Gold glows as safe-haven beacon

Collapsing equity markets and tumbling emerging-market currencies have increased the appeal of the precious metal.

Thursday’s equity market fall is looking a little more serious, as the first half of Friday’s trading has seen little appetite from the buy-on-dip trader. At the same time as this weakness was afflicting the equity markets, we have seen a squeeze on a number of emerging market currencies. On the peripheries of Europe, the Turkish lira has been hit hard over the week, and even the intervention of the central bank was only enough to slow down the process for a limited time yesterday. This squeeze has also throttled the Argentinian peso, which was forced down to a twelve-year low.

The misfortune of others tends to be to gold’s benefit, and the fortuitous timing of these equity market and currency issues has increased the metal’s allure. Couple this increased demand for gold’s perceived security with the technical picture, and we could be set for a squeeze higher in the spot market.

A close above $1268 would put the bias on the upside, with the completion of an inverse head-and-shoulders pattern and an increased possibility of a retest of the $1300 levels. Above $1300, tougher tests will no doubt come for those hoping to see higher levels.

Spot gold chart

Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Markets Limited. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. 

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 79 % av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.
Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar.
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången.