Valutor

Valutahandel

Var kan jag handla med valutor?

All valutahandel genomförs "over the counter" (OTC). Detta innebär att affärens parter utbyter valutorna med varandra direkt, utan att gå via en handelsplats.

Valutaaffärer avvecklas elektroniskt av ett globalt banknätverk. Det finns inget "huvudkontor" och transaktioner kan avvecklas var som helst genom att anlita en lämplig valutamäklare.

Du kan också handla valuta-CFDs hos IG. Alla våra valutakontrakt är courtagefria. Spreaden är den enda avgift du betalar. Säkerhetskraven är så låga som 0,5% av kontraktsvärdet, vilket gör att du kan skaffa dig exponering mot valutamarknaden utan någon större kapitalinsats.

Mer information om hur du handlar CFDs hos IG hittar du under CFD-handel.

När kan jag handla med valutor?

Du kan köpa och sälja valutor under större delen av veckan. Handelstiderna varierar beroende på varifrån du handlar. I Storbritannien kan du exempelvis handla valutor från söndag kväll till fredag kväll (tiderna varierar beroende på om det är sommar- eller vintertid).

Handelsdagen börjar i Nya Zeeland och Australien, och inleds sedan successivt i hela världen, från Japan via Europa till USA. När USA stänger för kvällen är det nyzeeländarnas tur igen.

Hävstång

Hävstång är ett sätt att göra affärer för stora belopp med en blygsam kapitalinsats.

I stället för att deponera positionens hela värde ger du mäklaren en säkerhet som motsvarar en viss andel av transaktionsvärdet. Din mäklare kanske låter dig handla med en hävstång på 50:1. Det innebär att en kapitalinsats på 1 000 kronor ger dig samma exponering som en investering på 50 000 kronor.

Om inga särskilda händelser inträffar rör sig valutakurser i regel obetydligt under handelsdagen. Det gör att hävstångseffekterna inom valutahandeln hör till marknadens största. På så vis kan investerare tjäna (och förlora) mycket pengar trots minimala kursrörelser för deras tillgångar. 

Kom ihåg att affärer med hävstång medför en risk för att du förlorar mer än din initiala kapitalinsats. Mer information om hur du handlar på ett tryggt sätt hittar du under Riskhantering.

Tom-next

När du behåller en valutaposition öppen efter handelsdagens slut görs en justering som kallas Tom-Next ("tomorrow-next day", i morgon-nästa dag).

Tom-Next blir i synnerhet en faktor att räkna med om du handlar valutaderivat i spekulationssyfte. Du vill ju undvika att behöva ta emot leveranser av den valuta som dina affärer avser. Vanligen skulle leveransen ske två dagar efter transaktionen. Om du vill bibehålla din position i mer än en handelsdag tillämpas därför Tom-Next-mekanismen för att skjuta upp leveransen.

I princip byter din leverantör ut ditt kontrakt mot ett vars löptid inleds dagen därpå, varvid det görs en Tom-Next-justering av positionen.

Tom-Next-kursen beräknas som stängningskursen för den första positionen plus/minus en räntekostnadsjustering. Ränteskillnaden mellan de båda valutorna avgör om räntekostnaden blir en plus- eller minuspost för dig. Om du köper en valuta med högre ränta krediteras du räntekostnaden, medan du får betala den om du köper en valuta med lägre ränta. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.