Technical analysis: key levels for gold and crude

Commodities have taken a pause for breath, with gold remaining stuck in a consolidation period. 

A gold mine at night
Source: Bloomberg

Gold price consolidates

The steady downtrend might still be in effect, but for now the price seems to have settled into a consolidation mode just above $1085. A move through $1080 would be the catalyst for fresh losses, but for now selling momentum seems to have ebbed. As before, buyers will need to push the price back above $1100 to confirm that a bounce is underway. 

Brent rangebound

The price finds itself trapped between $47 on the downside and $48.50 on the upside. A clear move through the latter would target $49.12 and then $50, while a fresh drop below $47 would head towards the late October low at $46.50. 

WTI could fall to $42.60

The $43.50 mark seems to be the level to watch on the downside for WTI, as the pullback from $48 has stalled just above this level. A break below it targets $42.60, the low from 27 October. Any bounce needs to clear $45, with resistance at $46.50 before moving on to $48 itself. 

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.