Index

Så fungerar index

Vad är ett aktieindex?

Ett index är ett medelvärde för ett antal aktiekurser som representerar en viss marknad eller bransch.

Du kan se index som "korgar" med aktier som utgör ett representativt tvärsnitt av en bransch, sektor eller ekonomi. Hur denna grupp av aktier utvecklas ger en bra fingervisning om allmänna trender på den marknad de representerar.

Index gör det möjligt för investerare att följa hur aktiemarknaden som helhet utvecklas. De är också ett praktiskt sätt att mäta den relativa avkastningen på fonder, aktieportföljer och andra investeringsobjekt.

Intressanta index

Indextyper

 

Globala index (världsindex)

I dessa ingår några av världens största företag. MSCI World-indexet omfattar till exempel 1 500 aktier från marknader i hela världen som leverantören MSCI bedömer som utvecklade. Indexet används ofta som jämförelseindex för globala aktiefonder.

Nationella index

Dessa index visar börsutvecklingen i ett enskilt land, och hur investerarna ser på de aktier som handlas på landets börser. OMXS30 omfattar exempelvis de 30 (eller omkring 30) mest omsatta svenska bolagen på Stockholmsbörsen (OMX Nasdaq).

Branschindex

Dessa snävare index visar utvecklingen för enskilda branscher eller sektorer. Vanliga svenska sektorer är: Energi, Material, Sällanköpsvaror, Industrivaror, Hälsovård och Finans.

Övriga index

Det finns inte bara aktieindex, utan också index för andra finansiella marknader som påverkar ekonomin. Här är några viktiga exempel:

Valutaindex
US Dollar-indexet mäter den amerikanska dollarns värde jämfört med en korg av utländska valutor.  

Råvaruindex
Continuous Commodity-indexet omfattar 17 råvarufutures som kontinuerligt viktas om.

Volatilitetsindex
CBOE (VIX)-indexet mäter förväntningar på kortsiktig marknadsvolatilitet. Underlaget hämtas från S&P 500-optionspriser.

 

Hur handlar jag ett aktieindex?

Det går inte att handla aktieindex direkt, eftersom de inte är egentliga instrument. De sammanställs enbart i informationssyfte. 

Däremot kan investerare handla med derivatprodukter som CFDs, futures eller optioner. Aktieindex hör till CFD-sektorns populäraste instrument.

IG erbjuder kort- och långsiktiga positioner på en lång rad index. Många av dessa går att handla med även utanför ordinarie handelstider. Mer information hittar du under CFD-handel.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.