Technical analysis: key levels for gold and crude

The Federal Reserve meeting will likely keep most markets in cautious mode today, but WTI is looking to build on yesterday’s gains. 

Silver bars
Source: Bloomberg

Gold could see drop through $1060

Selling pressure yesterday halted just above $1060, so if this holds as support today, as it has over the past two days, then we look towards $1073 and then $1077.

Further bearish momentum will develop if we see a drop through $1060, which would open the way to $1053 and then $1047.

Brent could target $41.34

Brent crude's failure to hang onto yesterday's gains suggests that a move back towards $36.76, the lows from Monday, is in the offing.

It would take a move above $39.50 to reverse this, with further targets around $40.48 and then $41.34. 

WTI could find support at $37.50

By contrast, WTI has done relatively well in holding the ground gained, with a modest pullback underway from $38.50.

If this is broken to the upside then $39 and then $40 come into play. Downside support is likely around $37.50 and then $36.54. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.