Technical analysis: key levels for gold and crude

WTI has recovered again, setting it up for another test of $52, while gold seems to have fallen asleep. 

Gold bars
Source: Bloomberg

Gold could see 200-hour SMA

The rangebound trade goes on here, with the price bounded by $1250 and $1265. Unless and until this comes to an end there seems little chance of real direction.

The falling 200-hour simple moving average (SMA) ($1265.70) also conspires against any move to the upside for gold.

WTI could target $46.10

Once again a dip below $50 brought out buyers for WTI, with the price holding above $49.50. We now look to see if it can move on above $52, with the previous targets at $54.13 and then $62.56 still intact.

A move below $49.50 would target the rising 2016 trendline around $46.10. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.