Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold remains in a steady uptrend, while oil prices are fighting to recover after losses yesterday. 

Gold bullion
Source: Bloomberg

Gold

The price has drifted back from Wednesday’s high, but overall it looks like gold remains a ‘buy on weakness’ market. First line support comes in at $1340, Tuesday’s lows, while below this we look to $1310 and then $1308.

Given further dollar weakness we could see a push above $1375 (Wednesday’s high) and on to $1400.

Gold price chart

Brent

So far, $46.50 continues to prevent further Brent crude downside, so any bounce from here heads towards $44.80 and then $51.

A break lower might suggest the price is heading towards the 200-day simple moving average at $42.71.

Brent crude price chart

WTI

A sharp drop through the $46 support level tends to suggest that more weakness is ahead.

If the price can get back above $46 then the next area is the Thursday peak at $48, and then on to $49.50. Below the Thursday low of $45, the price will head towards $42.60. 

WTI price chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.