Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold is clinging on above key support, while oil’s consolidation looks to be resolving to the upside. 

Gold bars
Source: Bloomberg

Gold needs to hold $1214 to bounce

Gold steadied itself yesterday, but with the US back in earnest today we are likely to see more movement.

As long as the price holds $1214, a bounce is possible, but it will need to break the downtrend line with a move back above $1240. A close below $1214 opens the way to $1195.

Gold price chart

WTI pausing for breath

It is not surprising to see a pause develop for WTI after a near straight-line move over the past two weeks. It seems sensible to expect another move higher, as the consolidation of the week so far resolves.

A move above $47.43 would be the cue for a new breakout, while the bullish outlook persists unless we see a drop below $46.

WTI price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.