Gold price shows signs of life

Better late than never, the price of gold has had a bit of a run over the last couple of days.

Many traders and investors would have assumed that the US teetering on the brink of a fiscal meltdown as it came perilously close to hitting its debt ceiling, coupled with the risk of a debt downgrade, would have been the catalyst to see gold charge higher.

However, many of the old rules that gold has been associated with appear to no longer apply. Arguably the aggressive weakness in the US dollar over the last 48 hours has also played a part in the gold price once again retaking the $1300 level.

Also brewing in the background has been a resurgent demand for the physical commodity to supply Indian and Asian markets. The balance of consumption over the last six years has shifted – India has doubled its annual purchase and Chinese demand has increased, and it is now three-and-a-half times more than it was in 2008. It is this hunger for the physical product that has helped stabilise the yellow metal’s price, as traders from the west have been happy to flood the market with paper exchange-traded-funds.

With equity markets looking set to have a run higher, certainly until the next round of US political-inspired issues, it are difficult to see the greater appeal of this security hedge.

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.