Technical analysis: key levels for gold and crude

Crude rally calms down after an impressive start to the week. Meanwhile, gold has created a head and shoulders pattern, pointing towards further losses.

Oil rig
Source: Bloomberg

Head and shoulders pattern for gold
​Gold broke lower yesterday, providing a projected target of $1243 (last week’s high). As such, further downside seems likely, unless we see an hourly close above $1259.

Any rally into the neckline and 50% retracement at $1253 would be seen as a likely area for another turn lower towards that $1243 level. 

WTI eases back after rally
Fuelled by rumours of a production freeze agreement between Russia and Saudi Arabia, WTI broke higher in style yesterday. Overnight we have seen a pull back, with short term lows and lower highs being created.

It is likely to be simply a retracement rather than a top, yet we would need to see an hourly close above $42.96 for a renewed bullish view. Until then we could drift lower once more, with support levels of note at $42.03 and $41.67.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.