Technical analysis: key levels for gold and crude

Oil is fighting hard for $38, but overall it looks like the sellers are still in charge.

Gold bars
Source: Bloomberg

Gold puts sellers on the front foot
Given the steady progression of lower-highs since mid-March for gold, it might prove sensible to see rallies as possible selling opportunities. A failure to push on beyond $1240 indicates the sellers are back in charge, with targets around $1220 and then $1210 in sight. 

WTI keeps low trend
Although back above $38 for now, the commodity is still trending lower. A move back below $38 would then target $36, the low from 15 March, with the third weekly pivot support at $34.44 the next target. The price has to move above $40 to indicate firm bullish momentum. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.