Technical analysis: key levels for gold and crude

Oil’s bullish run is still in full flow, with dip buyers earlier in the week firmly rewarded. 

Gold bullion
Source: Bloomberg

Gold
A gold recovery overnight confirms sellers are not having it all their own way. However, any rally is likely to be constrained by $1285, which is downward sloping resistance from the highs at the beginning of the month.

Bears will likely get little traction unless the price moves below the 50-day simple moving average at $1250.

WTI
The price has stabilised above $46, so as long as this holds we may see another push towards yesterday’s high at $47, before the next target at $48.27.

The outlook seems promising for further gains, with the $51 area next on the list if the rally gains momentum.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.