). Denk eraan dat transacties worden afgewikkeld tegen de afwikkelprijs van de index. De officiële afwikkeling van de index wordt niet gemeld tot enkele minuten na de sluiting van de markt en deze kan verschillen van het niveau om 17:25 uur.

Dagelijkse US Tech 100 en Dagelijkse US Tech 100 Ladder: vanaf 23:00 uur (Nederlandse tijd) tot 5 minuten vòòr de sluiting van de onderliggende markten. De sluiting van de OMXS 30 is normaliter om 22:00 uur (Nederlandse tijd). Denk eraan dat transacties worden afgewikkeld tegen de afwikkelprijs van de index. De officiële afwikkeling van de index wordt niet gemeld tot enkele minuten na de sluiting van de markt en deze kan verschillen van het niveau om 22:00 uur.

Dagelijkse US 500 en Dagelijkse US 500 Ladder: vanaf 23:00 uur (Nederlandse tijd) tot 5 minuten vòòr de sluiting van de onderliggende markten. De sluiting van de OMXS 30 is normaliter om 22:00 uur (Nederlandse tijd). Denk eraan dat transacties worden afgewikkeld tegen de afwikkelprijs van de index. De officiële afwikkeling van de index wordt niet gemeld tot enkele minuten na de sluiting van de markt en deze kan verschillen van het niveau om 22:00 uur.

Dagelijkse Australië 200 en Dagelijkse Australië 200 Ladder: van 10:01 uur tot 15:59 uur (Sydney tijd). Denk eraan dat digitale 100 worden afgewikkeld op basis van het afwikkelingsniveau van de ASX 200. De officiële afwikkeling van de index wordt niet gemeld tot enkele minuten na de sluiting van de markt en deze kan verschillen van het niveau om 15:59 uur.

Dagelijkse Zuid Afrika 40 en Dagelijkse Zuid Afrika 40 ladder: van 09:05 uur tot 16:50 uur (Nederlandse tijd). Denk eraan dat digitale 100 worden afgewikkeld op basis van het afwikkelingsniveau van de ASX 200. De officiële afwikkeling van de index wordt niet gemeld tot enkele minuten na de sluiting van de markt en deze kan verschillen van het niveau om 16:50 uur (Nederlandse tijd).

Dagelijkse Kong HS42 en Hong Kong HS42 Ladder: van 02:46 uur tot 17:50 uur (Nederlandse tijd) en van 07:31 uur (Nederlandse tijd) tot 2 minuten vòòr de sluiting van de Hang Seng Index futures op de Hong Kong Futures Exchange (HKFE). De sluitingstijd van de Hang Seng Index futures is normaliter 09:15 uur (Nederlandse tijd). Alle digitale 100 worden gesloten op basis van de dagelijkse afwikkelingsprijs van de Hang Seng index futures zoals gerapporteerd door HKFE.

Dagelijkse China H-Shares en China H-Shares Ladder: van 03:15 uur tot 05:59 uur (Nederlandse tijd) en van 07:01 uur (Nederlandse tijd) tot 2 minuten vòòr de sluiting van de H-Shares China Index futures op de Hong Kong Futures Exchange (HKFE). De sluitingstijd van de Hang Seng Index futures is normaliter 10.15 uur (Nederlandse tijd). Alle digitale 100 worden gesloten op basis van de dagelijkse afwikkelingsprijs van de H-Shares China index futures zoals gerapporteerd door HKFE.

Dagelijkse China 300 H-Shares en China H-Shares Ladder: van 02:16 uur tot 04:29 (Nederlandse tijd) en van 06:16 (Nederlandse tijd) tot 2 minuten vòòr de sluiting van de China Securities Index (CSI300) futures op de China Financial Futures Exchange (CFFEX). De sluitingstijd van de futures is normaliter 15:15 (Beijing Tijd, CST). China 300 digitale 100 worden afgewikkeld tegen de eerste China 300 futures tick op of na 08:15 (Nederlandse tijd) op de CSI300 futures zoals aangegeven door Bloomberg. 

Dagelijkse Japan 225 en Japan 225 Ladder: vanaf 09:03 uur (JST) tot 14:59 uur (JST). Alle digitale 100 worden afgewikkeld op de afwikkelingsprijs van de Nikkei 225, zoals gerapporteerd door TSE. Dagelijkse Japan 225 Tunnels: 09:03-11:29 uur (JST) en 12:31-2:59 uur (JST). Wanneer de netto verandering van de Nikkei 225 index de niveaus haalt van de rang zal de digitale 100 meteen afgewikkeld worden op 0. Wanneer de niveaus niet worden gehaald bij afloop zal de digitale 100 afgewikkeld worden op 100. Het netto verschil wordt berekend op basis van het verschil tussen Nikkei 225 cash en de vorige sluiting zoals gerapporteerd door Bloomberg (E&OE).

Speciale digitale 100: economische data (US Non-farm Payrolls en US Initial Jobless Claims), Bitcoin

Economische data digitale 100 (US Non-farm Payrolls en US Initial Jobless Claims) worden afgerekend op de officiële gerapporteerde statistieken. Denk eraan dat de markt precies wordt afgerekend op de digitale 100 grens (na afronding) en die markt zal worden afgerekend boven de grens. Eventuele herzieningen worden niet meegenomen in de afwikkeling.

US Non-farm Payrolls, US Initial Jobless Claims en Bitcoin digitale 100: 24 uur.

5. De benodigde marge voor het kopen van een digitale 100 is gelijk aan de contractwaarde (openingsprijs x contractgrootte).

De benodigde marge voor het verkopen van een digitale 100 is = (100 - openingsprijs) x de contractgrootte.

6. Wanneer u in een andere valuta handelt dan de valutareferentie van uw rekening, worden winsten of verliezen in deze eerste munteenheid op uw rekening overgeboekt. Wij rekenen dagelijks, automatisch, iedere positieve of negatieve balans in een andere munt om naar de muntreferentie van uw rekening. U kunt deze instelling veranderen op ons handelsplatform of u kunt ons contacteren.

7. Over de Bitcoin: wij bieden dagelijkse ladders aan op de Bitcoin (Bitcoin/USD). Digitale 100 ladders zijn quotes gebaseerd op de prestaties van de specifieke prijsveranderingen in de spot, gekeken naar de specifieke dagelijkse aflooptijd. Het gebruikte afwikkelingsniveau zal het midden-punt zijn van IG's prijs, afgerond op één decimaal op de specifieke aflooptijd voor de Bitcoin (Bitcoin/USD). 

Wij bieden wekelijkse Bitcoin (Bitcoin/USD) ladders aan. Deze worden iedere vrijdag om 21:00 uur afgewikkeld tegen het midden-punt van IG's spotprijs, afgerond op één decimaal. (Op werkdagen). 

Wij bieden maandelijkse Bitcoin (Bitcoin/USD) ladders aan. Deze worden afgewikkeld op de laatste handelsdag van iedere maand om 17:00 uur (Nederlandse tijd) tegen het midden-punt van IG's spotprijs, afgerond op één decimaal. 

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com