Så fungerar CFDs

Så fungerar CFD-kontrakt

Vad är CFD-kontrakt?

Ett CFD-kontrakt (Contract for Difference) är en överenskommelse om att utbyta den skillnad i en underliggande tillgångs värde som uppstår mellan tidpunkten då CFD-kontraktet öppnas och tidpunkten då det stängs.

När du handlar CFD-kontrakt äger du aldrig den tillgång eller det instrument som dina transaktioner avser, men kan ändå tjäna pengar om marknaden rör sig på ett gynnsamt sätt. Det beror på att CFD-kontrakt är derivatinstrument vars värde är kopplat till en underliggande tillgång.

Vill du börja handla CFD-kontrakt med IG? Under vår applikation får du veta hur du öppnar din första position.

Hur går handel med CFD-kontrakt till?

När du handlar med CFD-kontrakt har du möjlighet att tjäna pengar både i upp- och nedgång.

Om du tror att en tillgång kommer att öka i värde, kan du öppna en köpposition (du "går lång"). Om du tror att en tillgång kommer att minska i värde, kan du öppna en säljposition (du "går kort"). Marknadsutvecklingen avgör inte bara om du får en vinst eller en förlust, utan också hur stort resultatet blir.

Säg att du bedömer att en viss tillgång kommer att öka i värde. Du handlar i den genom att köpa ett CFD-kontrakt. Ju större kursuppgången blir, desto mer pengar tjänar du. Och ju större en nedgång blir, desto mer förlorar du. Det fungerar likadant om du tror på en negativ marknadstrend. Då tjänar du mer pengar ju större nedgången blir, och förlorar mer pengar ju större uppgången blir.

IG ger dig möjlighet att handla CFD-kontrakt på ett stort antal marknader. Du kan bland annat handla med aktier, index, råvaror, valuta och mycket mer. Att handla med CFD-kontrakt på aktier påminner i många avseenden om traditionell aktiehandel, men på ett smidigare, billigare och därmed fördelaktigare sätt. Med hjälp av CFD-kontrakt kan du även handla mer svåråtkomliga instrument, exempelvis aktieindex.

CFD-kontrakt är produkter med hävstångseffekt som kan resultera i förluster som överstiger din initiala investering.

introduction-to-cfds_how-does-cfd-trading-work_2


Köp- och säljkurs

Vi anger två kurser för varje marknad, på samma sätt som på den underliggande marknaden. Det första priset är köpkursen, och det andra är säljkursen. Skillnaden mellan dessa kurser kallas spread. Om du tror att marknaden kommer att stiga, köper du till den högre kursen (säljkursen). Om du tror att marknaden kommer att falla, säljer du till den lägre kursen (köpkursen).

Säg exempelvis att vi för SHB anger kurserna 213,00/213,50.

        213,00 är köpkursen, det pris du kan få om du säljer.
        213,50 är säljkursen, den kurs du kan få om du köper.

Beräkna vinst/förlust

Du väljer själv hur många aktier eller CFD-kontrakt du vill köpa eller sälja, så länge det är minst minimistorleken för respektive marknad. Kom ihåg att värdet av ett CFD-kontrakt skiljer sig åt på olika marknader.

Ett CFD-kontrakt på FTSE 100 motsvarar 10 GBP för varje punkt som det underliggande indexet rör sig. Säg exempelvis att du har gått lång med ett CFD-kontrakt på FTSE 100, och indexet stiger med 1 punkt, så har du tjänat 10 GBP.

Ett kontrakt på EUR/USD motsvarar istället 10 USD för varje punkts kursförändring i valutaparet. Säg exempelvis att du har gått kort med ett kontrakt på EUR/USD, och kursen ökar med 1 punkt, så har du förlorat 10 USD.


LÖPTID

De flesta CFD-kontrakt har inget förfallodatum. För att stänga en position lägger du helt enkelt en lika stor order i motsatt riktning.

Säg exempelvis att du har köpt 100 Ericsson aktie-CFDs. Tyvärr börjar nu kursen att falla. Du vill därför helst stänga positionen innan förlusterna vuxit sig alltför stora. Det enda du behöver göra för att åstadkomma detta är att sälja 100 Ericsson aktie-CFDs och ta hem eventuell förlust.

Det finns emellertid ett par undantag. Vi erbjuder till exempel terminskontrakt på ett antal olika råvaror, och här är löptid begränsad till angivna datum.

Men för att gå ur en position i ett terminskontrakt behöver du inte invänta förfallodagen. Du kan gå ur det när som helst dessförinnan. Du kan också göra en rollover av terminskontraktet då det utlöper för en liten rolloveravgift.

Inga avgifter utöver rolloveravgiften tas ut för terminskontraktet, eftersom avgifterna prisats in i spreaden.

Du hittar mer information om finansieringsavgifter under prissättning och finansiering.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.