Vad är turbowarranter och hur fungerar de?

Lär dig grunderna om handel med turbowarranter. Läs om olika typer av turbowarranter, prissättningen och hur du själv kan bestämma din hävstång och risk. Du får också se ett exempel på handel med turbowarranter i praktiken.

Vill du handla turbowarranter hos IG?

Kontakta oss på 08-505 15 000 eller info.se@ig.com om du är intresserad av att öppna ett konto. Kundservice finns tillgänglig på telefon dygnet runt mellan lördag kl. 9 och fredag kl. 23.

Kontakta oss: 08-505 15 003

Vad är turbowarranter?

En turbowarrant (även kallad turbocertifikat) är ett marknadsnoterat, överförbart värdepapper som gör det möjligt att ta en position på en underliggande finansiell tillgång – till exempel ett aktieindex, ett valutapar eller en råvara – utan att äga själva tillgången.

Priset du betalar för att handla en turbowarrant är lågt jämfört med att handla den underliggande tillgången. Det beror på att din initiala insats baseras på skillnaden mellan det underliggande priset och knock-out-nivån som du väljer. Därmed får du en proportionerligt högre vinst eller förlust för varje rörelse i den underliggande marknadens värde. Med andra ord använder du dig av hävstång när du handlar turbowarranter. Du kan dessutom kontrollera hur mycket hävstång du använder, samtidigt som du begränsar din risk. Här nedan förklarar vi hur det fungerar.

Hos IG kan du nu handla en ny typ av turbowarrant som vi kallar turbo24 – världens första turbowarrant som kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan. Hos IG handlar du turbowarranter med ett turbo24-Investeringssparkonto (ISK). Detta investeringssparkonto gäller endast för turbowarranter.

I följande avsnitt förklarar vi hur den här typen av turbowarrant fungerar.

Hur fungerar turbowarranter?

Turbowarranter ger dig möjligheten att handla med strikt begränsad risk. Varje position har en knock-out-nivå som ställs in innan positionen öppnas. Din turbowarrant stängs om den inställda nivån nås, vilket betyder att du förlorar beloppet som du betalade för att öppna positionen. Men det betyder också att du aldrig kan förlora mer än din initiala insats.

Du väljer din knock-out-nivå (även kallad lösennivå) innan positionen öppnas och denna nivå bestämmer vad du betalar för turbowarranten. Priset baseras på skillnaden mellan den underliggande marknadens pris och den valda knock-out-nivån. Det inkluderar market makerns spread plus en avgift för att garantera knock-out-nivån.

Du betalar inget courtage på din turbohandel hos IG. Och eftersom alla potentiella avgifter är inbakade i priset för en turbowarrant, är din initiala kostnad allt du får betala.1 Den dagliga finansieringskostnaden beräknas som en daglig justering av din knock-out-nivå och motsvarar en fast avgift på 2,5 % per år med relevant tom-next-ränta eller annan relevant ränta adderad eller subtraherad. Se produktinformationen för fullständig information.

Hur kan jag kontrollera min hävstång med turbowarranter?

Köppriset för din turbowarrant definierar din hävstång vid tidpunkten då du gör din trade: ett lägre pris ger större hävstång jämfört med kostnaden att handla på den underliggande marknaden, och tvärtom. Så genom att välja din knock-out-nivå väljer du också din hävstång.

När du handlar turbo24 med IG kan du se hur stor hävstången är för varje knock-out-nivå i vår plattform.

Vad är korta turbowarranter och långa turbowarranter?

Turbokontrakt kan endast köpas. Du kan inte öppna en position genom att sälja ett kontrakt. Men det betyder inte att du inte kan öppna positioner på både stigande och fallande marknader, dvs. köpa eller sälja den underliggande tillgången. Det kan du göra med två olika typer av turbowarranter:

  • Långa turbowarranter ger dig möjlighet att få förtjänst vid stigande priser. Knock-out-nivån ligger i detta fall alltid under det rådande marknadspriset
  • Korta turbowarranter ger dig möjlighet att få förtjänst vid fallande priser. Knock-out-nivån ligger i detta fall alltid över det rådande marknadspriset

Långa turbowarranter kallas ibland ”turbo bull warrants”, medan korta turbowarranter ibland kallas ”turbo bear warrants”.

Om du köper en turbowarrant i lång riktning och den underliggande marknaden når din knock-out-nivå, stängs din turbowarrant och du förlorar köpesumman. Detsamma gäller om du köper en turbowarrant i kort riktning och marknaden stiger och når din knock-out-nivå.

Dock kommer du aldrig att förlora mer än din initiala insats, även om marknaden rör sig snabbt eller om det sker ett s.k. ”gap” som går förbi din knock-out-nivå.

Och om marknaden vänder mot dig behöver du inte vänta tills din turbowarrant knockas ut, utan du kan när som helst lägga en order för att stänga positionen.

