Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold is attempting to recover the losses from Friday, while oil’s rally remains in pause mode.

Oil
Source: Bloomberg

Gold recovers after Friday losses

The Friday pullback hit the gold rally hard, but so far buyers have returned to push the price back towards $1280. This looks to be a buying opportunity, with a first target of $1290, and then on to $1295 and $1307.

A close below $1270 would suggest a fresh test of support at $1264.

Gold chart

WTI drifts sideways towards support

Support at $56.58 looks to be the next destination for WTI, as the uptrend moves into more of a short-term consolidation phase. It would need a move below $54 to reverse the bullish outlook.

Meanwhile, a move above $58.07 would clear another hurdle in the likely longer-term move to $62.56. 

WTI chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.