Technical analysis: key levels for gold and crude

Oil prices continue to decline, while the gold rout goes on. 

Gold bars
Source: Bloomberg

Gold rallies may still be sold

Efforts to find real support in gold have proven fruitless, but for the time being the price has held above the lows of $1122. Further gains would need to break $1140 and then $1153, and then we may see a push towards $1180.

Below $1122 the price targets $1110 and then $1097. For the time being, it looks as if rallies will continue to be sold.

WTI battle for $52 continues

The battle to hold $52 goes on, and the downtrend from the week’s high at $55 is still intact. Support is possible at $51.17 and then $50.32, and it will be interesting to see how the price reacts if the coming week sees a close below $50. Resistance could be found at $52.62, $53.22 and then $54.07. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.