Technical analysis: key levels for gold and crude

Gold is still retreating, while oil prices are holding steady after yesterday’s excitement. 

Gold
Source: Bloomberg

Gold could see February low

Gold bears were rewarded with another bounce yesterday to sell into, with the progress lower continuing today.

A break below the 200-hour simple moving average ($1197) would be the ideal catalyst for more selling, with downside targets around $1190 and then the 10 February low at $1181. 

gold

Brent could target $34

Yesterday’s oil news certainly dented the bullish narrative and may well have put it to bed for now.

So far the lows of yesterday at $32 continue to hold, and if this remains the case then a move back above $33 would signal that a new rally may be underway, with targets around $34 and then the Tuesday peak at $35.54.

Below $32 we look towards the lows of last week around $30 for Brent.

brent

WTI could see $31.50

So far dips down towards $28.70 have brought out buyers, so if this level holds and further upside momentum develops the first area to watch is $30, and then on towards $31.50.

Below $28.70 the commodity will target $27.74 and then $26.95 for WTI.

wti

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.