Exempel på handel med turbowarranter

För att se hur turbowarranter fungerar i praktiken ska vi titta närmare på ett mer detaljerat exempel.

För enkelhetens skull bortser vi från avgifter och andra justeringar i uträkningen nedan.

Låt oss anta att Tyskland30 står i 12 000 och att du tror att kursen kommer att stiga. Du bestämmer dig för att köpa 100 kontrakt i lång riktning med en knock-out-nivå vid 11 880, dvs.120 punkter bort.

Vi applicerar en multiplikator på våra turbowarrantpriser (se produktinformationen för mer information). I det här fallet är multiplikatorn 0,01. Värdet av din position blir alltså 100 x (120 x 0,01) = 120 €.

När du väl har köpt dina turbowarranter är köpesumman och knock-out-nivån fixerade. Du kommer inte att behöva göra någon insättning på ditt konto för att hålla positionen öppen och du kan inte heller justera knock-out-nivån.

Turbohandel – exempel 1

Din prognos är korrekt och Tyskland30 stiger. När indexet når 12 150 väljer du att sälja dina turbowarranter och stänga positionen.

Den underliggande marknaden är nu 150 punkter högre och turbokontraktets värde har stigit i linje med det, så dina värdepapper är nu värda 270 €. Du får ut 179 € genom att sälja dina turbokontrakt, vilket ger dig en vinst på 150 € tillsammans med återbetalningen av din ursprungliga insats på 70 €.

Turbohandel – exempel 2

Din prognos är felaktig och Tyskland30 sjunker. Du håller dina turbowarranter öppna, men när priset når din knock-out-nivå vid 11 880 – ett fall på 120 punkter – knockas dina turbowarranter ut och har inte längre något värde.

Du har förlorat din initiala insats på 120 €, men du är skyddad mot eventuella ytterligare fall på den underliggande marknaden.

Vanliga frågor om turbowarranter

Vad är skillnaden mellan turbowarranter och CFDs?

  • Med bägge dessa produkter kan du ta en position på en underliggande finansiell marknad och använda hävstång. Med turbowarranter kan du dock ta kontroll över hävstång och risk vid varje trade.
  • Turbowarranter har begränsad risk på grund av knock out-nivån. Din maximala förlust är din insats. För att handla CFDs med begränsad risk måste du lägga till en garanterad stopp till varje position. Denna garanterade stopp kan dock ändras senare, till skillnad från den fasta knock-out-nivån på en turbo.
  • Knock out-nivåerna för turbos baseras på den underliggande marknaden. Det betyder att dina positioner aldrig kan knockas ut när den underliggande marknaden är stängd, men att du ändå kan fortsätta att handla under tiden.
  • CFDs handlas OTC medan turbos handlas på MTF:er och normalt sett endast kan köpas via en mäklare eller en bank. Eftersom turbowarranter är noterade värdepapper, är prisbildningen icke-diskretionär och orderboken synlig på förhand. Du kan ibland också få ett bättre pris genom att handla med andra marknadsdeltagare eller till kurser inom spreaden som kvoteras av market makern.

Vad är skillnaden mellan turbowarranter och mini-futures?

Mini-futures är en typ av turbowarrant med specifika egenskaper. De har till exempel inget förfallodatum och knock-out-nivå skiljer sig från lösenpriset. IG erbjuder inte mini-futures.

Finns det någon skillnad mellan turbowarranter och open-end turbos?

Turbowarranter finns med eller utan förfallodatum. Open-end turbos är en typ av turbowarrant som inte har något förfallodatum. IG erbjuder open-end turbos.

Vad är skillnaden mellan turbowarranter och knock-out-kontrakt?

Dessa båda produkter handlas på liknande sätt. Den största märkbara skillnaden är att med turbowarranter väljer du bland olika förinställda knock-out-nivåer (lösennivåer), medan ett knock-out-kontrakt ger dig möjlighet att ange ett eget knock-out-pris.

Skiljer sig turbowarranter från turbo-optioner?

Turbowarranter är fysiska värdepapper som utfärdas med ett basprospekt och som handlas på en MTF eller annan exekveringsplats, medan turbo-optioner inte gör det. Turbowarranter ger därmed större transparens för traders. IG erbjuder inte turbo-optioner.

Detta kanske intresserar dig…

Vi visar tydligt vilka avgifter som gäller, vilket betyder att du alltid vet vad du betalar.

Jämför handeln med barriers, CFDs och turbowarranter

Utforska vår webbaserade handelsplattform och appar för en mängd olika mobila enheter

1 När det gäller turbo24 på indexet Italien40 tillkommer italiensk transaktionsskatt (IFTT). Läs mer.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Förluster kan ske extremt snabbt. CFD-, options, och turbokontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.