Is DAX heading for danger?

Price at time of writing – 9400.

In line with other global share markets, the DAX rallied strongly last week, unwinding what had become a moderately oversold relative strength reading.

In keeping with its recent trend, however, the DAX showed independent strength, rising further as a percentage than most other indices. As the DAX now positions itself back at its recent high, we must be on guard as to whether a potentially dangerous double-top is in the process of forming.

Typically, highs of significance are formed around a double- or triple-top formation. One explanation may be the investment psychology that prevails at these times. A ‘buy the dip’ mentality is endemic after years of spectacular gains, as those investors who missed the rise feel obliged to make up for their lost opportunity. We may be witnessing something along these lines in the German market currently.

Nonetheless, we are prepared for all circumstances, and as always will be guided by the Gann theory itself. As the current strength emanated from a minor low in September, I have added percentages derived from this low onto today’s chart. We can see that this rally faltered following a rise of 8.33%. By doubling this percentage to one of 16.66%, a line has formed at 9444. We can use this level as a marker for our stop-loss strategy.

Recommendation: stay short. Stop-losses can be applied and triggered on strength above 9475.

German DAX chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

Artiklar av våra analytiker

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.