Vad driver valutamarknaderna?

Läs om sex viktiga drivkrafter för volatiliteten på valutamarknaderna.

Valutahandeln erbjuder en mängd olika fördelar för traders. För att du ska få ut det mesta av de möjligheter som uppstår är det dock nödvändigt att du känner till vad som påverkar valutapriserna. Här är sex av de viktigaste faktorerna som bidrar till prisrörelser för valutor.

Utbud och efterfrågan

Den viktigaste drivkraften på valutamarknaden är utbud och efterfrågan. Om efterfrågan på en valuta – till exempel USD – ökar och fler vill omvandla sin valuta till dollar, leder detta till att priset på valutan går upp, såvida inte utbudet också ökar för att balansera den ökade efterfrågan.

På samma sätt kommer ett lands valuta att minska i värde om penningmängden i landet ökar utan att efterfrågan ökar samtidigt.

Vi har listat fem andra faktorer här, men i själva verket är utbud och efterfrågan den enda drivkraften bakom volatiliteten för valutapriserna. Alla andra faktorer påverkas nämligen av utbudet och efterfrågan på en valuta, vilket i sin tur leder till att priset på just den valutan stiger eller faller.

Centralbanker

Centralbankerna har störst inverkan på utbudet och efterfrågan för de valutor som de förvaltar. Detta beror främst på att de kan styra räntan för en ekonomi.

Om du köper en tillgång i en valuta med hög ränta kan du få högre avkastning. Därför följer investerare ofta extra noggrant ett land som nyligen höjt sin ränta, eftersom denna åtgärd stimulerar ekonomin och stärker landets valuta.

Dock gör högre räntor det svårare att låna pengar. Om det blir dyrare att låna kan investeringsmöjligheterna begränsas så att valutan istället försvagas.

Centralbankerna kan också styra penningmängden. Kvantitativa lättnader handlar exempelvis om att utöka mängden valuta i en ekonomi, vilket oftast leder till att dess värde deprecieras.

Läs mer om hur Bank of England och Federal Reserve påverkar marknaderna. (engelska länkar)

Ekonomiska data

Det finns två skäl till att ekonomiska nyheter och statistik är avgörande för prisförändringar för valutor: de ger en indikation om hur det går för ett lands ekonomi och insyn i hur landets centralbank kan tänkas reagera.

Låt oss säga att inflationen i eurozonen har stigit över 2-procentnivån som Europeiska centralbanken (ECB) vill bibehålla. ECB:s främsta strategi för att motverka en inflationsökning är att höja de europeiska räntorna. Denna åtgärd kan leda till att traders börja handla euron eftersom de förväntar sig att priserna kommer att stiga. Om fler traders vill handla euron kan det innebära att priset på EUR/USD stiger.

En av anledningarna till att valutamarknaden är så volatil är att det finns mycket stora mängder ekonomiska data att analysera och handla på. Ta en titt på vår ekonomiska kalender för att se kommande händelser och var extra uppmärksam på:

  • Inflationssiffror
  • BNP
  • Produktionsrapporter
  • Detaljhandel
  • Sysselsättningsstatistik

Kreditvärderingar

Investerare försöker maximera avkastningen som de kan få från en marknad och på samma gång minimera riskerna. Förutom räntor och ekonomiska data tittar de därför också ofta på kreditvärderingar när de avgör var de ska placera sina pengar.

Ett lands kreditbetyg är en oberoende utvärdering av landets förmåga att betala sina skulder. Länder med högt kreditbetyg anses ofta vara säkrare att investera i än länder med lågt kreditbetyg.

Detta blir ofta extra relevant när kreditbetyg uppgraderas eller nedgraderas. Valutan i ett land vars kreditbetyg uppgraderats kan få sig ett uppsving och tvärtom.

Sentiment

Marknadsrörelser grundar sig inte alltid på fundamental analys: den övergripande känslan bland investerare om den möjliga framtida prisutvecklingen för en tillgång kan ha stor påverkan på valutapriserna. Om majoriteten av alla traders exempelvis tror att en viss valuta kommer att stärkas, kan det få andra traders att följa efter.

En del valutatraders bortser helt från ekonomiska data när de lägger upp sina handelsstrategier. De försöker istället att identifiera viktiga trender och mönster som de sedan handlar utifrån. Det kan innebära att bull- och bearmarknader skapar en rusch som inte bottnar i några ekonomiska data.

Du kan se IGs kundsentiment samt realtidskurser och fundamentala nyheter på våra sidor med marknadsinformation.

Utrikesnyheter

Internationella nyheter påverkar ofta valutor stort, vilket återspeglas på valutamarknaderna när traders bedömer vilken inverkan en viss nyhet kan få på utbudet och efterfrågan. Om Kina till exempel släpper nyheter om ett nytt byggprojekt kan investerare förvänta sig att amerikanska företag kommer att leverera byggmaterial, vilket stärker den amerikanska dollarn.

Konflikter kan också påverka volatiliteten för valutor. I tider med större geopolitiska risker letar investerare ofta efter säkrare alternativ, vilket betyder att valutor som anses vara riskabla kan påverkas negativt medan ”säkra kort” som schweizisk frank och japansk yen istället skjuter i höjden.

Följ de senaste valutanyheterna här.

Börja handla valuta

Nu när du känner till de viktigaste faktorerna som påverkar valutapriserna är det dags att öppna ett konto och börja handla på marknaderna. Eller varför inte skapa ett demokonto och prova på att handla i en riskfri miljö?

Du kanske är intresserad av…

Hjälp och support

Få svar gällande ditt konto och våra tjänster

Hitta svar

Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

08-505 15 003

Du kan även ringa 08-505 15 000 eller mejla kundservice@ig.com

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 81 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.