Technical analysis: key levels for gold and crude

While oil prices continue their descent, gold looks to be on the cusp of rolling over. 

Oil barrels
Source: Bloomberg

Gold dipping again
Having unwound most of the gains of 3 and 4 December, gold is moving below $1070, with a firm close below this level targeting $1061 and then $1050. Any bounce higher would head towards $1079 and then $1082.

Gold

Brent heading lower
Bounces in Brent crude appear to be short-lived at present, and it really appears to be a case of waiting for the next big move down. So far $39.50 is still support, as it has been over the past two days, and a move lower will target $38.68 and then $37.91. Resistance is likely around $40.35 and then $41.12.

Brent crude

WTI in flux
An intraday rally has moved the price away from support at $36.50, with the next area to watch being the 50-hour simple moving average at $37.19, and then on towards yesterday’s peak around $37.50. A move down heads towards support at $35.70 and then $35.02.

WTI

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial.