Technical analysis: key levels for gold and crude

Oil prices are fighting hard to rally after yesterday’s volatility but gold prices look under pressure once more.

Gold bars
Source: Bloomberg

Gold puts bears in control
The bounce yesterday meant that $1270 is the level to watch on the downside, but so long as the price holds below $1285 it looks like the bears are still in control.

A break below $1270 heads towards $1250 and then $1240, while a sustained rally has to clear $1300 to indicate a fresh breakout is on its way.

Brent set for further downside
A spike yesterday got decisively sold, so it looks like there is more downside to come for Brent. A break below $44 would confirm that more losses are in store, with the 200-day simple moving average at $42.50 a prime area to watch, and then below this $40.80.

Any bounce needs to clear $46 to be considered as a possible longer-term move.

WTI could continue weakness
If the price can clear $45 today then the consolidation in WTI may be at an end. However, continued weakness today would signal that the pullback from last week’s high continues, with a first move to $42.60 and then on towards $40.80. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.