Börshandlade produkter

Typer av börshandlade produkter

Börshandlade fonder (ETF:er)

En ETF följer i allmänhet ett visst index, exempelvis S&P 500. ETF-utbudet växer sig allt större. Du kan välja ETF:er för en lång rad branscher och regioner som lämpar sig för olika investeringsstrategier och handelspreferenser.

IG erbjuder ett komplett utbud av ETF-CFDs, såväl på index som på råvaror.

En index-ETF liknar en indexfond. Men medan indexfonder endast handlas en gång om dagen, prissätts ETF:er kontinuerligt under handelsperioden. Detta underlättar för den som siktar på ett visst pris: Kursen rör sig ju under dagen, snarare än att fastställas först då handelsplatsen stänger.

Börshandlade råvaror (ETC:er)

ETC:er fungerar på i stort sett samma sätt som ETF:er, men instrumentet följer en råvarukorg snarare än ett index.

Vissa ETC:er ska följa utvecklingen för en enskild råvara, exempelvis guld eller olja. Andra kan följa ett diversifierat råvaruindex. Det finns till exempel ETC:er som bygger på Deutsche Bank Liquid Commodity Index, som mäter utvecklingen för vanliga råvaror som används i ett antal branscher.

Om du är en risktagare kan ETC vara något för dig. Råvaror som metaller och energi är i allmänhet mer volatila än aktieindex.

Börshandlade produkter i korthet

De vanligaste börshandlade produkterna är börshandlade fonder (ETF:er) och börshandlade råvaror (ETC:er). Men det finns också flera andra produkter som kan vara av intresse för dig.

 

ETF:er

ETF:er följer i regel ett enskilt aktieindex, som FTSE 100 eller S&P 500. Det finns ETF:er för en lång rad olika branschindex och regionala index.

ETC:er

ETC:er fungerar precis som ETF:er, men följer råvaror snarare än aktieindex. ETC:er kan följa en enskild råvara (exempelvis guld) eller en råvarukorg (exempelvis industrimetaller).

Börshandlade obligationer

Börshandlade obligationsprodukter kan vara populära i recessionstider, när investerarna efterfrågar trygga statsobligationer snarare än den volatilitet som präglar aktiebörserna. iShares Euro Inflation Linked Bond Fund ger exponering mot inflationssäkrade obligationer som emitteras av euroländer.

Börshandlade valutor

Börshandlade valutaprodukter följer olika scenarier för internationella valutor. PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund ska exempelvis motsvara en lång position i amerikanska dollar mot en korg av andra valutor: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK och CHF.

Börshandlade produkter med hävstång

Börshandlade produkter med hävstång ger i regel högre avkastning än de underliggande marknader som de ska följa. De har utformats för att handlas under en enskild börsdag, och är ofta olämpliga för långsiktiga positioner.

Det är viktigt att komma ihåg att varje hävstång som kan ge ett lyft lika gärna kan förstärka en nedgång. Möjligheten till stora vinster går hand i hand med risken för stora förluster.

 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.