Ta fram en handelsplan

Varför behöver du en handelsplan?

Fördelar med handelsplaner

En handelsplan kan vara till hjälp för dig i flera olika konkreta avseenden.

Skapa strukturer för bättre riskhantering

Vad innebär hög respektive låg risk för dig? Genom att på förhand kvantifiera detta kan du på ett vetenskapligt sätt bedöma om en transaktion är alltför riskfylld. Så här kan en risk-per-transaktion-skala se ut:

Låg risk: 1–2% av totalt investeringskapital

Medelhög risk: 2–5% av totalt investeringskapital

Hög risk: >5% av totalt investeringskapital

Fartblind: >20% av totalt investeringskapital

Exempel: Om kapitalet på ditt konto uppgår till 100 000 kronor så motsvarar en risk på 3 procent per enskild transaktion (medelhög risk) 3 000 kronor.

Ett annat sätt att hantera risk är att definiera riskkvoter. Läs mer om detta och om andra sätt att begränsa ditt risktagande under Riskhantering.

Bestäm öppnings- och stängningsstrategier på förhand

I de allra flesta fall blir timingen för dina öppnings- och stängnings-transaktioner den viktigaste faktorn om en affär blir lyckad eller inte.

Att i sådana sammanhang fatta känslomässiga snarare än strategiskt genomtänkta beslut höjer ditt risktagande. Det kan därför vara mycket klokt att bestämma öppnings- och stängningskriterier och -principer som du håller dig till.

Kanske kan du använda diagram för att kartlägga olika marknadstrender och lova dig själv att endast handla om du observerar vissa mönster. Ett annat sätt för att hitta rätt tidpunkt för stängning är att använda en stopp och limit som du tillämpar då din position.

Att i lugn och ro fastställa ett antal principer som du håller dig till kan vara till stor hjälp för dig.

Fokusera och fatta beslut rationellt

Emellanåt kan finansmarknaderna röra sig snabbt. I sådana situationer kan du snabbt bli överväldigad och mer benägen att fatta icke rationella beslut.

I dessa lägen är handelsplanen den fasta punkten i din tillvaro. Du har ju fattat ett stort antal beslut i förväg, eftersom du inser att du kommer att hamna i pressade situationer. Följ nu din plan, och undvik att fatta diverse improviserade beslut.

Din handelsplan förhindrar att emotionella faktorer påverkar dina investeringsbeslut. Det finns de som hävdar att deras framgångsrika affärer beror på att de följt stundens ingivelser eller sin "magkänsla". Men på längre sikt är det nästan alltid så att framgång förutsätter en välgenomtänkt strategi som lagts upp på förhand.

Analysera ständigt dina affärer och förvalta ditt kapital

I handelsplanen ingår ofta en handelslogg eller dagbok, som du kan använda för att hålla reda på dina transaktioner och anteckna om utfallet var positivt eller negativt.

En handelslogg är ett utmärkt verktyg för att se helheten. På ett ögonblick får du överblick över alla tidigare transaktioner. Du kan identifiera såväl framgångsrika affärer som de misstag du gjort.

Här är det viktigt att du är uppriktig och känner dig själv. Att hela tiden utvärdera resultatet av dina investeringar är ett av de bästa sätten att undvika att göra om gamla misstag, samtidigt som du påminns om strategier som varit lönsamma tidigare.

Förenkla din handel och ha självdisciplin

En handelsstrategi påminner dig hela tiden om vilka mål du har, liksom om de begränsningar du har infört för dig själv.

Om du vill investera disciplinerat är det av största vikt att ha en skriftlig plan. I allmänhet är det nämligen mycket svårare att avvika från din ursprungliga plan när du hela tiden har den framför dig i klartext. Lägg den gärna på skrivbordet eller sätt upp den på väggen, om du har nytta av det.

Vem behöver en handelsplan?

Kort och gott: Alla. Varken nybörjare eller erfarna traders kan påstå att de är för smarta för en handelsplan eller klarar sig bra utan en.

Hur mycket nytta du får av en handelsplan beror förstås också på din erfarenhet, men att utforma en handelsplan som passar dina behov ligger helt klart i ditt eget intresse.

Hur du använder din handelsplan är helt upp till dig själv. I nästa avsnitt har vi ändå sammanställt några grundläggande tips om hur du kan utforma din plan. Där kan du också se exempel på handelsplaner och handelsloggar.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.