Index

Så handlar du

CFDs

Genom att handla index-CFDs hos IG erhåller du en exponering mot hela marknader eller branscher, men till en bråkdel av den kostnad och det besvär det innebär att köpa motsvarande aktier separat.

Aktieindex tillhör våra populäraste CFD-produkter. Affären innebär att du ingår ett avtal om att utbyta värdet av den indexförändring som uppstår från det att du öppnar din position, och fram till att du stänger den. Detta innebär att du kan handla oavsett om du tror på en nedgång, eller på en uppgång.

Mer information hittar du under CFD-handel.

CFDs är produkter med hävstångseffekt som kan resultera i förluster som överstiger din initiala investering.

Optioner

Optioner är kontrakt som ger ägaren rätt (men inte skyldighet) att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett givet pris på en viss dag, eller fram till en viss dag. Med hjälp av optioner kan du spekulera i hur ett index utvecklar sig, eller så kanske du vill säkra en aktieportfölj eller andra befintliga investeringar.

I regel kan du handla korta och långa optioner på index courtagefritt.

indices_options copy

Futures

Futureskontrakt innebär att två parter utbyter värdet av en prisförändring för ett aktieindex (eller någon annan tillgång) fram till en bestämd tidpunkt i framtiden, till ett pris som fastställs redan i dag.

För alla de stora aktieindexen finns motsvarande futureskontrakt som handlas på futuresbörser. Ofta använder investerare indexfutures för att skydda portföljer från risken för breda börsnedgångar. Ett annat sätt att använda indexfutures är att öka din exponering mot utvecklingen för ett visst index, vilket ger dig en hävstångseffekt för din portfölj.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.