Technical analysis: key levels for gold and crude

Oil’s retreat continues, while gold might finally be seeing some strength.

Oil rig
Source: Bloomberg

Gold could retest $1160

Gold bulls might finally be seeing a light at the end of the tunnel. A firm base has been built above $1160, and yesterday’s move higher did see it try to clear $1180.

This level is the first step, but a real rally needs a daily close above $1200. A failure to do so leads to a retest of $1160 and then lower.

Gold

Brent could drop to 200-SMA

The price is now back below $54, so the possibility is that we see a move back to $50, or even down to the 200-day simple moving average (SMA) at $48.48.

A rally would need to get back above $54, and then challenge the recent high at $55.65 for Brent.

Brent

WTI eyes $52

A steep drop yesterday intensified the pullback from the highs seen on Monday for WTI.

A fresh drop should head towards potential support at $49.50, and then down to $48.40. A rally has to clear $52 and then take out Monday’s high at $52.89.

WTI

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.