Riskhantering

Så kan du hantera risk

Inställning till risk

För att kunna komma fram till en klok tradingstrategi behöver du tänka igenom din inställning till risk i detalj. Även investeringar som kan förefalla ganska trygga är ju förknippade med ett visst risktagande, eftersom du alltid kan förlora pengar om marknaden rör sig på ett ogynnsamt sätt.

Var och en har sin egen syn på risk. Det som för en person kan framstå som en spännande möjlighet, gör kanske ett farligt och oroande intryck på någon annan. Det är viktigt att ditt risktagande känns bra.

Att vidta några enkla åtgärder som begränsar din riskexponering kan göra det lättare för dig att bygga upp en sund och realistisk inställning till risk.

Här är några metoder du kan använda:

Diversifiering

Du kan minska din risk genom att satsa ditt kapital på en lång rad olika investeringar. Lägg inte alla ägg i samma korg! En diversifierad portfölj är framför allt bra i två avseenden:

Enskilda förluster slår inte lika hårt
Om du köper aktier i ett enda bolag för hela ditt investeringskapital, så riskerar du att förlora merparten av dina pengar, eller kanske rentav hela kapitalet, om företaget går omkull. Om du i stället köper aktier i många olika företag kommer en enstaka konkurs inte alls att slå lika hårt mot din portfölj som helhet.

Men att sprida ditt kapital över ett stort antal olika aktier ger inget hundraprocentigt skydd. Vissa ekonomiska faktorer kan slå mot hela den aktiemarknad som dina aktier ingår i, och därmed påverka resultatet av din investering. Ett klokt råd är därför:

Sprid dina investeringar
Detta är nyckeln till en balanserad portfölj och kallas också tillgångsallokering. Vad det handlar om är hur du sprider ditt kapital mellan olika tillgångsslag – hur fördelningen ser ut mellan aktier, obligationer, fastigheter och andra investeringar.

Priserna för dessa tillgångsslag rör sig ofta oberoende av varandra. De kan till och med röra sig åt rakt motsatt håll, beroende på hur det ekonomiska sambandet mellan tillgångarna ser ut.

Du kan även diversifiera inom ett och samma tillgångsslag, exempelvis genom att investera i marknader i olika länder, eller i bolag från olika branscher.

Selektiv risk

Du kan välja att genomföra några högrisktransaktioner om det finns en stor vinstpotential. Du kanske bestämmer dig för att gå lång i en volatil tillgång om din tekniska analys indikerar att en kraftig prisuppgång står för dörren. I Teknisk analys berättar vi mer om detta.

Givetvis finns ingen garanti för att mönstret består. Genom att kombinera diagramanalys med en bedömning av din riskaptit, får du emellertid ett fullgott underlag för att besluta vilka affärer som är värda att genomföra, och vilka som inte är det.

Använda stopp-loss

Med en stopp-loss-order kan du begränsa eventuella förluster genom att ange en nivå där transaktionen stängs om priset rör sig i oönskad riktning. Läs med om detta under Ordrar.

Hur hög är din riskkvot?

Det är klokt att jämföra den förväntade avkastningen på din investering med den risk du tar i hopp om att affären ska gå i lås.

Du räknar ut din riskkvot genom att jämföra det kapital du riskerar med den potentiella vinsten. Detta uttrycks som en kvot.

Om risken utgör 2 000 kronor och vinsten 4 000 kronor, så är riskkvoten 1:2.

I exemplet nedan förklarar vi mer i detalj hur detta fungerar.

strategy_risk_vs_reward

Exempel: Riskkvot vid affär med SHB-aktier

  1. Säg att du köper 100 SHB-aktier till kursen 213 SEK (en total investering på 21 300 SEK). Du lägger en stopporder på nivån 210 SEK. Då är din investering värd 21 000 SEK, och därmed är din maximala förlust 300 SEK.
  2. Din diagramanalys indikerar att du kan förvänta dig att en kursökning till 220 SEK de närmaste månaderna.
  3. I det här fallet kan du tänka dig att riskera 3 SEK per aktie (totalt 300 SEK) i hopp om att realisera 7 SEK per aktie (totalt 700 SEK) när du stänger din position.
  4. Din riskkvot är då 7:3 och den potentiella vinsten är således mer än dubbelt så stor som den potentiella förlusten.
  5. Att hitta den riskkvot som är rätt för just dig kräver att du laborerar en del och går på några minor. Mer information om hur du räknar ut riskkvoter finns under Ta fram en handelsplan.

Lite inte på din magkänsla

När du fattar viktiga investeringsbeslut är det viktigt att skilja på rationellt och emotionellt beslutsfattande. Det är meningslöst att agera bara för att "magkänslan" säger att en aktie kommer att stiga eller sjunka, utan att ha gjort en seriös analys.

Under Vanliga misstag berättar vi mer om psykologiska faktorer som kan påverka ditt investeringsbeteende, och om hur du undviker dessa fallgropar.

Det krävs en hel del självdisciplin för att i vått och torrt följa den investeringsstrategi som du bestämt dig för, utan att ledas på villovägar av känsloreaktioner som beror på stress eller höga adrenalinnivåer. Att veta när tiden är inne för att ta hem vinsten eller förlusten är en avgörande förmåga för en investerare, inte minst när marknadsoron är stor.

Genom att ta fram en strukturerad plan kan du bli klar över dina mål och definiera din strategi, vilket bidrar till att minska ditt risktagande. Läs mer om detta under Ta fram en handelsplan.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.