Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold has fallen into a tight range, but oil’s rally shows no sign of stopping.

Mining
Source: Bloomberg

Gold could see $1240

The commodity continues to bumble along above $1250, as the post-slump consolidation goes on. However, so long as the price holds below the 200-day simple moving average (SMA) ($1262), the sensible approach would be to sell rallies.

A move through $1270 might suggest a new uptrend is in play, but for the moment the bears have the upper hand, with a first target down at $1240.

WTI eyes $62.60

Despite weakness yesterday the rally goes on, so a first target is the $52 level, followed by $54.13 and then the May-June 2015 highs at $62.60.

It would take a move below Friday’s lows of $49.50 to indicate that the rally has run its course for WTI.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.