Ordrar, stopp och limiter

Stopporder

Vad är en stopporder?

En stopp är en instruktion om att handla så snart priset på en tillgång når en viss nivå som är mindre gynnsam än den aktuella nivån. Detta betyder att du köper om marknaden når ett högre pris, eller säljer om den når ett lägre.

Du kanske undrar varför du skulle vilja handla till ett sämre pris, men det finns en mängd olika anledningen till varför detta kan vara en bra idé. Om du använder diagram som handelshjälpmedel kan du analys exempelvis indikera att du bör köpa ett instrument om den går igenom ett motstånd på en högre nivå. Du kan även vilja använda en stopp för att stänga en position som rör sig i en ogynnsam riktning. 

 

Likt limitordern, så kan stoppar spara tid och energi genom att minska tiden du behöver bevaka marknaden. Du kan använda en stopp-order för att antingen öppna en ny position (en öppningsorder) eller för att stänga en öppen position (stängningsorder).

Våra exempel nedan går igenom detta mer detaljerat.

Stopporder för att öppna

Med denna typ av order öppnar du en position genom att köpa då ett pris överstiger den aktuella nivån, eller genom att sälja då ett pris sjunker under det nuvarande. Detta kan vara lämpligt om du tror att marknaden fortsätter i samma riktning efter den når en viss nivå. 

En mer detaljerad beskrivning hittar du i exemplet nedan.

ExampEL - STOPPORDER FÖR ATT ÖPPNA, SILVER


För närvarande står silver i $35. Enligt din diagramanalys är $35,50 en viktig motståndsnivå. När kursen når den, är det sannolikt att den fortsätter uppåt. Du bestämmer dig för att köpa silver om den når $35,80 och lägger en stopporder för att öppna vid denna nivå. 

Efter två timmar står mycket riktigt priset i $35,8. Mäklaren verkställer automatiskt din stopporder och öppnar din position. Nu tjänar du pengar om silver stiger som förväntat. Däremot förlorar du pengar om priset sjunker.

Titta på bildspelet till höger om du vill få exemplet illustrerat.

Stopporder för att stänga

Med denna typ av order stänger du en lång position då ett pris sjunker under nuvarande nivå, eller så stänger du en kort position om ett pris överstiger den aktuella nivån. Denna typ av order brukar kallas stopp-loss och används vanligtvis för att stänga en position på en förbestämd nivå, för att begränsa förlusten. 

Att använda en stopp-loss betyder alltså att din position stängs om marknaden rör sig i en icke gynnsam riktning. 

En mer detaljerad beskrivning hittar du i exemplet nedan.

EXEMPEL - STOPPORDER FÖR ATT STÄNGA, SSAB

Du har en post på 100 aktier i SSAB, som du köpte för 37 SEK. En dålig kvartalsrapport gör att aktiekursen går ner.


Samtidigt som du hoppas att priset ska vända upp igen, vill du skydda dig från att göra en för stor förlust. Du bestämmer dig därför att placera en stopporder som ger instruktioner om att gå ur positionen om aktien går ner till 32 SEK.

Priset fortsätter gå ner och passerar 32 SEK, där din stopp är placerad. Du stänger därför positionen med en förlust på 500 SEK (100 x 5 SEK), men om priset hade fortsatt falla hade du utan stoppordern förlorat mycket mer.

Titta på bildspelet till höger om du vill få exemplet illustrerat.


STOPP-LOSS

Stopp-loss-ordrar är vanligtvis gratis att använda. Hur som helst, denna typen av stopp är inte garanterad och din position kan stängas vid ett sämre pris om marknaden rör sig väldigt snabbt. Detta kallas slippage.


GARANTERAD STOPP

Du kan välja att sätta en maximal förlust för din position, genom att använda en garanterad stopp. Detta garanterar dig att du kommer bli utstoppad vid nivån du vallt; det kommer aldrig bli slippage, även om marknad gör en kraftig svängning.

Det kan bli en extra kostnad involverad för detta skydd – med IG betalar man en liten premie ifall din garanterade stopp blir triggad. Vänligen notera att vissa marknader, som optioner, inte kan handlas med garanterade stopp.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.