Peace talks encourage calmer Brent prices

Peace talks being held in Geneva have helped ease market fears over Ukraine troubles.

Once again it looks very much like the worries over European stability, specifically Ukraine, are the driving forces behind Crude oil’s move as it pulls back from the $110.35 intra-day highs of yesterday.

Today sees foreign ministers from Russia and Ukraine, along with the US and the European Union, hold peace talks in Geneva in an effort to avoid further bloodshed and restore piece to Ukraine. These are the first constructive talks since Russian troops moved into Crimea where all parties have sat around the same table in an effort to thrash out their disagreements.

Since  my article on Tuesday we have seen the Brent crude price climb to a high of $110.35, but ultimately end up closing below the $110 level. Closing above the early March high still remains the oil’s initial target, but, looking at the current relative strength index as it is moving into overbought territory, it might not be able to achieve this at its first attempt. Ultimately, though, it will look to close above the $112 late December-high from last year. 

Brent crude chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.