Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold’s stellar rally has come to a juddering halt, while oil prices remain on a march lower. 

Oil rig
Source: Bloomberg

Gold

Gold’s sharp drop back below $1300 suggests that the rally of June has ended, and with both stochastics and relative strength index turning lower on the daily chart, the sellers may now have the upper hand.

A move below $1280 would then head towards $1255 and then $1236, the 50- and 100-day simple moving averages respectively. A bounce back above $1300 would restore some bullish momentum. 

WTI

The price remains stuck in a downtrend, without the sharp reversals seen in some markets. As a result, this may be just more of a bounce to be sold, and certainly any move below $47 would indicate that there is more downside to come.

At present the jury is still out on whether a bottom is in place, but if the price gets back above $49 we may have the foundations of a rally for WTI.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.