Valutor

Valutamarknader

Valutapar

De mest populära valutaparen, som EUR/USD, USD/JPY och GBP/USD, kallas större valutapar. I branschen används ofta slanguttryck som "cable", vilket syftar på GBP/USD och anspelar på den telegrafkabel under Atlanten som en gång överförde valutakursen.

Valutapar som inte handlas så ofta kallas mindre valutapar. Termen "cross-currency pair" används också. De mest populära mindre valutaparen innehåller oftast euro (EUR), brittiska pund (GBP) eller japanska yen (JPY).

Det finns också valutapar där den ena komponenten är en större valuta, medan den andra är en valuta från en liten ekonomi eller ett tillväxtland. Sådana valutapar kallas exotiska valutapar.  Exempel på detta är GBP/MXN (brittiska pund och mexikanska pesos) och USD/PLN (amerikansk dollar och polsk zloty).

Det finns även andra principer för att dela in valutapar: Australasiatiska och skandinaviska par är exempel på regionala par. I dessa fall kommer båda valutorna i paret från en och samma region, eller så kommer den ena valutan från någon annan del av världen.

 
 

Vad driver valutamarknaden?

Valutamarknaden påverkas av ett antal olika faktorer.

 

Räntenivåer

Det är centralbankernas räntebeslut som påverkar valutamarknaden mest. En valutas värde avspeglar synen på utgivningslandets ekonomi. Om två länder har olika räntenivåer kommer detta att påverka valutornas inbördes värde.

Höjda räntor kan i regel väcka investerares intresse för respektive lands marknad, så att efterfrågan på valutan ökar. Många gånger föredrar investerare att satsa på tillgångar som denomineras i högräntevalutor, eftersom detta ger dem en bättre avkastning.

Men hög ränta medför också högre kapitalkostnader. Därmed blir det mindre attraktivt att göra investeringar med lånade pengar, något som kan dämpa efterfrågan på valutan.

Lägre räntor gör i allmänhet investerare mindre intresserade att köpa tillgångar i respektive ekonomi, eftersom de får en lägre avkastning. Detta kan i sin tur minska efterfrågan på ekonomins tillgångar, med försvagad valuta som följd.

Samtidigt innebär dock lägre räntor att det blir billigare att låna pengar. Detta kan göra det mer attraktivt att investera, något som ökar efterfrågan på valutan.

Ekonomisk statistik

När det kommer ny statistik om exempelvis BNP-utvecklingen, sysselsättningen eller läget i tillverkningssektorn kan detta få avsevärda effekter på valutamarknaden, eftersom dessa faktorer påverkar förtroendet för den ekonomiska stabiliteten i ett land.

Om exempelvis den amerikanska arbetslösheten är hög, kan förtroendet för USA-dollarn minska, vilket gör att investerarna avyttrar valutan. När investerare vill sälja snarare än köpa dollar så sjunker dollarns värde uttryckt i andra valutor.

Det är inte bara händelser i utgivningslandet som kan påverka valutakurserna. Om Kinas regering meddelar att den avser att bygga nya fabriker så kommer sannolikt den amerikanska dollarn att stiga, eftersom investerarna förväntar sig att företag i USA får beställningar på stål och annat som byggsektorn behöver.

Marknadens sentiment

Alla som handlar med valutor bildar sig en egen uppfattning om vart utvecklingen är på väg. Det är helt enkelt synen på marknadsutvecklingen framöver hos flertalet aktörer som utgör marknadens sentiment.

När valutainvesterare fattar sina beslut tar de hänsyn till marknadens sentiment, men använder sig också av mer vetenskapliga metoder som teknisk analys. Läs mer om detta under Teknisk analys.

 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.